Sunteți pe pagina 1din 3

Teme* pentru lucrările de licenţă

2010-2011

Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr.
Tema Cadru didactic îndrumător
crt.
1. Integrarea socială a copilului cu dizabilităţi Prof. univ. dr.
LIVIU STOICA
2. Tulburarea deviantă persistentă

3. Asistenţa în sfera delincvenţei juvenile

4. Integrarea socială a persoanelor cu probleme de


sănătate mentală
5. Factori culturali cu rol în geneza alcoolismului

6. Asistenţa socială a persoanelor dependente de


alcool şi droguri
7. Integrarea socială a persoanelor cu sindrom Down

Nr.
Tema Cadrul didactic îndrumător
crt.
1. Comportamentul prosocial. Studii de caz si Prof. univ. dr.
propuneri de interventie MIHAI PASCARU
2. Cunoastere si interventie in comunitatile rrome.
Studiu de caz.
3. Venitul minim garantat in comunitatile rurale

Nr.
Tema Cadrul didactic îndrumător
crt.
1. Asistenţa socială a vârstnicilor în instituţii de Conf. univ. dr.
îngrijire LUCIAN MARINA
2. Problematica vârstnicului singur în mediul rural
3. Demografia vârstei a treia şi politicile pentru
vârstnici
4. Adaptarea la pensionare
5. Discriminarea pe piaţa muncii a muncitorilor
vârstnici
6. Influenţa educaţiei asupra practicilor de îngrijire a
sănătăţii la vârstnici
7. Dezvoltarea suportului comunitar în cazul
vârstnicilor
Nr.
Tema Cadru didactic îndrumător
crt.
1. Problematica copiilor a căror părinţi lucrează în Lect. univ. dr.
străinătate PETRONELA MARIA
2. Familia şi ajutorul social TALPAŞ

3. Serviciile sociale destinate copilului în mediul rural

4. Importanţa rolurilor părinţilor în personalitatea


copilului
5. Abuzul copilului. Efecte şi modalităţi de intervenţie

6. Rolul familiei în educaţia şcolară

7. Munca tinerilor studenţi din Universitatea “1


Decembrie 1918”
8. Abandonul, părăsirea copilului nou născut în
maternitate sau în spital
9. Protecţia copilului rrom şi a familiei

10. Metode alternative de protecţia copilului

11. Recuperarea femeii şi copilului, victime ale


violenţei domestice
Nr. Tema Cadru didactic îndrumător
crt.
1 Politici sociale locale. Studii de caz Lect. univ. dr.
Programele comunitare europene – instrument al CĂLINA ANA BUŢIU
2
dezvoltării locale
3 Servicii comunitare şi voluntariat în mediul urban
4 Servicii comunitare şi voluntariat în mediul rural
Modalităţi de furnizare a informaţiei în relaţia de
5
asistenţă socială
6 Capacitarea socială în comunităţi rurale
Antreprenoriatul de subzistenţă în gospodăria
7
ţărănească
Specificul sărăciei în comunităţile de rromi. Studii
8
de caz
9 Sectorul non-profit – furnizor al serviciilor sociale
10 Evaluarea participativă a proiectelor de intervenţie

*La fiecare temă pot fi mai multe lucrări axate pe studii de caz
sau problematici distincte în cadrul temei