Sunteți pe pagina 1din 55

EMITEREA SUNETULUI Ț

Sunetul „Ţ” se pronunţă corect prin deschiderea uşoară a gurii, în timp ce colţurile buzelor
sunt retrase în părţi, iar vârful limbii este apropiat de incisivii superiori. La expulzarea
aerului, vârful limbii se îndepărtează spre incisivii inferiori.
Atenţie: a nu lăsa să scoată vârful limbii printre dinţi! (amintiţi-i mereu că limba trebuie să
stea dincolo de dinţi).
Poziţia aparatului fono-articulator în timpul emisiei sunetului „T”:
• buzele sunt întredeschise;
• se văd șirurile de dinți;
• vârful limbii atinge dinții de sus iar părţile laterale ale limbii sunt alipite de măselele anterioare;
• aerul expirat trece printre limbă şi alveole formând sunetul T;
• sunetul T trebuie rostit scurt.

Pentru obținerea unei pronunții corecte, se realizează:


• exerciții de respirație și de gimnastică a componentelor aparatului fono-articulator: buze,
• limbă, palat, obraji;
• exerciții pentru dezvoltarea auzului fonematic (a capacității de diferențiere între sunete);
• exerciții de pronunție a sunetului izolat, urmând instrucțiunile de poziționare corectă a
• limbii, buzelor, dinților, de emisie a aerului, de vibrare a corzilor vocale;
• exerciții de pronunție a sunetului în silabe, la început de cuvânt, în interiorul cuvântului, la
• finalul cuvântului, în grupuri consonantice;
• exerciții de consolidare și automatizare a pronunției corecte în propoziții, conversație,
• joc, povestire.

Emiterea sunetului “Ţ” în poziţie iniţială:


· sunetul „Ţ” în silabe:
- silabe directe: ŢA ŢE ŢI ŢO ŢU ŢĂ ŢÎ
- diftongi: ŢIE ŢEA ŢIU ŢOA ŢIO ŢUI ŢEU ŢAU ŢOI ŢĂU ŢEI

· pronunţia sunetului "Ţ" în cuvinte:


- sunetul „Ţ” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum:
ŢAP ŢARC ŢĂRM ŢEL ŢOP ŢUP

- sunetul „Ţ” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice, precum:


ŢARĂ ŢĂRAN ŢAMBAL ŢEAPĂ ŢEAVĂ ŢEPOS ŢIGAN ŢINTĂ ŢINUT ŢIPĂT ŢINE

- sunetul „Ţ” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:


ŢĂCĂNIT ŢÂRÂIT ŢĂRÂNĂ ŢĂRANCĂ ŢĂRĂNESC ŢĂRIŞOARĂ ŢELINĂ ŢEPUŞĂ
ŢESĂTOR ŢESĂTORIE ŢESĂTURĂ ŢIGANCĂ ŢIGĂNUŞ ŢIGĂNEŞTE ŢIGARĂ ŢIPĂTOR
ŢOPĂIT

Emiterea sunetului “Ţ” în poziţie mediană:

· sunetul „Ţ” în silabe:


- intervocalic: AŢA EŢA IŢA OŢA UŢA AŢE EŢE IŢE OŢE UŢE AŢI EŢI
IŢI OŢI UŢI AŢO EŢO IŢO OŢO UŢO AŢU EŢU IŢU OŢU UŢU
- repetate: ŢAŢA ŢEŢA ŢIŢA ŢOŢA ŢUŢA ŢAŢE ŢEŢE ŢIŢE ŢOŢE ŢUŢE
ŢAŢO ŢEŢO ŢIŢO ŢOŢO ŢUŢO ŢAŢI ŢEŢI ŢIŢI ŢOŢI ŢUŢI ŢAŢU ŢEŢU ŢIŢU
ŢOŢU ŢUŢU
· pronunţia sunetului "Ţ" în cuvinte:
- sunetul „Ţ” în poziţie mediană, cuvinte bisilabice:
BEŢIV BUCĂŢI CĂŢEL CEAŢĂ CUŢIT FAŢĂ GHEAŢĂ OŢET PUŢIN RAŢĂ SCHIŢĂ
VIŢEL LECŢIE ŞNIŢEL FORŢĂ PĂRINŢI

