Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUCTIUNE

EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE


SOBELOR

1. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor


necesare a se realiza lucrarile de de reparatii si intretinere a sobelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de reparatii si


intretinere a sobelor de catre SC UTI FACILITY MANAGEMENT SA.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea instructiunii se fac referiri la : manualul sobarului, si


alimentarea cu gaz PTA 3-2003, Legea 351/2004., normativ I 33-1999,
exploatarea sistemelor alimentate cu gaze.

5. INSTRUCTIUNEA

5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;

- asigurarea documentelor de executie;

- verificarea calitatii privind materialele folosite : cahle, argila, caramida


refractara;

- verificarea conditiilor speciale,

- instruirea personalului in executarea lucrarilor

- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;

- racorduri de energie , apa si alte utilitati

- trasarea lucrarilor; organizarea locului de munca

5.2. Descrierea instructiunii


- Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau pe zona care s-a
executat reparatia, intretinerea sau schimbarea unei piese.

- Diversele operatii necesare pentru realizarea si executia sobei se executa


cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul tehnologic, in functie
de operatia efectuata.

- Cahlele se vor transporta ambalate in cutii curate si uscate. In mijloacele


de transport cutiile se aseza in stive luandu-se masuri pentru impiedicarea
deplasarii stivelor in timpul transportului, spre a se impiedica deteriorarea
ambalajului si imprastierea cahlelor

- Depozitarea se va face la obiect, in incaperi uscate, ferite de umezeala si


socuri , in stive de max. 1,5m inaltime , pe suprafete plane. De asemenea,
argila se transporta in saci de plastic si se depoziteaza in cutii cu capac care
nu lasa impuritatiile sa se raspaneasca.

Personalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor


materialelor folosite.

Lucrarea se va executa dupa detaliile din proiectul tehnic de executie, sau a


planului initial al sobei (reconstructie)

Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie terminate urmatoareale lucrari:

-izolarea zonei. Pe jos se va pune folie de plastic, urmandu-se


conturul din jurul sobei. Peretii care se invecineaza cu soba se protejeaza cu
folie de plastic pentru a preintampina murdarirea peretilor de praf rezultat in
urma demontarii.

- organizarea locului de munca (scara, masa de lucru, sculele,


utilitatiile-energie+apa)

- prevederea mijloacelor de evacuare a molozului, si a cahlelor sparte


sau a caramizilor refractare nefolosibile.

-inchiderea alimentarii cu gaz a sobei daca este cazul;

- identificarea zonei de depozitare a materialelor refolosibile rezultate


din demontarea sobei;

Repararea sobelor va incluse şi operaţiile de curăţare a coşurilor de fum.


Pentru aceste operaţii, contractantul va asigura şi personal autorizat pentru
curăţirea coşurilor de fum. De regulă, persoanele pentru executarea lucrărilor
de curăţare a coşurilor de fum (coşerit) sunt autorizate de către primării.

Periodicitatea orientativa privind curatarea sobelor si cosurilor:

1. LEMNE MOI ( salcie, brad, molid, plop): COS: 3 luni ; SOBA: 3 ani
2. LEMNE TARI (carpen, fag, stejar, salcam, ulm): COS: 3 luni ; SOBA: 4 ani
3.CARBUNI (lignit): COS:3 luni ; SOBA: 3 luni
4.COCS: COS:3 luni ; SOBA: 1 an
5.CLU,PACURA: COS:1 luna; SOBA: 1 luna
6.GAZ METAN: COS:1 an ; SOBA: 5 ani

NOTE:
1.Curatarea cosurilor se face nu numai din cauza depunerii funinginii, ci a
preintampinarii depunerii cuiburilor de catre pasari. Curatarea sobei
presupune, prin desfacerea capacului, o inspectie atenta a interiorului sobei.

