Sunteți pe pagina 1din 7

1

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Tehnic Matasari


CADRU DIDACTIC ASISTAT: GOSEA MIHAELA
CLASA PREGATITOARE B
DISCIPLINA: Dezvoltare personală (activitate integrată)
UNITATEA DE INVATARE: TRAIRE SI MANIFESTARE EMOTIONALA
STAREA DE BINE
SUBIECTUL: Emoţiile mele. Cum ma simt
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DOMENII INTEGRATE: DP, MEM, CLR
DURATA: 45 minute
COMPETENTE GENERALE:
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaste si a atitudinii pozitive fata de sine si de ceilalti.
2. Exprimarea adecvata a emotiilor in interactiunea cu copii si adulti cunoscuti.
3. Utilizarea abiliatilor si a atitudinilor specifice invatarii in context scolar.
COMPETENŢE SPECIFICE:
DP 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
MEM 3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive
simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
CLR 1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
a) cognitive
OMEM – să enumere cel puţin trei caracteristici ale anotimpului toamna;
OCLR – să formuleze propoziţii clare, coerente utilizând cuvintele ce denumesc emoţiile de bază
(bucurie, tristeţe, furie, teamă);
O1 – sǎ audieze povestea “ Copilul si emotiile” după Clara Ruse, urmărind evoluţia personajelor;
O2 – sǎ identifice la personajele poveştii emoţiile de bază (bucurie, tristeţe, furie, teamă);
O3 – să exemplifice cu cel puţin o situaţie din experienţa lor de viaţă trăirea emoţiilor prezentate;
O4– să aplice în realizarea posterului “Copacul emoţiilor” cunoştinţele însuşite (personajele,
reprezentările grafice ale emoţiilor de bază pentru fiecare personaj).
b) afective
O5 - sǎ mimeze trăirea unei emoţii de bază
c) psiho-motrice
O6 - sǎ manevreze corect instrumentele folosite (lipici, carioci)

RESURSE:
I. Procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, observaţia, expunerea,
dramatizarea, turul galeriei, aprecierea verbalǎ
II. Materiale: panoul « Întâlnirea de dimineaţă », poster, măşti, siluete, imagini, lipici, carioci,
stickers, calculator, videoproiector 

III. Forme de organizare: frontal, individual, în echipă.

2
BIBLIOGRAFIE:

 M.E.C.T.S. – “Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală – clasa


pregătitoare”, Bucureşti, 2015.
 Şerdean Ioan – Didactica limbii române în clasele primare, Editura Teora, Bucureşti, 1998.
 Manea Alexandra, Matache Claudia, Ioan Liliana, Ruse Clara – Ghid practic pentru clasa
pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012
 Manea Alexandra, Matache Claudia – Dezvoltare personală – clasa pregătitoare, Editura
Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2015
 Petrovai Domnica, Iliescu Martha – “Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor în
vârstă de 3 – 10 ani – instrumente şi modele de lucru”, Fundaţia “Copiii noştri”, 2012
 Paşca Maria Dorina – “Povestea terapeutică”, Editura Ardealul, Tg. Mureş, 2004
 www. didactic.ro

ANEXE:
 Anexa nr. 1. Copacul zilei
 Anexa nr. 2. Povestea “ Copilul si emotiile” după Clara Ruse
 Anexa nr. 3. Vizionare PPT “Emotiile”
 Anexa nr. 4. Fisa de lucru. Emotiile de baza

Moment organizatoric

Pregǎtirea clasei pentru activitate:


- pregǎtirea clasei şi a materialelor necesare desfǎşurǎrii lecţiei;
- crearea condiţiilor de ordine şi disciplinǎ necesare desfǎşurǎrii orei.