- sunetul „Ţ” în poziţie mediană, cuvinte polisilabice:


PIŢIGOI ÎNGHEŢATĂ MAIMUŢĂ VEVERIŢĂ BRĂŢARĂ DULCEAŢĂ DOCTORIŢĂ
FETIŢĂ EXPOZIŢIE GRĂDINIŢĂ MUSTAŢĂ ROCHIŢĂ ÎMBRĂŢIŞA ÎMPĂRĂŢIE ÎNVĂŢĂTOR
ACŢIUNE CLANŢĂ DISTANŢĂ ÎNĂLŢIME IMPORTANŢĂ MĂRŢIŞOR PRINŢESĂ SUBŢIRE

Emiterea sunetului “Ţ” în poziţie finală:

· sunetul „Ţ” în silabe:


- inverse: AŢ EŢ IŢ OŢ UŢ ĂŢ ÂŢ
- în combinaţii consonantice: ANŢ INŢ UNŢ ORŢ CŢI ÂRŢ ILŢ ULŢ
EPŢ IPŢ OPŢ UBŢ IMŢ ONŢ ACŢ ERŢ ALŢ OLŢ

· pronunţia sunetului "Ţ" în cuvinte:


- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:
BĂŢ BRAŢ CREŢ GUIŢ HOŢ MOŢ LAŢ SOŢ STRUŢ COLŢ

- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:


BĂNUŢ COTEŢ DRĂGUŢ CĂLUŢ CĂLDUŢ GLUMEŢ GRĂSUŢ ÎNGHEŢ ÎNVĂŢ ISTEŢ
MICUŢ MISTREŢ PROSTUŢ RĂSFĂŢ SLĂBUŢ SUGHIŢ

- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:


BRĂDULEŢ CĂLĂREŢ CÂNTĂREŢ CIOCULEŢ CERCULEŢ DESCURCĂREŢ ÎNDRĂZNEŢ
LUNGUIEŢ PUFULEŢ SĂRĂCUŢ TRENULEŢ ŞORŢULEŢ STEGULEŢ TURNULEŢ URSULEŢ
ZÂMBĂREŢ VORBĂREŢ

Material verbal pentru consolidarea sunetului “Ţ”:

· sunetul „Ţ” aflat de două ori în cuvânt:


ŢÂNŢAR ŢANŢOŞ ŢURŢURE MULŢUMIŢI

· propoziţii:
Ţânţarul m-a înţepat.
Dănuţ e un băieţel drăguţ.
Ţine o furculiţă şi un cuţit.
Ţăranul locuieşte la ţară.
Căţelul stă în coteţ.

· poezii şi ghicitori:
Ex. În lăbuţe-abia apucă
O alună şi o nucă.
Şi-ncă ar vrea să mai prindă
O migdală şi o ghindă.
Cine este ştrengăriţa?
Aţi ghicit: e veveriţa!
Exerciţii pentru diferenţierea sunetului “Ţ” de sunetele “CE” şi „CI”:

· paronime:
ŢINE – CINE ÎNŢEPI – ÎNCEPI
AŢE – ACE MUNŢI – MUNCI
ŢEAPĂ – CEAPĂ

· cuvinte care conţin sunetele Ţ – CE, CI:


CEAŢĂ ÎNCEŢOŞAT DULCEAŢĂ

· poezii (Ţ – CE, CI):


Hai, broscuţo, să încerci
Să mănânc sos cu ciuperci,
Cu pilaf şi ardei fierţi.
Dacă nu-ţi plac, să mă ierţi!

Exerciţii pentru diferenţierea sunetului “Ţ” de sunetul “S”:

· paronime:
ŢĂRI – SĂRI ŢINE – SINE
ŢAR – SAR RAŢĂ – RASĂ
VIŢE – VISE PRINŢ – PRINS
LAŢ – LAS SOŢ – SOS

· cuvinte care conţin sunetele Ţ – S:


