Sunteți pe pagina 1din 18

Proiectarea UT 6.

Farmecul iernii
3 săptămâni I -III 13.01.2020 –31.01.2020
Săptămâna I
Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser
Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul a. manual, fişe de lucru Interevaluare
13.01. 1.5.; 1.6.; 3.1.; naturii, noutăți, mesajul zilei; Inmultirea cand unul dintre b.conversaţia,
4.2.; - exercitii de înmulțire când unul din factori este 0 sau 1; factori este 1, 0 sau 10. explicaţia
5.1.; 5.2. - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau patru Forțe exercitate de magneți. exerciţiul, învăţarea
factori; Experimente; prin descoperire,
CLR - rezolvare de probleme; cadranele,
2.3. - completarea unor casete cu factorii lipsă; problematizarea
- stabilirea valorii de adevăr pentru expresii matematice; c. activitate frontală,
AVAP - completarea unor tabele, după cerinţe stabilite; individuală
2.2. compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ;
- colorarea unor imagini, respectând un anumit cod al
produselor obţinute;
EDUCATIE FIZICA
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Textul narativ a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; semnele de punctuaţie; b. conversaţia rezolvarea
2.3.; 3.1.; 3.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se găsește în euristică, explozia sarcinilor de
4.1. text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Ce? Când? Cu stelară, exerciţiul, lucru
cine?); Text-suport: cadranele,
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora în Gândiți, lucrați în
DP enunţuri proprii; Iarna, după Mihail Sadoveanu perechi, comunicați,
2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, jocul didactic
linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text c. activitate frontală,
AVAP (joc: „Găseşte şi citeşte”); individuală, în perechi
2.2. - citirea textului pe roluri;
- formularea unor răspunsuri pe baza textului citit;
- explicarea folosirii anumitor semen de punctuaţie;
- transpunerea textului într-un desen
JOC: Găsește mesajul cheie:
În faţa copiilor, dar în aşa fel încât ei să nu poată vedea,
învățătorul scrie o propoziție cheie pe un bileţel, împătură
bileţelul în două şi îl introduce în plic. Cere copiilor să scrie
pe bileţelele lor o propoziție, care cred că este mesajul
cheie. După două minute deschide plicul şi îi lasă să
compare (mesajul lor cu al dascălului). Se poate verifica
astfel ce anume din lecţie i-a impresionat şi ce le-a scăpat.
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Textul narativ a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; semnele de punctuaţie; b. conversaţia rezolvarea
2.3.; 3.1.; 3.2.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se găsește în euristică, explozia sarcinilor de
4.1. text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Ce? Când? Cu stelară, exerciţiul, lucru
cine?); Text-suport: cadranele,
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora în Gândiți, lucrați în
DP enunţuri proprii; Iarna, după Mihail Sadoveanu perechi, comunicați,
2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, jocul didactic
linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text c. activitate frontală,
AVAP (joc: „Găseşte şi citeşte”); individuală, în perechi
2.2. - citirea textului pe roluri;
- formularea unor răspunsuri pe baza textului citit;
- explicarea folosirii anumitor semen de punctuaţie;
- transpunerea textului într-un desen
JOC: Găsește mesajul cheie:
În faţa copiilor, dar în aşa fel încât ei să nu poată vedea,
învățătorul scrie o propoziție cheie pe un bileţel, împătură
bileţelul în două şi îl introduce în plic. Cere copiilor să scrie
pe bileţelele lor o propoziție, care cred că este mesajul
cheie. După două minute deschide plicul şi îi lasă să
compare (mesajul lor cu al dascălului). Se poate verifica
astfel ce anume din lecţie i-a impresionat şi ce le-a scăpat.
Marți CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Povestirea orală a unui text a. manual, auxiliar, Observarea
