Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Avram Aurelia AUTOEVALUARE:


An școlar:
Clasa a V-a

Test la limba și literatura română

Se dă textul:
Copiii au primit ca temă, la limba română, pentru după vacanță, să facă fiecare un
scurt portret literar al colegului de bancă. Portret fizic și sufletesc. Cum arată și ce fel de om
e…
Cele două colege de bancă, și totodată vecine, Victorița și Dana, s-au așternut pe
treabă. Primele fraze au și fost scrise pe caiete. După cât se pare, temele sunt terminate…„din
punct de vedere fizic”.
Victorița își lungește gâtul spre caietul colegei.
- Citește-mi, o roagă ea. Mor de curiozitate să știu ce ai scris despre mine.
- Da pe urmă îmi citești și tu, nu-i așa?
(Mircea Sântimbreanu, „Portretul colegei de bancă”)
Cerințe:
1. Demonstrează, folosind două argumente, că textul citat aparține unui text literar; 1p
2. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte din text: scurt, sufletesc, s-au așternut,
colegei; 0,4p
3. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului „copil” și câmpul lexical al portretului; 1p
4. Transcrie o propoziție dezvoltată pe care o vei transforma apoi într-o propoziție simplă;
0,6p
5. Transcrie cinci cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental (cuvinte uzuale) și trei
cuvinte care fac parte din masa vocabularului; 0,8p
6. Transcrie două cuvinte care conțin diftongi și două cuvinte care conțin hiaturi; 1p
7. Scrie trei cuvinte care să conțină triftongi; subliniază semivocalele; 0,6p + 0,6p
8. Alcătuiește o compunere de minim 10 rânduri în care să folosești, la alegere, cinci
cuvinte din text; dă un titlu potrivit compunerii și subliniază cuvintele folosite. 0,5p +
0,5p + 2p
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1p din oficiu.