5.3. Controlul calitatii si receptia lucrarilor

La receptie se va verifica urmatoarele:

-existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa

-existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor, confirmarea


prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri
prevazute;

-dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

-dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic sau a


planului initial

- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind


materialele utilizate, corectitudinea executiei;

Acoperirea elementelor cu alte lucrari (,protectii, finisaje) este interzisa.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile ”SSM ” –Legea 319 din


2006, si “Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea
si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii inregistrarilor revine responsabilului tehnic


cu executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general va notifica in
scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea
si durata executiei.
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri
responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef
punct de lucru, responsabil de lucrare, responsabil CQ.

7. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:

- proces verbal de lucrari ascunse

8. ANEXE

Specifice nu sunt

III.4. Sobe de teracotă

III.4.1. Generalităţi
Prezentul capitol stabileşte şi defineşte obiectul
lucrărilor de
reparare a sobelor de teracotă precum şi descrierea operaţiunilor
ce trebuie executate. Obiectul capitolului îl constituie repararea
sobelor de
teracotă în vederea funcţionării normale a acestora pentru crearea
unor condiţii bune de muncă personalului CFR care îşi desfăşoară
activitatea în spaţiile ce urmează a fi încălzite în condiţiile
respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Repararea sobelor va incluse şi operaţiile de curăţare a
coşurilor de fum. Pentru aceste operaţii, contractantul va asigura şi
personal autorizat pentru curăţirea coşurilor de fum. De regulă,
persoanele pentru executarea lucrărilor de curăţare a coşurilor de
fum (coşerit) sunt autorizate de către primării.
Pentru stiinta dvs., a utilizatorilor de sob de teracota, redau periodicitatea
orientativa privind curatarea sobelor si cosurilor:

1. LEMNE MOI ( salcie, brad, molid, plop): COS: 3 luni ; SOBA: 3 ani
2. LEMNE TARI (carpen, fag, stejar, salcam, ulm): COS: 3 luni ; SOBA: 4 ani
3. CARBUNI (lignit): COS: 3 luni ; SOBA: 3 luni
4. COCS: COS: 3 luni ; SOBA: 1 an
5. CLU,PACURA: COS: 1 luna; SOBA: 1 luna
6. GAZ METAN: COS: 1 an ; SOBA: 5 ani

NOTE:
1.Curatarea cosurilor se face nu numai din cauza depunerii funinginii, ci a
preintampinarii depunerii cuiburilor de catre pasari. Curatarea sobei presupune,
prin desfacerea capacului, o inspectie atenta a interiorului sobei.
III.4.2. Lucrări şi tehnologii

Se vor efectua două tipuri de reparaţii:


- reparare cu demontarea parţială a sobelor şi
remontarea părţii demontate;
- reparare cu demontarea şi remontarea totală a
sobelor.

Reparare cu demontare parţială


Această operaţie se execută în cazul unor defecte ce
împiedică buna funcţionare a sobelor. Aceste defecte pot fi:
- rosturi lărgite dintre plăci (soba scoate fum),
- soba prezintă plăci (cahle) defecte,
- cărămizile ce căptuşesc focarul pot fi sparte sau
căzute,
- canalele pentru evacuare gaze sunt defecte
(fisurate), sau înfundate,
- garnituri metalice defecte sau montate incorect.

Reparare cu demontare totală


Această operaţie se execută când soba de teracotă prezintă
uzuri mari sau când sobele trebuie mutate pe alt amplasament.
Operaţiile de demontare se execută cu mare atenţie pentru a se
putea recupera şi folosi cât mai mult material. Plăcile vechi care
sunt bune se reutilizează iar plăcile deteriorate se înlocuiesc cu
plăci noi. Materialele auxiliare (mortar, sârmă, cărămizi, etc.) vor fi
noi.