14.01 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; fişe sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - citirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia corectă; b. conversaţia
4.1. - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Text-suport: euristică, explozia
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?); stelară, blazonul,
Iarna, după Mihail Sadoveanu exerciţiul, cadranele,
- aranjarea unei suite de propoziţii, după ordinea logică de
DP RAI,
2.1. desfăşurare a evenimentelor; jocul didactic Aprecieri
- identificarea numărului de fragmente; c. activitate frontală, globale si
AVAP - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; individuală, pe grupe individuale
2.6. - formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza textului;
- povestirea orală a textului;
- recitirea textului ,,Vreau să trăiesc printer stele” –
MM povestirea orală a acestuia;
2.1. - explicarea unor semne de punctuaţie;
- completarea unui scurt text cu semnele de punctuaţie
potrivite;
- audierea povestirii ,,Moş Crăciun”, de Mihail Sadoveanu;
- selectarea expresiilor despre iarnă;
- transcrierea unui fragment al textului ,,Iarna”, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles asemănător unor cuvinte
date;
- alcătuirea unui scurt text despre o întâmplare trăită de ei;
- interpretarea cântecului ,,Săniuţa”;
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau
produc anumite emoții sau reacții, asocierea
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
propriul semafor (care va avea 3 culori)
CLR - citirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia corectă; Povestirea orală a unui text a. manual, auxiliar, Observarea
1.1.; 1.2.; - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? fişe sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?); b. conversaţia
4.1. Text-suport: euristică, explozia
- aranjarea unei suite de propoziţii, după ordinea logică de
stelară, blazonul,
desfăşurare a evenimentelor; Iarna, după Mihail Sadoveanu exerciţiul, cadranele,
DP - identificarea numărului de fragmente; RAI,
2.1. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; jocul didactic Aprecieri
- formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza textului; c. activitate frontală, globale si
AVAP - povestirea orală a textului; individuală, pe grupe individuale
2.6. - recitirea textului ,,Vreau să trăiesc printer stele” –
povestirea orală a acestuia;
- explicarea unor semne de punctuaţie;
MM - completarea unui scurt text cu semnele de punctuaţie
2.1. potrivite;
- audierea povestirii ,,Moş Crăciun”, de Mihail Sadoveanu;
- selectarea expresiilor despre iarnă;
- transcrierea unui fragment al textului ,,Iarna”, respectând
aşezarea corectă în pagina caietului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles asemănător unor cuvinte
date;
- alcătuirea unui scurt text despre o întâmplare trăită de ei;
- interpretarea cântecului ,,Săniuţa”;
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau
produc anumite emoții sau reacții, asocierea
acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
propriul semafor (care va avea 3 culori)
MEM - exercitii de înmulțire când unul din factori este 0 sau 1; a. manual, fişe de lucru Interevaluare
1.5.; 1.6.; 3.1.; - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau patru Inmultirea cand unul dintre b.conversaţia,
4.2.; factori; factori este 1, 0 sau 10. explicaţia
5.1.; 5.2. - rezolvare de probleme; Forțe exercitate de magneți. exerciţiul, învăţarea
- completarea unor casete cu factorii lipsă; Experimente; prin descoperire,
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru expresii matematice; cadranele,
2.3. - completarea unor tabele, după cerinţe stabilite; problematizarea
compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ; c. activitate frontală,
AVAP - colorarea unor imagini, respectând un anumit cod al individuală
2.2. produselor obţinute

AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Inimă verde a. manual, acuarele,


1.2; 2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene pensule, pietre, crengi
Apreciere
2.2; 2.3 - exerciții de obținere a liniilor; Piatră uscate
globală
2.4 - desen / pictură – Broșe pe support de piatră b.conversaţia euristică,
Apreciere
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de explicaţia, observarea
individuală
CLR şcolar dirijată, demonstraţia,
Expunerea
2.3. munca independentă
lucrărilor
c.activitate frontală,
activitate individuală
Miercuri CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Povestirea unor întâmplări a. manual, fişe
15.01. 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; observate b. conversaţia Autoevaluare
2.3.; 3.1.; 3.2.; - observarea detaliilor dintr-o imagine care reprezintă euristică, explicaţia, controlată
4.1. anotimpul iarna; Reguli ale discursului oral observarea dirijată,
- formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza Pronunția clară și corectă exerciţiul, RAI,
DP ilustraţiei suport; jocul didactic, turul
2.3. - povestirea unor întâmplări petrecute în anotimpul iarna (la galeriei, ciorchinele Expoziţie cu
săniuş, la schi, la patina etc.); c. activitate frontală, lucrările
MEM - discuţii despre anotimpul iarna (ce fac animalele în individuală, în perechi realizate
3.2.; 4.2. anotimpul rece, cum putem să ajutăm păsărelele, rolul
zăpezii pentru culturile de toamnă etc.)
AVAP - formulare de enunţuri enunţiative, interogative şi
2.6. exclamative despre iarnă;
- ,,Jocul semnelor de punctuaţie”;
- realizarea unor dialoguri între Zâna Iarnă şi o plantă /
animal;
- povestirea unor întâmplări cu suport vizual;
- realizarea portretului iernii folosind cuvinte, forme şi
culori
CLR - exerciţii de citire a propoziţiilor care conţin semnul de Virgula a. manual, auxiliar Observare
1.1.; 1.2.; punctuaţie, virgula; b. conversaţia sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - identificarea situaţiilor în care folosim virgule; euristică, explicaţia,
4.1. - citirea textului ,,La Sinaia” – identificarea şi explicarea Text-suport: observarea dirijată,
semnelor de punctuaţie folosite; exerciţiul, munca
DP - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text dat; Iarna, după Mihail Sadoveanu independentă
2.3. - alcătuirea unor enunţuri în care să folosească virgula, în c. activitate frontală,
ambele situaţii: enumerare şi după un cuvânt care exprimă o individuală, în perechi
strigare;
MM - realizare de corespondenţe între enunţuri şi explicarea
1.4. utilizării virgulei;
- identificarea situaţiilor în care virgula nu este pusă
corespunzător, în enunţuri date;
Învăţăm prin joc – completarea unui rebus didactic pe a
cărui coloană A – B este cuvântul VIRGULA;
- audierea / vizionarea cântecului ,,În lumea semnelor de
punctuaţie”
https://www.youtube.com/watch?v=qbmJpuBRsXA
MEM - exercitii de înmulțire când unul din factori este 0 sau 1; a. manual, fişe de lucru Interevaluare
1.5.; 1.6.; 3.1.; - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau patru Proprietatile inmultirii b.conversaţia,
4.2.; factori; explicaţia
5.1.; 5.2. - exemplificarea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, exerciţiul, învăţarea
asociativitate, element neutru), fără precizarea prin descoperire,
CLR terminologiei cadranele,
2.3. - rezolvare de probleme; problematizarea
- completarea unor casete cu factorii lipsă; c. activitate frontală,
AVAP - stabilirea valorii de adevăr pentru expresii matematice; individuală
2.2. - completarea unor tabele, după cerinţe stabilite;
compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ;
- colorarea unor imagini, respectând un anumit cod al
produselor obţinute;
MM ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor PAS , IUTE și RAR a. materiale: Observatia
1.1.; 1.4.; sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri convenţionale de casetofon, cd-uri, sistematica
2.2.; 2.3.; structurare a melodiilor simple) laptop Proba practica
3.1.; 3.4 ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele b. procedurale:
CLR din cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente conversația, explicația,
2.1. de limbaj muzical (durată) demonstrația,
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; exercițiul, jocul
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică c. forme de
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, organizare a
funcţie de nuanţă sau tempo Lui, lui,lui A.Motora - colectivului: frontală,
Ionescu individuală,pe grup,
● desenarea unui personaj din cântec evaluare orală
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei
idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând)
însoţite de dirijat intuitiv sau cu acompaniamentul jucăriilor
Joi EDUCATIE FIZICA
16.01. RELIGIE
MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul a. manual, fişe de lucru Interevaluare
1.5.; 1.6.; 3.1.; naturii, noutăți, mesajul zilei; Proprietatile inmultirii b.conversaţia,
4.2.; - exercitii de înmulțire când unul din factori este 0 sau 1; explicaţia
5.1.; 5.2. - scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau patru exerciţiul, învăţarea
factori; prin descoperire,
CLR - exemplificarea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, cadranele,
2.3. asociativitate, element neutru), fără precizarea problematizarea
terminologiei c. activitate frontală,
AVAP - rezolvare de probleme; individuală
2.2. - completarea unor casete cu factorii lipsă;
- stabilirea valorii de adevăr pentru expresii matematice;
- completarea unor tabele, după cerinţe stabilite;
compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ;
- colorarea unor imagini, respectând un anumit cod al
produselor obţinute;

AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Inimă verde a. manual, acuarele,