ŢESE SOLNIŢĂ SUSŢINE SĂLTĂREŢ MISTREŢ ASCUŢIT BISCUIŢI ŢESĂTOARE
ŢESTOASĂ SOŢ ISTEŢ SĂMÂNŢĂ SUBŢIRE

· propoziţii (Ţ – S):
Fraţii mei mă învaţă să citesc.
Sora mea este mică şi mama o ţine în braţe.
Broasca ţestoasă trăieşte o sută de ani.
În fiecare marţi merg la lecţia de dans.
Azi o să-l învăţăm pe domnul Ţ. Este un
picuţ mai greu, dar dacă îl ai în repertoriu
pe S şi pe T vei putea să te deprinzi cu el.
Deci :
- ridicăm vârful limbii ca pentru pronunţarea sunetului T
- (pe alveolele incisivilor superiori ), apoi îl coborâm
pentru pronunţarea sunetului S
- ne trebuie foarte mult aer
- aerul va face explozie ( dacă punem pe vârful limbii o bucăţică
- de hârtie, aceasta va zbura la pronunţarea sunetului Ţ)
- putem să ne pregătim pentru efortul respirator astfel : ne
- aşezăm pumnişorii lângă piept, ca un boxer, iar limba este
- pregătită pentru pronunţarea sunetului ; în explozia aerului,
- odată cu rostirea sunetului Ţ, împingem cu putere pumnii în faţă;
- putem de asemenea să punem pe podul palmei nisip sau bile de
- plastic – în explozie acestea zboară
- se spune din ce în ce mai rapid T-S, T-S,
1.ŞI ACUM LA TREABĂ ! Să colorăm şi să rostim cuvintele care cuprind sunetul Ţ ( desene 1)

2. Hai să spunem cuvinte ! Repetăm după mama !


a) ţap, ţip, ţin, ţoi, ţes, ţarc, ţară, ţeapă, ţeavă
b) aţă, mâţă, raţă, căţel, gheaţă,oţet,lecţie, învaţă
c) laţ, lanţ,băţ, hoţ, coteţ, braţ, clonţ, glonţ,puţ
d) marţi, cărţi, munţi, struţi, porţi, hoţi, vieţi
e) ţânţar, ţurţure, ţanţoş, ţaţă, ţăţână, ţâţă, ţeţe

3) Hai să colorăm desenul ! Unde este Ţ colorom spaţiul cu roşu, unde este S, colorăm cu verde
( desenul 2)

4. Şi acum o să ne jucăm “ de-a corectatul “. Deci, cum este corect ?

Eu vreau o porsie / o porţie de tort.


Eu desenez un călus / un căluţ.
Copiii trag la sintă / ţintă.
Au am un sap / un ţap.

5. Şi acum e rândul propoziţiilor ! Spune după mine !


Tanţa ţine băţul.
Căluţul ţine călăreţul.
Ceaiul este călduţ.
Ţapul ţopăie.
Ţăranii curăţă viţa.

6. Hai să spunem şi nişte poezioare scurte !

a) În coteţ, un cocoş cam nătăfleţ


şi un pic cam plângăreţ
ţipă –acum în gura mare
că vrea boabe de mâncare.

b) Un ţânţar şugubăţ spune nişte glume


La urechea lui Ionuţ adormit devreme.
Ionuţ, un bun ţintaş, dă palme pe bune
Iar urechea ţiuind şi-o ascunde-n perne.
c) Cine ţine vrej subţire la pământ ?
Cine zborul i-a înfrânt ?
Se visa cel mai semeţ
Dar un vânt sălbăticit
L-a învins cu mult dispreţ.

EXERCIŢII PENTRU MICUŢII ŞCOLĂREI

1. Pune litera Ţ în locul punctelor !

...ară paia...ă cu...it cote... scoar...ă faian...ă nutre....


o...et maimu...ă jude....

2. Scrie în tabel următoarele cuvinte !

faţă, cârtiţă, desculţ, ţiglă, ţintă, botniţă, hârleţ, sughiţ, ţâfnos

Ţ iniţial Ţ median Ţ final

3. Scrie denumirea imaginii !

B __ ___ ___ ___ ____ Ă

C ___ ___ ____ Ţ ( DE MARE)


P ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ Ă

Ţ ____ ___ ___ ___ R

F ___ ____ ___ ___ ___ ___ ____Ă

Z___ Ţ ( DE CAFEA )

4. Scrie cuvintele opuse ( antonimele) cuvintelor date care să înceapă cu Ţ

a sări - ................................................................
patrie - ................................................................
mal - ....................................................................
a striga - ..............................................................

