Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI

JUDEȚ UL ARAD

PROIECT EDUCAȚIONAL

1 DECEMBRIE 1918 – 1 DECEMBRIE 2018


UN VEAC DE LA MAREA UNIRE

ZIUA NATIONALA A ROMANIEI,


ZIUA TUTUROR ROMANILOR !

ANUL ȘCOLAR
2018-2019

Coordonatori activitate,

Prof. DRILA OVIDIU-ALEXANDRU

Prof. OANCEA-ALB SIMONA


Prof. IRIMIE RAMONA
Prof. RASCA DELIA
Prof. JURJ MARIANA

Avizat,

1 DECEMBRIE 1918 – 1 DECEMBRIE 2018


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI
JUDEȚ UL ARAD

UN VEAC DE LA MAREA UNIRE

ZIUA NATIONALA A ROMANIEI,


ZIUA TUTUROR ROMANILOR !

12 - 29 noiembrie 2018

SCOPURI:
- dezvoltarea, consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic ;
- îmbogă ţirea cunoştinţelor istorice ;
- intelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre
momentele cele mai importante pentru poporul nostru;
- stimularea expresivită ţii prin interpretarea de poezii si cantece si
exprimarea imaginatiei creatoare prin desene, postere si insigne
aniversare.

OBIECTIVE :

La finalul activitatii, elevii vor trebui:

- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE, mai


ales pentru noi, ardelenii ;
- să caute la biblioteca scolara si pe internet informatii care
oglindesc acest mare eveniment ;
- să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,
- să înveţe câ ntece specifice;
- să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul
aniversat în desene, pictură , postere , in confectionarea de insigne
aniversare si stegulete ;
- să participe cu dragoste şi interes la activită ţile propuse.

GRUP ȚINTĂ:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI
JUDEȚ UL ARAD

- elevii Scolii Gimnaziale Groseni;


- parinti.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Scoala Gimnaziala Groseni; Caminul Cultural


Groseni

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 12-29 noiembrie 2018

RESURSE MATERIALE:
- internet;
- că rţi de istorie şi literatură din biblioteca scolara;
- imagini ;
- aparat foto;
- steguleţe/ ecusoane;
- poezii, câ ntece;
- hă rţi;
-placi de PFL, stampile pt insigne aniversare, lipici, ace de
siguranta,etc

RESURSE UMANE:
- elevi
- parinti
- profesori
- comunitatea locala

SURSE DE FINANTARE : autofinantare

FACTORI IMPLICATI :
-scoala ;
-comunitarea locala ;

REZULTATE ASTEPTATE :
- implicarea activa a elevilor in procesul de initiere si
derulare a proiectului ;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI
JUDEȚ UL ARAD

- manifestarea patriotismului la participantii directi si


indirecti ;

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE :


-expozitie de postere si stegulete ;
-amenajarea unui colt tematic ;
-imagini surprinse in timpul derularii activitatilor
- diseminarea pe retelele de socializare.

PRODUSE ALE PROIECTULUI :


-ecusoane aniversare ;
-stegulete ;
-desene ;
-postere ;
-panouri tematice.

MODALITATI DE REALIZARE :
- program artistic ;
- confectionarea de panouri si materiale tematice.

IMPACTUL PROIECTULUI :
- se doreste intarirea colaborarii dintre comunitatea locala
si scoala ;
- se doreste a fi unul pozitiv pentru toti factorii implicati in
prezentul proiect.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI
JUDEȚ UL ARAD

Nr.crt ACTIVITATEA LOC DE PERIOADA


. DESFĂŞURARE

Pregă tirea activită ților, 12-28 nov. 2018


1. stabilirea planului de Sala de clasă
desfă șurare a evenimentelor
cu ocazia Zilei Naționale a
Romaniei. Repetarea poeziilor
și a câ ntecelor pentru serbarea
scolara.

Confectionarea panoului Sala de clasă 12-16 nov. 2018


2.
tematic si expunerea pe holul Holul scolii
scolii.

12-29 nov. 2018


3. Expozitie de postere si Holul scolii
desene ,, Marea Unire ’’
realizata de elevii scolii
4.
29 nov. 2018
MARCAREA FESTIVA A ZILEI
NATIONALE A ROMANIEI

Vizionarea expozitiei de
Sala de clasă
postere si desene.

Recital de poezie si
interpretare de cantece Holul scolii
dedicate marelui eveniment.

Discursuri ale cadrelor


Caminul
didactice si ale oficialitatilor.
cultural
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘ ENI
JUDEȚ UL ARAD

6. Surprinderea momentelor Sala de clasă 29 nov 2018


importante din activitate cu
Holul scolii
ajutorul aparatelor foto.
Caminul
cultural

29 nov 2018
7 Diseminarea evenimentului
prin intermediul retelelor de
socializare.