III.5. Tâmplărie de lemn, de metal şi PVC, geamuri

III.5.1. Generalităţi

Capitolul de faţă cuprinde condiţiile tehnice la executarea


reparaţiilor la tâmplărie metalică şi de lemn, precum şi pentru
montat geamuri la construcţiile civile şi industriale, după cum
urmează:
- montare tâmplărie de lemn, metalică şi PVC;
- confecţionare şi montare tâmplărie de lemn,
metalică şi PVC;
- repararea, revizuirea şi completarea tâmplăriei de
lemn, metalică şi PVC;
- montarea geamurilor la lucrările de reparaţii la
construcţii civile şi industriale livrate în măsuri libere;
- montarea geamurilor pe tâmplărie existentă precum
şi a geamurilor termopan pe tâmplărie nou montată,
pentru goluri nou create sau pentru înlocuirea
tâmplăriei degradate;

III.5.2. Norme şi normative

La efectuarea lucrărilor de reparaţii tâmplărie de lemn şi


metalică şi montare geamuri se vor respecta prescripţiile în
vigoare:
- Instrucţiunile I.C.C.P.D. 212/1980,
- Normativ C. 47/1979,
- Normativ pentru montarea geamurilor la construcţii
civile şi industriale,
- Instrucţiunile I.C.C.P.D. 985/78,
- Norme 36/1979,
- Normativ C 1999/1979.

III.5.3. Materiale şi forţa de muncă

Materialele auxiliare necesare pentru efectuarea montajului


sunt exprimate în unităţi de măsură specifice. Sunt considerate
materiale pentru lucrare:
- cantităţile de geamuri necesare aduse la punctul de
lucru,
- materialele accesorii necesare montării şi etanşării,
- conform normelor de deviz la punerea în operă se
ţine cont de pierderile prin transport, manipulare, depozitare şi
tăiere la dimensiuni.
Consumurile specifice de forţă de muncă cuprind:
- verificarea golurilor din tâmplărie,
- prelucrarea manuală sau mecanizată,
- trasarea tăierea şi fasonarea elementelor de
tâmplărie,
- transport orizontal şi vertical,
- efectuarea găurilor pentru montare,
- montarea propriu-zisă, fixarea pervazurilor şi
căptuşelilor,
- prepararea manuală a mortarului şi umplerea
golurilor,
- montarea – demontarea şi mutarea schelelor
simple,
- verificarea tâmplăriei şi ajustarea pentru funcţionare
în condiţii normale,
- tăierea geamurilor la dimensiunile necesare,
- montarea geamurilor, etanşarea cu chit, baghete
sau garnituri de cauciuc,
- demontarea cercevelelor din tocuri în vederea
montării geamurilor.

III.5.4. Măsurători

Ferestrele şi uşile de lemn, cercevelele şi foile de uşi,


tocurile la uşi şi ferestre se măsoară o singură dată, la metru
pătrat, suprafaţa cuprinsă în conturul exterior al tocurilor sau
căptuşelilor. Înlocuirea feroneriei la ferestrele simple şi duble se
măsoară la bucată fereastră. Lambriurile la pereţi şi repararea
lambriurilor se măsoară la metru pătrat de suprafaţă real acoperită.
Geamurile montate pe tâmplărie de lemn sau PVC se
măsoară la metru pătrat de suprafaţă de geam gata montat.
Geamurile având alte forme decât pătrate sau dreptunghiulare se
măsoară după suprafaţa dreptunghiului în care se pot înscrie.
Înlocuirea baghetelor de lemn sau metal şi chituirea
geamurilor existente se măsoară la metru liniar pe conturul ochiului
de geam.

III.9. Reparaţii hidroizolaţii

III.9.1. Generalităţi

Prezentul capitol stabileşte condiţiile tehnice şi tehnologiile de


execuţie ce se vor respecta la executarea hidroizolaţiilor clădirilor
CFR.

III.9.2. Norme, Normative şi Instrucţiuni


1. Construcţii civile industriale şi agrozootehnice – Lucrări de
hidroizolaţii,
2. STAS 8622/1988 - Chituri de etanşare a rosturilor - condiţii
tehnice de calitate,
3. Legea 319/2006 - Legea privind sănătatea şi securitatea în
muncă,
4. Legea 212/1997 – Legea privind apărarea împotriva
incendiilor,
5. C56/85 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de
construcţii şi instalaţii,
6. HG 273/1994 – Regulamentul de recepţie şi control al calităţii
lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

