Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţiu 1

SRL Succes (neplătitor de TVA) a primit un avans în sumă de 15000 lei pentru fabricarea unui
set de mobilă. A înregistrat livrări de mobilă către alţi cumpărători în sumă de 30000 lei,
valoarea contabilă a produselor vîndute constituie 16000 lei. Clienţii si-au onorat obligaţiunile
în sumă de 18000 lei prin achitare în numerar. A dat în arendă un depozit pe 12 luni cu plată
lunară de 2000 lei, efectiv a încasat 12000 lei. SRL Succes a primit factura fiscală de la Orange
SA la suma de 3600, Moldtelecom SA 1200 lei şi a achitat în avans entităţii Autosalubritate SA
1500 lei. A calculat salariu muncitorilor în valoare de 5000 lei (CAS, PAM).
Se cere: de determinat suma veniturilor şi cheltuielilor a SRL Succes
1) Avansul primit 2) Inregistrarea livrărilor de mobilă
Dt 242 15 000 Dt
Ct 523 15 000 Ct

Exerciţiu 2
Apostol Nicolae pe parcursul anului 2018 i-a fost calculat un salariu în mărime 20000 lei, din
care i-a fost îndreptat spre plată 18000 lei. A dat în arendă un apartament pe de 12 luni cu plată
lunară de 2000 lei, efectiv a încasat 12000 lei. A primit factura fiscală de la Orange SA la suma
de 3600, Moldtelecom SA 1200 lei.
Se cere: de determinat valoarea veniturilor şi cheltuielilor ale lui Apostol N

EXERCIŢIU 3
O întreprindere pe parcursul anului 2020 a înregistrat următoarele venituri şi cheltuieli:
1. venit din vînzarea mărfurilor – 650000 (TVA 20%)
2. venit din prestarea serviciilor – 240000 (inclusiv TVA)
3. venit din vînzarea mijlocului fix – 25000 (fără TVA)
4. venit din vînzarea materialelor – 12000 (inclusiv TVA)
5. valoarea contabilă a mărfurilor vîndute – 465000 lei
6. veniturile de la primirea gratuită a 12000 lei conform deciziei autorităţilor competente ale
administraţiei publice locale
7. costul serviciilor prestate – 169000 lei
8. valoarea contabilă a mijlocului fix realizat – 18900 lei
9. valoarea contabilă a materialelor realizate – 7560 lei
10. cheltuieli administrative – 4600 lei
11. cheltuieli de distribuire – 1500 lei
12. cheltuieli personale – 3000 lei
13. amenda fiscală – 1000 lei
Se cere:
1. de determinat mărimea impozitului pe venit, luînd în considerare că întreprinderea este
un SRL plătitor de TVA
2. de determinat mărimea impozitului pe venit, luînd în considerare că întreprinderea este o
întreprindere individuală plătitoare de TVA, cu un fondator care deţine dreptul la scutire
personală
3. de determinat mărimea impozitului pe venit, luînd în considerare că întreprinderea este
un SRL neplătitor de TVA, cu următoarele modificări:

 venit din vînzarea mărfurilor – 350000


 venit din prestarea serviciilor – 40000
 venit din vînzarea mijlocului fix – 25000
 venit din vînzarea materialelor – 12000
 valoarea contabilă a mărfurilor vîndute – 165000 lei
 veniturile de la primirea gratuită a 12000 lei conform deciziei autorităţilor competente ale
administraţiei publice locale – 20000 lei
 costul serviciilor prestate – 29000 lei
 valoarea contabilă a mijlocului fix realizat – 18900 lei
 valoarea contabilă a materialelor realizate – 7560 lei
 cheltuieli administrative – 4600 lei
 cheltuieli de distribuire – 100 lei
 cheltuieli personale – 3000 lei
 amendă fiscală – 1000 lei

