Sunteți pe pagina 1din 5

VARIANTA 6

În cadrul unui studiu s-au analizat 2 loturi de studenți, și anume persoane ce


practică exercițiile fizice și grupul de persoane ce nu practică sportul. După o
anumită periadă, rezultatele studiului sunt următoarele:

Obezitate Fără Obezitate Total

Practică exerciții 101 58


fizice

Nu practică exerciții 41 84
fizice

Total

Determinați:
1. Tipul de studiu, argumentați opinia. Descrieți avantajele tipului de studiu
analizat.
2. Numărul de persoane din ambele grupuri de investigare
3. Desenați diagrama de flux și completați tabelul 2x2
4. Calculați indicatorii acestui tip de studiu
5. Faceți concluzii

Studiul este de tip cohorta, intrucat este un studiu analitic în care populaţia
studiată este alcătuită din persoane care sunt clasificate ca expuse (ex. grupul de
persoane care fumează, consumă alcool, droguri....) sau neexpuse (ex. Grup de
persoane care nu consumă alcool, sau nu fumează etc...)la un anumit factor de
risc (fumat, droguri, alcool...) sau factor de protecție (persoane ce au fost
vaccinate, persoane care practică sportul...) (grupuri de comparare). Deci: în
studiile de cohortă prospective avem 2 grupuri de comparație : un grup supus
unui anumit factor de risc sau de protecție și altul nesupus unui anumit factor
de risc sau de protecție.
1.Permit măsurarea directă a incidenței al bolii la expuși și neexpuși;
2.Pot evalua efecte multiple ale unei singure E
3.Cînd sunt prospective, minimizează erorile sistemice de măsurare a
4.Permit evaluarea directă a riscului relativ și atribuibil;
5.Permit urmărirea modului de acțiune a factorilor de risc pe toată perioada
studiului și efectul lor asupra sănătății
6.Expusii și nonexpusii la factorul de risc sunt selectați înainte de a se cunoaște
efectul, astfel măsurarea riscului nu este distorsionată de prezența bolii;

Populaţia expusă
Lot test (c+d):
 nonbolnavi (d)fără obezitate -58
 bolnavi (c)cu obezitate -101
Da, practică sport - 159
Populaţia nonexpusă
Lot martor (a+b):
 nonbolnavi (b)fără obezitate – 84
 bolnavi (a)cu obezitate - 41
Nu practică sport - 125

a – persoanele ce fac boala obezitate dintre cei expuşi.


b - persoanele ce nu fac fără obezitate boala dintre cei expuşi.
c - persoanele ce fac boala obezitate dintre cei nonexpuşi.
d - persoanele ce nu fac boala fără obezitate dintre cei nonexpuşi.
a+b – totalul expuşilor. ( Grupul practică sport)
c+d – totalul nonexpuşilor. ( Grupul Nu practică sport)
a+c – totalul bolnavilor. Cu obezitate– din ambele grupe
b+d - totalul nonbolnavilor. Fără obezitate– din ambele grupe

Tabelul 2/2

Expunere/nonexpunere Bolnavi (+) Cu Sănătoși (-) Fără Total


obezitate obezitate
Expuși (nu practică 41 (a) 84 (b) 125 (a+b)
sport)
Non-expuși (practică 101 (c) 58 (d) 159 (c+d)
sport)
Total 142 (a+c) 142 (b+d) 284 (a+b+c+d)
Indicatori utilizaţi în studiile de cohortă:
Riscul bolii la expuşi –incidența bolii la expuși
R1 = = = 0,32 (3 persoane din 10 ce nu practică sport dezvoltă obezitate)