5. Completează cu unul din cuvintele date propoziţiile

( faţa, înţepătura, ţâfnos, clanţa, ţiglă )


Tata a venit .............................. de la servici.
Ca să deschid uşa pun mâna pe .................................
M-am infectat de la o ...................................................
Casa este acoperită cu .................................................
Pe ........................... bunicii timpul a brăzdat riduri.

6. Citeşte textele !

a) În munţi

Gerul s-a lăsat. De streaşina cabanei atârnă ţurţuri groşi. Zăpada scârţâie sub paşii noştri.

b) Mistreţii

Mistreţii ies din pădure goniţi de câini. A început vânătoarea. Când sunt doborâţi, mistreţii guiţă
cu putere.

Fisa de lucru pentru sunetul si litera t

Repeta dupa mine:


tei, tel, ten, tiv, top, toc, tos, tot, tub, tun, tur, tuş

timp, târg, turn, tuns, ture, turn

teatru, tema,teren,tifon,tigru,titlu,timbru,tânăr,târziu,tăcut,toamnă,toiag,tonă,topor,toxic,
tunel, tunet, turist,

Bretea, frate, neted, priten, spate, pitic, cretă, notă, sită, metal, butoi, motor, gutuie, rotund,

Lut, mat, gât, lat ,stat, bilet, caiet, poet, secret, suflet, chibrit, urât, capăt, sărat, palat, capăt, murat, sărat, nepot,
clopot

diferentiază t de d:
tuş- duş
spate- spade
roate- roade
lată- dată
lată- ladă
tac- dac
top-dop
trag-drag
cot-cod
toamnă-doamnă
păduri-pături
Tata taie tot,toc,toc
lemne bune pentru foc ;
mama curăţă toc, toc
vinetele ce s-au copt ;
Radu cu trompeta sa
Cântă-ntr-una ta, ta, ta
Iar în gară, u,u,u
Trece trenul tu , tu, t

Ghem de spini si ţepi uscate,


Stă-ntărit ca-ntr-o cetate
Poate trece vreun vecin
Peste el cu carul plin
Că nu simte nici atât
Cât l-ai gâdila pe gât
Ca să-l scoată, ca să iasă
Câinii-l latră,lui nu-i pasă
Unul încercând un pas
s-a ciocnit în ghimpi la nas
pentru că, el, neatentul,
s-a ciocnit in ţepi cu botul

Desparte in silabe cuvintele si spune in care silaba se afla sunetul “t”:

ta-bla pi-tic gu-tu-ie co-fe-tar


to-por cre-ta hâr-ti-e im-por-tant
to-pit bu-toi in-te-res trop-pe-tă
toam-na car-te cu-ti-e al-bas-tru

Ce cuvinte obţii dacă inlocuieşti punctele cu litera « t » ?

cân…ec, lap…e, mun…e, peş…e, pan…of, …rompe…ă, ac…or, s…adion, s…radă, chi…ară, por…ocală,
s…ropi…oare, ro…und, gu…uie, roa…ă, caie…, pala…, clopo…,
pilo…, robo…

completează propoziţiile cu cuvinte care conţin litera “t,, :

La teatru au venit ……………… (actorii)


In gară a sosit ………………….. (trenul)
In carte sunt multe …………….. (litere)

Comunicare în limba română


Literele Ț și ț
Fișă de lucru
1. Încercuieşte în textul de mai jos cu roșu litera ț , iar cu albastru litera Ț:

Cuţu ţine-n dinţi o plasă


Cu fasole şi verdeaţă
Şi cu ţelină din piaţă.
Ţi le duce şi acasă,
Dacă-i dai şi lui din oase,
Supe calde şi gustoase,
Că s-a săturat de ros
Oase goale fără sos.