Exerciţiu 4
SRL Succes (plătitoare de TVA) pe parcursul anului 2020 a înregistrat următoarele operaţiuni:
1. S-au comercializat mărfuri – 980000 lei (inclusiv TVA)
2. valoarea contabilă a mărfurilor vîndute – 610000 lei
3. S-au prestat servicii – 256000 lei (TVA 20%)
4. costul serviiciilor – 175000 lei
5. S-a calculat salariu vînzătorilor – 25000 lei (CAS, PAM)
6. S-a primit factura fiscală de la Apa Canal SA – 7600 lei (inc. TVA), utilizată de către
magazin
7. S-a calculat o amendă la suma de 5000 lei
8. S-a reţinut comisionul bancar pentru deservirea conturilor – 2500 lei
9. S-a calculat uzura utilajului din magazin – 6000 lei (recunoscută fiscal 6200 lei)
10. S-a primit factura fiscală p/u apă potabilă p/u angajaţi – 2400 lei (inc TVA)
11. S-a primit factura fiscală pentru abonamentul la sala de sport a administraţiei – 12000 lei
(inc TVA)
12. S-au comercializat OMVSD lucrătorilor – 1200 lei (TVA 20%)
13. valoarea contabilă OMVSD – 800 lei
14. S-au decontat fără act de trecere la pierderi mărfuri în sumă de 500 lei
15. S-au decontat datorii cu termen de prescriptie expirat – 1260 lei
16. S-au transferat pe parcursul anului 8000 lei impozit pe venit în avans
17. in anul 2019 s-a obţinut pierdere în mărime de 10000 lei
Se cere:
1. de determinat rezultatul financiar contabil
2. de determinat venitul impozabil
3. de contabilizat operaţiile aferente impozitului pe venit
4. întocmiţi declaraţia aferentă

Exerciţiu 5
Utilizaţi datele problemei de mai sus doar că entitatea este Întreprindere Individuală care are
dreptul la scutire personală şi scutirea soţiei.

Exerciţiul 6
I.I. Succes (neplătitoare de TVA, fără salariaţi) pe parcursul anului 2020 a înregistrat
următoarele operaţiuni:
1. S-au comercializat mărfuri – 180000 lei
2. valoarea contabilă a mărfurilor vîndute – 161000 lei
3. S-a primit factura fiscală de la Apa Canal SA – 1600 lei, utilizată de către magazin
4. S-a calculat o amendă la suma de 5000 lei
5. S-a reţinut comisionul bancar pentru deservirea conturilor – 1500 lei
6. S-a calculat uzura utilajului din magazin – 6000 lei (recunoscută fiscal 6200 lei)
7. S-a primit factura fiscală p/u apă potabilă p/u fondator – 2400 lei
8. S-au comercializat OMVSD – 1200 lei
9. valoarea contabilă OMVSD – 800 lei
10. S-au decontat fără act de trecere la pierderi mărfuri în sumă de 500 lei
11. S-au decontat datorii cu termen de prescriptie expirat – 1260 lei
12. S-au transferat pe parcursul anului 3000 lei impozit pe venit în avans
13. in anul 2018 s-a obţinut pierdere în mărime de 2000 lei
Se cere:
1. de determinat rezultatul financiar contabil
2. de determinat venitul impozabil
3. de contabilizat operaţiile aferente impozitului pe venit
4. întocmiţi declaraţia aferentă

Exerciţiul 7
SRL Succes (neplătitoare de TVA) pe parcursul anului 2020 a înregistrat următoarele
operaţiuni:
1. Comercializare de mărfuri:
Trimestrul 1 – 80000 lei
Trimestrul 2 – 69000 lei
Trimestrul 3 – 96000 lei
Trimestrul 4 – 25000 lei

2. S-au prestat servicii:


Trimestrul 1 – 2000 lei
Trimestrul 2 – 3000 lei
Trimestrul 3 – 5000 lei
Trimestrul 4 – 6000 lei

3. Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute – 120000 lei


4. costul serviciilor - 7000 lei
5. S-au comercializat OMVSD – 1200 lei
6. valoarea contabilă OMVSD – 800 lei
7. S-au decontat fără act de trecere la pierderi mărfuri în sumă de 500 lei
8. S-au decontat datorii cu termen de prescriptie expirat – 1260 lei
9. in anul 2018 s-a obţinut pierdere în mărime de 2000 lei

Se cere:
1. de determinat rezultatul financiar contabil
2. de determinat venitul impozabil
3. de contabilizat operaţiile aferente impozitului pe venit
4. întocmiţi declaraţia aferentă