Sunteți pe pagina 1din 3

O Sole Mio

オーソレミオ
Eduardo di Capua
arr.Ryuji
arr.Ryuji Kunimatsu
q»§¢
# 2
& #4 ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
-j - -
Flute

j j
œ œ 1œ ˙ ‰ œ œ 2œ ‰ œ œ 2œ
˙˙
2
## 2 .. ˙
② 4 4

œ œ1 œ
2

& 4
3
3

œ œ0 œ
0
Guitar

f œ. 2 ˙
⑥=D œ. 0 ˙ 0 0
0 0

5
## ‰ Jœ œ œ
& ∑ ∑ ∑
j
F
œ 2œ j
##
4
œ œ 1œ
3
œ œœ œœ ˙˙
5 1 4 4

œ
2

& œ ˙
œ œ0 œ
2 3 2

˙ œ œ
3 1 1
3

œ. ˙

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
9

& œ

#
&# 0
9

œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ
0

œ œ œ œ
1

œ. œ.
0 0

f œ. œ.
0 3 4

## œ œ œ œ
œ œ œ œ
13

& œ œ œ œ

#
&#
13

œ œ œœ œœ
œ. œ œ œ
2 00
œ. œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ.
0

Copyright (C) 2016 Ryuji Kunimatsu


http://www.ryujikunimatsu.com
## œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
17

& œ œ

17
##
& œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
-œ -œ -
œ
21
## œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
& J
f
21
## œ œ
& œ œ œ
3
œ œ œ œœ
œ. œ. œ œ
2 0

œ. ˙

25
## œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
&
25
## œ œ
& œœ œœ œ œ œ œ œ œ
ƒ œ. œ œ œ œ œ. œ.
œ.

## œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ
J
29

&
F
29
## œ œ
& œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ. œ. œ œ œ œ
œ. œ.
-
## b ˙ œ -œ œ b -œ œ
a tempo
œ œ œ œ œ
33

&
poco rit.

33
##

a tempo

& œ
1

œ œœ œœ
f œ. ˙ œ œ œ œ
0

œ. œ.
3

poco rit.
2
37
## ˙ œ œ œ œ œ. œ ˙ ..
& ∑
- -j - -
‰ 2œ œ 1œ
poco rit.
37
## œ ..
& œ œ œ œœ
œ. ˙ œ œ f
œ. ˙ a tempo
#
&#
41

∑ ∑ ∑ ∑

##②32 œœ œœ œœ 4œ œ 2œ ˙˙ œœ œ œ 3œ
① 4

œ œ1 œ œ œ1 œ
41

&
3

œ œ œ œ œ œ
0

œ. œ. œ. 2
œ. 2 2

## Œ ‰ œ
J
45

& ∑ ∑ ∑
F
j
45
## 04 œœ œœœ œœ 1œ 4œœ 4œ ˙˙ œœ ‰ C.5 1œ
œ œ œ 2 œ
2

&
3

œ. œ. œ œ0 œ œ œ œ
œ. œ.
3

f
0 0
0

-
49
## b ˙ œ -œ œ b -œ œ
a tempo
œ œ œ œ œ
&
poco rit.
- ① 3- -
## 23 b ˙˙ œ ② 4œ œ ② b4œ
a tempo
œœ œœ œœ ② 4œ œ 3œ
œ
49
2 1

& œ œ1 œ
3

œ. ˙ œ œ0 œ œ œ œ
1
1
œ. 0 œ.
0
poco rit.

- -œ -
œ ˙ ˙ ˙
53
## ˙ œ œ
&
f - 3- 1-
œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙
## 11 ˙˙˙ œœ 1œ 1
˙ ˙ ˙
œ œ2 œ œ
53
1
& 2 2

ƒ 0 œ . ˙ œ œ0 œ œœ œ
œ. œ. ˙
3

0
0