Riscul bolii la nonexpuşi – incidența bolii la non-expuși


R0 = = = 0,63 (6 persoane din 10 ce practică sport dezvoltă obezitate)
Măsurarea efectului:
Riscul relativ RR - demonstrează de câte ori este mai mare riscul bolii la
expuşi faţă de cei nonexpuşi. Deci, în concluzie, grupul expuşilor are un risc de
RR ori mai mare de apariţie a bolii decât grupul nonexpuşi.
RR = = = 0,5 (riscul de a dezvolta obezitate la persoanele ce nu practică
sport este de 0,5 ori mai mare decât la persoanele ce practică sport).
Forţa asocierii epidemiologice se măsoară cu riscul relativ.
Riscul relativ RR poate lua valori:
a. egală cu 1: nu există nici o asociaţie între factorul de risc şi boală, pentru
că riscul este la fel şi la expuşi şi la nonexpuşi.
b. Mai mare decât 1: există o asociaţie între factorul de risc şi boală, pentru
că riscul este mai mare la expuşi. Cu cît este mai mare decât 1 cu atât
asociaţia este mai puternică.
c. Mai mic decât 1: factorul studiat nu este un factor de risc, ci de protecţie,
pentru că riscul bolii la expuşi este mai mic faţă de nonexpuşi.
d. Analiza rezultatelor se efectuează conform schemei:
Risc relativ Risc atribuibil Concluzie
RR ˃1 RA ˃ 0 Factor de risc
RR =1 RA = 0 Factor indiferent
RR ˂1 RA ˂ 0 Factor de protecție
RR Rezultat
0.0 – 0.3 Factor de protecţie puternic
0.4 – 0.5 Factor de protecţie moderat
0.6 – 0.9 Factor de protecţie redus
1.0 – 1.1 Factor indiferent
1.2 – 1.6 Factor de risc redus
1.7 – 2.5 Factor de risc moderat
2.6 > Factor de risc foarte mare
În cazul nostru RR este 0,5 adică mai mic ca 1 , în intervalul 0,4 – 0,5 deci
putem afirma că practicarea sportului este un factor de protecție puternic
pentru a dezvolta obezitate.

Reducerea absolută a Riscului – ne demonstrează cu cît este mai mare riscul la


expuşi faţă de nonexpuşi.
RAR = R1 – R0 = 0,32 – 0,63 = -0,31
1. măsoară excesul riscului la expuşi, adică partea din risc care se datorează
factorului de risc. Astfel riscul de a face boala la cei ce nu practică sport
este cu 0,31 mai nic decât la cei ce practică.

Riscul atribuibil RA
RA = = -96,87%
2. fracţiunea riscului atribuită la expuşi. Astfel 96,87% din cei care nu
practică sport au riscul de a dezvolta obezitate. Efectul are legătură
directă cu factorul de risc şi nu poate fi depăşit dacă se înlătură factorul
de risc.

FA%= %
FA% -Fracțiunea atribuibilă a riscului – măsoară specificitatea legăturii dintre
factorul de risc și apariția bolii adică 100% din cazurile de obezitate nu se
datorează practicării sportului, deci este un factor de protecție, nu de risc pentru
obezitate.

Impactul acţiunii factorului de risc în populaţie, se măsoară prin riscul


atribuibil în populaţie RAp.
RAp= la 26% din populație care practică sportul nu
există ricul de a dezvolta pe viitor obezitate

Riscul atribuibil în populaţie prezintă interes pentru organizatorul de sănătate


publică în elaborarea strategiilor de intervenţie pentru controlul bolilor în
populaţie.
Puterea cu care acționează consumul de alcool în populație adică RR-1 =0,5 -1= -
0,5 (adică practic 50% din populație nu este afectată de practicarea sportului și
obezitate)
Rp= (a+b)/(a+b+c+d) – riscul în populație (prezentarea PP) sau Pe –
prevalența factor risc în populație.
Pe = (prevalenţa factorului de risc în populaţie adică
există riscul ca la 100 persoane de populație 50 să dezvolte obezitate datorită
absenței pacticării sportului în populație) Sau mai putem spune că
probabilitatea de a dezvolta obezitate în populație este de 50%.