III.9.3. Condiţii tehnice pentru materiale şi executarea


lucrărilor

Materialele utilizate vor fi verificate dacă au calitatea şi


caracteristicile prevăzute în normele producătorului. Se vor utiliza
membrane bituminoase în grosime de 3 - 4 mm, pe bază de bitum
aditivat cu polipropilenă sau liant elastomer, cu un strat suport de
fibră de sticlă şi un strat de nisip sau ardezie.
Înainte de începerea lucrărilor se vor identificarea zonele
deteriorate, golurile de aer, neuniformităţile. La execuţia lucrărilor
se vor respecta următoarele faze:
- curăţarea zonei, înlăturarea golurilor de aer, uniformizarea
suprafeţei,
- montarea pieselor de etanşare la gurile de scurgere,
- amorsarea suprafeţei suport,
- poziţionarea sulurilor de material,
- lipirea propriu-zisă prin încălzirea cu arzătorul cu flacără,
concomitent cu presarea pe stratul suport a suprefeţei
sulurilor ce se derulează în sens contrar pantelor,
- verificarea lipirii marginilor suprapuse şi racordărilor.
Înainte de începerea operaţiunii de lipire se verifică dacă
arzătorul şi furtunele sunt în stare bună de funcţionare, suprafaţa
suport să fie uscată. Flacăra trebuie reglată astfel încât într-un timp
scurt să topească suprafaţa produsului şi să încălzească suportul
pe care acesta se aplică. Cantitatea normală de căldură este
indicată de culoarea flăcării. Schimbarea culorii de la albastru
deschis la galben-roşu, fără degajare de fum, arată punctul optim
de topire.
Muncitorii vor fi instruiţi din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii muncii, apărării împotriva incendiilor, privind transportul,
manipularea, utilizarea buteliilor de gaze lichefiate.
La recepţia lucrărilor se va urmări calitatea stratului suport,
executarea corectă a gurilor de scurgere şi a pantelor, execuţia
stratului de amorsaj, calitatea executării îmbinărilor.

III.9.4. Măsurători

Unităţile de măsură şi modul de măsurare a lucrărilor executate


vor fi cele indicate în normele de deviz, ediţia 1982.

III.10. Angajarea lucrărilor

În vederea efectuării lucrărilor de intervenţie (a căror necesitate a

apărut în urma unor avarii) şi care prin urmările lor pot produce pagube la

clădiri, construcţii speciale şi instalaţiile aferente, specifice activităţii

feroviare sau pot perturba aceste activităţi cu afectarea siguranţei

circulaţiei, şefii de staţie sau subunităţi vor anunţa operatorul de serviciu

care va lua legătura cu Divizia Patrimoniu, iar aceasta va solicita execuţia

în regim de urgenţă a lucrărilor. Constructorul este obligat să intervină de

urgenţă, numai pentru remedierea avariei şi înlăturarea efectelor acesteia.

Necesitatea şi oportunitatea altor lucrări se vor stabili şi programa

pe baza situaţiei privind starea construcţiilor şi instalaţiilor, în ordinea

gradului de urgenţă a execuţiei. Divizia Patrimoniu / Serviciul

Administrare Patrimoniu va identifica şi va elabora programele de

reparaţii necesare, iar constructorul le va executa conform ordinelor de

execuţie primite.
Pentru preîntâmpinarea unor eventuale avarii, constructorul va

efectua şi revizia construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, în

conformitate cu prevederile Instrucţiei nr. 333.

Normative si standarde din domeniul constructiilor si instalatiilor aferente:

1) NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite


prin Legea 10/1995;
2) NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare;
3) NP 009-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor
pentru case de copii;
4) NP 010-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor
pentru scoli si licee;
5) NP 011-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor
pentru gradinite de copii;
6) NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti
si a instalatiilor aferente acestora;
7) NP 021-1997 - Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza
exigentelor de performanta;
8) NP 022-1997 - Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza
exigentelor de performanta;
9) NP 023-1997 - Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati;
10) NP 117-1983 - Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru
constructii industriale;
11) NP 24-1997 - Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea
parcajelor etajate pentru autoturisme;
12) NP 25-1997 - Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane;
13) NP 004-2003 - Normativ pentru proiectarea, executarea exploatarea,
dezafectarea si post-utilizarea spatiilor de distributie a carburantilor la autovehicule
(benzinarii);
14) NP 051-2001 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
aferent la cerintele persoanelor cu handicap;
15) NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si
scarilor pentru circulatia pietonala in constructii;
16) NP 064-2002 - Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladirile de locuit;
17) P 102-2001 - Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de
protectie civila;
18) P 118-1999 - Normativ privind siguranta la foc a constructiilor;
19) MP 008-2000 - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118-1999;
20) GT 030-2001 - Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali
aglomerate;
21) NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingerea incendiilor;
22) C 300-1994 - Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
23) GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor
si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de
incendiu;
24) C 58-1996 - Normativ privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile
din lemn si textile utilizate in constructii;
25) C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri;
26) C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile de locuit;
27) C 107/2-2005 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladiri cu alta destinatie decat cea de locuit;
28) C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor;
29) C 107/4-2005 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de
locuit;
30) C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii
in contact cu solul;
31) GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile
de locuit;
32) NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri;
33) NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri;
34) C 125-2005 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri;
35) GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii
pardoselilor la c1adiri civile;
36) S1 030-2000 - Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorozive cu
performante antistatice;
37) NE 001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri;
38) P 100/1-2006 - Cod de proiectare seismica - Partea 1; prevederi de proiectare
pentru cladiri (care intra in vigoare din 01.01.2007);
39) NE 019-2003 - Calculul si alcatuirea structurilor din lemn amplasate in zone
seismice (completare la capitolul lX din normativul P 100-1992);
40) P 2-1985 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din
zidarie;
41) P 7-2000 - Normativ privind fundarea pe terenuri sensibile la umezire (proiectare,
executie, exploatare);
42) P 10-1986 - Normativ privind calculul si executarea lucrarilor de fundatii directe la
constructii, cu completarile si modificarile din 1988 si 1991;
43) NP I 7-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000V c.a. ~i 1500V c.c;
44) I 20-2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;
45) NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri;
46) I 9-1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
47) I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
centrala;
48) I 5-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare;
49) GP 051-2000 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice
mici;
50) Ordinul MEC 58/2004 - Normele tehnice privind exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale;
51) I 31-1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare
cu gaze petroliere lichefiate (GPL);
52) P 130-1999 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
53) MP 031-2003 - Metodologia privind programul de urmarire in timp a comportarii
constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale;
54) P 95-1977 - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale;
55) NE 005-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri
(terase si sarpante);
56) NE 006-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile interioare;
57) HCG-MB 066-2006 pentru aprobarea Normativului privind parcarile si caile de
circulatie in Municipiul Bucuresti;
58) ST 049-06 - Specificatie tehnica privind protectia elementelor de lemn impotriva
agentilor agresivi - cerinte si criterii de performanta, aprobata prin Ord. MTCT
1731/'2006;
59) STAS 10903/2/1979 - Determinarea sarcinii termice in constructii;
60) STAS 297/2/1998 - Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;
61) STAS 2965/1987 - Scari. Prescriptii generale de proiectare;
62) STAS 6131/1979 - Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor;
63) STAS 3302/2-88 - Pantele invelitorii;
64) STAS 4908/85 - Cladiri civile, industriale si agrozootehnice, Arii si volume
conventionale;
65) STAS 10101/1992 - Actiuni in constructii, incarcari;
66) STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor. Higrotehnica. Parametri climaterici
exteriori;
67) SR 10907/1-97 - Temperatura de calcul pentru iarna;
68) STAS 10101/20-90 - Viteza de calcul a vanturilor;
69) STAS 10101/21-92 - Incarcarile date de zapada;

Indicatoare de norme de deviz (elaborate de INCERC, editiile 1981-83):

- Arhitectura si rezistenta -
1)«C» - lucrari de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social-culturale;
2)«Iz» - lucrari de izolatii de pentru constructii si instalatii;
3)«RpC» - lucrari de reparatii si dezafectari (demolari) la constructii;
- Instalatii generale:
1)«I» - instalatii de incalzire;
2)«G» - instalatii de gaze;
3)«E» - instalatii electrice;
4)«S» - instalatii sanitare;