Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor: .........................................

Avizat,
Disciplina: ISTORIE (OPŢIONAL – ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA) Director
Clasa: a XI-a C, D, E, F
Nr. ore/săpt.: 1h Responsabil comisie metodică

Nr.
Crt. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.
ore

Ideologia comunistă. Repere


istorice. 2 S1 S2
1. Comunismul în 1., 2., 7., 8., 12. Comunismul în România.
România Repere cronologice până la
23 august 1944.

23 august 1944: premise şi


consecinţe în evoluţia 2 S3 S4
jocurilor de putere
Implicarea URSS în
2. Preluarea puterii în 1., 3., 5., 6., 8., 9., 12. instaurarea noului regim 1 S5
România politic (1944 – 1947);

Elitele politice si intelectuale


româneşti faţă 1 S6
de instaurarea comunismului;
reacţia populaţiei.
Evoluţia Partidului Comunist 2 S7 S8
din România
(1944 – 1989);

Evaluare 1., 2., 3., 5., 6., 7. 1 S9 Test

Distrugerea societăţii civile 1 S10

Organizaţiile de masă 1 S11


S12S13
3. Mecanisme de 1., 3., 4., 5., 9., 12. Represiunea politică 2 S14
menţinere a puterii S15 S16
Monopolul ideologic şi 1
”omul nou”

Metode de control 2
material al societăţii
Recapitulare/evaluare 2 S17 S18
Recapitulare 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12 semestrială
evaluare
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.
Crt. ore

Regimul proprietăţii. 1h S19


Organizarea şi mecanismele de 2h S20 S21
1. Economia în timpul 1., 8., 12. funcţionare a economiei
regimului comunist din Crize şi soluţii în economia 1h S22
România comunistă

2. “Celălalt” în regimul ”Duşmanul de clasă” 1h S23


comunist 1., 8., 10. Situaţia minorităţilor 1h S24
Prieteni şi adversari în politica 2h S25 S26
externă

Evaluare S27 Test

Săptămâna Şcoala Altfel S28

3. Rezistenţa şi disidenţa în 1., 2., 4., 8., 10., 11., 12. Rezistenţa anticomunistă 1h S29
timpul regimului Protestele muncitoreşti 1h S30
comunist Disidenţa 1h S31
4. Anul 1989 şi evenimentele 1., 2., 10., 11., 12. 1989 în Europa. 1h S32
din România Evenimentele din România 1h S33

Structurarea institutiilor şi a noilor


elite politice; practicile politice.
5. Moştenirea 1., 5., 9., 12. Modelul cultural al societăţii în 1h S34
comunismului în anii 90 tranziţie (valori, atitudini,
comportamente, mentalitati).

Recapitulare evaluare 2h S35 S36


anuală