3
Etapele OB Conţinutul instructiv - educativ al lecţiei Strategia didactică
lecţiei OP Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor metode/ resurse Evaluare
forme de org materiale
1. Întâlnirea de Dirijez o conversaţie cu elevii pe temele: Aşezaţi în cerc pe covor, participă la conversaţia panou lauda
dimineaţă Salutul discuţii, dând răspunsuri complete. explicaţia agenda
(7 min) OMEM Prezenţa frontal zilei
Repere temporale (anotimpul, ziua din individual
săptămână, data, luna, anul)
Agenda zilei
1. Captarea Prezint planşa “Copacul zilei” (Anexa nr. 1) ca Identifică simboluri ale anotimpului observaţia planşa aprecierea
atenţiei pe o surpriză trimisă de Spiriduşul toamnei cu toamna (frunze ruginii, fructe coapte, conversaţia “Copacul verbală
(5 min) ajutorul căreia, jucându-se, elevii vor învăţa soare ascuns după nori, picături de frontal zilei”
lucruri noi. Orientez atenţia în special asupra ploaie). Observă atent fructele şi ce
fructelor. sugerează imaginea fiecăruia.
2. Anunţarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele Recepţioneazǎ informaţiile expunerea
subiectului şi a operaţionale urmǎrite: “Astǎzi la oră vom transmise. frontal
obiectivelor descoperi de ce sunt fructele prezentate astfel,
(1 min) învăţând despre emoţii în povestea Copilul si
emotiile după Clara Ruse”.
3. Dirijarea Citesc elevilor povestea (Anexa nr.2) cu Ascultă cu atenţie povestea, expunerea povestea
învăţării O1 intonaţia corespunzătoare. urmărind personajele şi evoluţia lor. frontal “Livada cu
(11 min) Participă activ la discuţii formulând emoţii”
Dirijez discuţia cu elevii urmărind: răspunsuri complete. Se folosesc de conversaţia lauda
O2 denumirea personajelor; planşa anterioară ca suport vizual. explicaţia
numirea emoţiilor trăite de copilul din
poveste;
precizarea cauzelor care au condus la trăirea Răspund la întrebarea jocului dând
acestor emoţii. exemple din experienţa personală. jocul didactic
O3 Numesc elevi din rândul celor mai activi care să Utilizează limbajul corespunzător. conversaţia aprecierea
participe la jocul “Când ai simţit emoţia ...?” (ex. explicaţia verbală
Când ai simţit bucurie?). exerciţiul
frontal
individual
4. Fixarea  Urmăresc ca exprimarea să fie corectă şi jocul didactic măştile evaluare
cunoştinţelor adecvată personajului din poveste, dar şi ca explicaţia perso- reciprocă
4
(5 min) OCLR elevii să respecte regulile: exerciţiul najelor
“Descrierea vizează personajul din povestea dramatiza-
audiată.” rea
O5 “Răspunsul este dat de un elev care ridică
civilizat mâna.”
“Mimarea emoţiei poate fi însoţită de gesturi
pentru a fi sugestivă.” Elevii urmaresc cu atentie filmuletul
Elevii urmaresc prezentarea power point prezentate, raspund intrebarilor
“Emotiile” si adresez urmatoarele intrebari: adresate, formuleaz enunturi, sunt
Cum sunt fetele copiilor? corectati permenent de invatatoare.
Puteti sa desenati fete fericite?
Cum este fata acestui copil?
Cand avem astfel de fete?
Din slid-ul urmator ei vor putea defini cateva Toţi elevii respectă regulile stabilite
stari de emotii: fericit, suparat, trist, incapatanat. iniţial.
Definim ce sunt emotiile: stari sufletesti de
scurta durata si ce impartim in 3 categorii:
pozitive, negative, neutre.
Definim ce sunt sentimentele: trairi sufletesti
de lunga durata ce exprima atitudinea noastra
fata de realitate.(dragoste, admiratie, respect,
mandrie, simpatie, ura, datorie, atasament,
fericire, etc.)
Fata de cine putem dezvolta astfel de
sentimente: parinti, oameni, animale, plante,
patrie, invatatoare...)
Le solicit sa continue enunturile:
Ma simt fericit pentru ca..... .
Imi pare rau de faptul ca...... .
Voi propune si eu ajutor ....... .

5. Evaluarea Impart elevilor fisa de lucru: Emotii de baza I Intuiesc fişa şi materialele primite. explicaţia siluete ale evaluare
cunoştinţelor care vor avea de depistat si colorat imaginea care exerciţiul fruc-telor scrisă
(5min) sugereaza tristete, sa realizeze corespondenta frontal lipici
intre imagine si emotia potrivita, sa deseneze individual imagini cu
5
situatii in care s-au simtit bucurosi, tristi sau au emo-ţii,
O4 dat dovada de curaj, iar la final sa incercuiasca explicaţia carioci,
imaginea care defineste modul in care se simt in Observă cu atenţie fiecare fisa şi exerciţiul frunze
acel moment. formulează aprecieri. frontal decupate
în echipă
Elevii vor face aprecieri orale asupra
O6 corectitudinii şi aspectului fisei. postere

turul galeriei evaluare


în echipă reciprocă
6.Încheierea Fac aprecieri cu privire la modul de comportare Recepteazǎ concluziile şi aprecierile aprecierea apreciere
lecţiei a elevilor în timpul orei. formulate de învǎţǎtoare. verbal verbală
(1 min) frontal
individual

7.Activitate Propun elevilor un material ppt cu un cântec: Urmăresc prezentarea ppt, apoi cântă observaţia calculator
recreativă Daca vesel se traieste...”, (material ppt). şi execută mişcări sugerate de exerciţiul video-
(10 min) Îndrum elevii în executarea unor mişcări versuri. frontal proiector
potrivite melodiei şi textului cântecului. individual

6
ANEXA NR. 1

COPACUL ZILEI