2.Ỉncercuieşte imaginea corespunzǎtoare cuvintelor care


conțin sunetul ț:

3.Desparte în silabe cuvintele date:

moţ-……………......................
măreţ -……………..................
mulţime-……………...............
toţi -……………......................
căluţ -……………...................
reţetă -………………..............
marţi-……………...................
coteţ-……………................…
ţărancă -…………..............….
4.Realizeazǎ corespondenţa cu ajutorul sǎgeţilor între cele douǎ coloane de
silabe pentru a forma cuvinte:

CĂ ȚAR

ȚÂN ȚEL
ȚA RĂ
5. Realizează reprezentarea grafică a cuvintelor și marchează
sunetul ț acolo unde este:

6. Colorează:
ţambal Sunetul ţ . Literele ţ, Ţ

1.Colorează cu roşu literele ţ mic de tipar şi cu verde literele Ţ mare de


tipar.

2. Citiţi apoi alcătuiţi propoziţii cu fiecare cuvânt.


ţa-ră lanţ tâ-năr pă-rinţi MITRU
ţea-vă hoţ ti-ne-re-ţe bu-nic MITRUŢ
ţin-tă moţ bă-trân bu-ni-cuţ ŢUPA-ŢUP
ţur-ţur struţ bă-trâ-ne-ţe bu-ni-că ŢUPI
ţam- mis-treţ ţi-ne bu-ni-cu-ţă TĂTUŢU
bal mai-mu-ţă pu-ţi-ne MĂMUŢA

3.Citiţi în perechi. Observaţi cum au fost alinate cuvintele.Completaţi ultimele trei casete.

MIEL IED CAL URS FATĂ BĂ-IAT


MIE- IE- CĂ- UR-SU- FE-TI- BĂ-IE-
LUŢ DUŢ LUŢ LEŢ ŢĂ ŢEL

STEA RO-BOT LEU STE-LE PUI


STE-LU-ŢĂ RO-BO-ŢEL

Sunetul Ț
Fișa de emitere a sunetului Ț
Diferențiere
Ţ Fişa sunetului Ţ
ţa ţo ţu ţe ţi ţă ţî
aţ oţ uţ eţ iţ ăţ îţ
aţa oţo uţu eţe iţi ăţă îţî
ţaţ ţoţ ţuţ ţeţ ţiţ ţăţ ţîţ
ţaţa ţoţo ţuţu ţeţe ţiţi ţăţă ţîţî
ţar ţel ţig ţăc ţep ţib ţam ţoş ţup ţoa ţiş ţân ţui ţuc ţeu
cţi oţă iţe uţa eţi nţă aţo eţî uţă enţi uţo eţa iţă îţu
reţ alţ hoţ daţ meţ puţ căţ anţ beţ găţ onţ moţ erţ acţ viţ guţ

proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”


ţap ţânţar ţestoasă

________________ ___ ţân - ţar___ ________________

ţurţur

________________

aţă raţă căţel

________________ ________________ ________________


proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”
munţi cărţi dinţi

________________ ________________ ________________

cuţit viţel gheaţă

________________ ________________ ________________

cârnaţi undiţă rochiţă

________________ ________________ ________________


proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”
ursuleţ biscuiţi maimuţă

________________ ________________ ________________

clopoţel îngheţată furculiţă

________________ ________________ ________________

periuţă veveriţă ascuţitoare

________________ ________________ ________________


proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”
băţ puţ şorţ

________________ ________________ ________________

lanţ braţ struţ

________________ ________________ ________________

pătuţ cântăreţ brăduţ

________________ ________________ ________________


proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”
Realizeazǎ corespondenţa între imaginile date şi bulinele reprezentând numǎrul de silabe.

proedukat.wordpress.com “Caietul logopedic - Ştiu să colorez şi să vorbesc frumos”


Bibligrafie
http://vorbestecorect.ro/Content/Impostare

Mezei Beata- Sunete și zâmbete, Imagini și jocuri didactive în terapia sigmatismului, 2014

https://www.slideshare.net/VioletaRosioru/3-litera-t

https://ro.pinterest.com/pin/681028774886072179/

http://www.jenicatanase.ro/2019/02/23/lectii-curente-25febr-1-martie-2019/

https://edituracaba.ro/fise-de-colorat

https://manutepricepute.ro/litera-t-12/

https://jucarii-vorbarete.ro/poezii-terapeutice-vorbarete/

http://copilarie.weebly.com/lectii-de-logopedie.html

MATERIAL PROPUS DE
PROF. LOGOPED, GORGOS OANA ELENA- CJRAE NEAMT

S-ar putea să vă placă și