Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE SI EXTRACURRICULARE

Clasa pregătitoare B
Clasa albinutelor
AN SCOLAR 2018-2019

INV. SCHIMBESCHI IOANA


NR. LUNA TEMA OBIECTIVE LOCUL EVALUARE
CRT DESFASURĂRII
septembrie - Să observe aspecte de toamnă în natura
1. înconjurătoare; Activitatea va fi valorificată în
„Frunze ruginii” -Să prezinte principalele caracteristici ale Sala de clasă cadrul orelor de CLR, MEM ,
toamnei; AVAP, MM
- Să descopere frumuseţile toamnei;
- Să adune material din natură pentru activităţile
din clasă.
- Să respecte persoanele din jur;
2. octombrie „Un gest de prietenie, o - Să aprecieze gesturile bune/rele ale colegilor; Sala de clasă Informaţiile vor fi apreciate şi
rază de iubire” -Să confectioneze obiecte pentru a le oferi şi valorificate la orele de DP,
schimba între ei; AVAP, CLR
- Să povestească întâmplări despre prietenii lor.

- Să observe şi să descrie unele aspecte legate


3. noiembrie ,,Rapsodii de toamnă,, de anotimpul “Toamna”; Sala de clasă Informaţiile vor fi apreciate şi
- Să cunoască şi să recite poezii şi cântece valorificate la orele de CLR,
despre toamnă; MM
- Să participe la concursul ,,Rapsodii de
toamnă”.
decembrie 1 Decembrie-Ziua - Să realizeze ecusoane cu Ziua României; CURTEA SCOLII
Nationala a României - Să pregătească un program artistic;
4. - Să interpreteze colindele şi alte obiceiuri Prezentarea serbării şi
,,Moş Crăciun, bine-ai având un joc scenic; Sala de clasă amenajarea unei expoziţii cu
venit!” - Să realizeze felicitări pentru Crăciun. lucrările realizate pe această
temă la orele de AVAP, CLR,
MM

ianuarie
5. ,,Somnoroase păsărele” - Să cunoască unele date despre poet; Activitatea va fi valorificată în
- Să recite poezii scrise de marele poet; Biblioteca cadrul orelor de CLR, AVAP
Liceului EFS
Concurs de poezii - Să participe cu plăcere la activitate Sala de clasa

Hora Unirii – joc și CANTECE SI DANSURI POPULARE Curtea liceului


cânt
- Să-şi povestească basme şi istorioare îndrăgite
6. februarie „Poveşti la gura sobei” legate de anotimpul alb;
- Să dramatizeze unele fragmente din poveştile Sala de clasa Realizarea unei parade a
- şezătoare literară îndrăgite; personajelor îndrăgite
- Să se costumeze adecvat personajelor
interpretate;
- Să realizeze un colaj cu lucrări realizate pe
această temă.

7. martie ,,Ce poveşti ne spune Biblioteca Prezentarea serbării şi


Nică?” comunală amenajarea unei expoziţii cu
- Să pregătească un program artistic dedicat lucrării realizate pe această temă
mamei; la orele de AVAP şi CLR
- Să interpreteze cântecele şi poeziile cu
sensibilitate;
„Zâmbetul mamei! - Să pregătească mamei o felicitare; Sala de clasă
- Să organizeze o mică expoziţie cu tema
„ Zâmbetul mamei !”

aprilie “Hristos a înviat! ” -- Să realizeze felicitări pentru Paşte; Expoziţie de lucrări


8. - Să confecţioneze decoraţiuni specifice; Sala de clasă
- Să picteze ouă de Paşte.
9. mai ,,Să cunoaştem, să - Să cunoască importanta pădurilor şi a Activitate practică: să răsădească
ocrotim şi să iubim plantelor din pădure; Sala d e clasă , fiecare câte o floare, căreia să-i
natura“ - Să realizeze compoziţii aplicative diverse cu grădina şcolii urmărească evoluţia
mesaje ECO; Drumeţie în parcul
- Să răsădească flori în grădina şcolii. Elena Sturdza

-Să realizeze desene pe asfalt despre copilărie;


10. iunie 1 IUNIE , ziua copiilor - Să înalţe baloane pentru toţi copiii lumii. Curtea scolii Desene pe asfalt
Fotografii
,,Vine vacanţa mare!” Prezentarea programului artistic
Serbare la sfârşitul -Să realizeze un program artistic pentru sfârşitul Sala de clasă
anului şcolar” anului şcolar 2017-2018.

S-ar putea să vă placă și