Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. declarației de performanță


GR-5002-001
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: FIBRAN Skin SMART
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Utilizare: Foi de material plastic
și de cauciuc utilizate ca straturi
pentru controlul vaporilor EN
13984
3. Producător: FIBRAN S.A. 56410, Salonic, Grecia
4. Reprezentant autorizat:
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
6a. Standard armonizat: EN 13984:2013
Organism(e) notificat(e): KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Performanța(e) declarată(e): EN 13984:2013

8. Caracteristici esențiale Performanță


PROPRIETATE METODĂ UNITĂȚI NOMINALĂ MINIMĂ MAXIMĂ
Desemnare produs conform EN 13984 - - B - -
Difuzia vaporilor de apă (sd) EN 1931 (23-0/75) m 13 8 18
Debitul vaporilor de apă (g) EN 1931 (23-0/75) kg / (m2 s) 3.16E-08 5J4E-08 2.28E-08
Durabilitate (expunere la îmbătrânire artificială)
Difuzia vaporilor de apă EN 1931 conform / neconform (+) - -
Reacție la foc (EN 13501 -1) EN ISO 11925-2 clasa E - -
Tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-2 N/50mm 380 320 -
Elongație la tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-2 % 17 12 -
Tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-2 N/50mm 380 330 -
Elongație la tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-2 % 20 14 -
Rezistență la sfâșiere longitudinal (penetrări cu cuiul) EN 12310-1 N 70 45 -
Rezistență la sfâșiere transversal (penetrări cu cuiul) EN 12310-1 N 65 40 -
Rezistență la impact EN 12691 mm (+) - -
Rezistența îmbinării EN 12317-2 N/5cm - 280 -
Durabilitate (contra alcalii)
Elongație la tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-2 conform / neconform conform - -
Elongație la tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-2 conform / neconform conform - -
(*): pe vată minerală și lemn

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Salonic 01/12/2017