1.2; 2.1 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene pensule, pietre, crengi
Apreciere
2.2; 2.3 - exerciții de obținere a liniilor; Piatră uscate
globală
2.4 - desen / pictură – Broșe pe support de piatră b.conversaţia euristică,
Apreciere
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de explicaţia, observarea
individuală
CLR şcolar dirijată, demonstraţia,
Expunerea
2.3. munca independentă
lucrărilor
c.activitate frontală,
activitate individuală
Vineri LIMBA ENGLEZA
17.01. MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Ordinea efectuării operaţiilor a. manual, fişe de lucru
1.4.; 1.5.; 1.6.; naturii, noutăți, mesajul zilei; b.conversaţia,
3.1.; 4.2.; 5.1.; - precizări privind ordinea efectuării operațiilor; exercițiu, explicația,
5.2. - exerciții cu cele trei operații studiate, respectând ordinea demonstrația,
efectuării operaţiilor; problematizarea Observare
- rezolvare de probleme printr-un exercițiu; c. frontală, individuală directă
CLR - compunere de probleme după un exercițiu dat;
2.3. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
acelaşi ordin / de ordine diferite;

MM ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor PAS , IUTE și RAR a. materiale: Observatia
1.1.; 1.4.; sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri convenţionale de casetofon, cd-uri, sistematica
2.2.; 2.3.; structurare a melodiilor simple) laptop Proba practica
3.1.; 3.4 ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele b. procedurale:
CLR din cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente conversația, explicația,
2.1. de limbaj muzical (durată) demonstrația,
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; exercițiul, jocul
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică c. forme de
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, organizare a
funcţie de nuanţă sau tempo Lui, lui,lui A.Motora - colectivului: frontală,
Ionescu individuală,pe grup,
● desenarea unui personaj din cântec evaluare orală
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei
idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând)
însoţite de dirijat intuitiv sau cu acompaniamentul jucăriilor
DP - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de Emotiile noastre a. materiale: caiet, Observarea
2.2. bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările Starea de bine fişe de lucru, rechizite sistematică
2.3. de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când Bucuria alunga tristețea b. procedurale:
AVAP sunt...) conversaţia euristică,
2.2. - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime exerciţiul, muncă
diferite stări emoţionale: desene, cântece, modelaje din lut independentă,
şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale problematizarea,
textile etc. simularea, joc de rol,
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, joc didactic
pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate c. forme de
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente organizare a
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de colectivului: activitate
bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările frontală, activitate
de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când individuală.
sunt...)
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime
diferite stări emoţionale: desene, cântece, modelaje din lut
şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale
textile etc.

Săptămâna a II a

Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Ordinea efectuării operaţiilor a. manual, fişe de lucru
20.01. 1.4.; 1.5.; 1.6.; naturii, noutăți, mesajul zilei; b.conversaţia,
3.1.; 4.2.; 5.1.; - precizări privind ordinea efectuării operațiilor; exercițiu, explicația,
5.2. - exerciții cu cele trei operații studiate, respectând ordinea demonstrația,
efectuării operaţiilor; problematizarea Observare
- rezolvare de probleme printr-un exercițiu; c. frontală, individuală directă
CLR - compunere de probleme după un exercițiu dat;
2.3. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
acelaşi ordin / de ordine diferite;

EDUCATIE FIZICA
CLR - citirea textului în gând, tip ştafetă, respectând intonaţia Textul nonliterar sau a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; corectă; informativ b. conversaţia sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? euristică, explicaţia,
4.1. Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?); exerciţiul, munca
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora în Text-suport: independentă,
DP enunţuri proprii; experimentul, jocul
2.3. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Fiecare fulg de zăpadă c. activitate frontală,
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a individuală
MEM primi informaţii/lămuriri în legătură cu un aspect/o
este unic, după Justin
3.1.; 4.2. problemă din spaţiul familiar; Pollard
- activitate outdoor – ieşim în curte şi privim zăpada;
AVAP descrierea acesteia; experiment: dacă o ţinem în mână se
2.2. topeşte etc.;
- discuţii despre modul de formare a fulgilor de nea
EFS - desenarea fulgilor de zăpadă, aşa cum reies din text
1.1.

CLR - citirea textului în gând, tip ştafetă, respectând intonaţia Textul nonliterar sau a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; corectă; informativ b. conversaţia sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? euristică, explicaţia,
4.1. Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?); exerciţiul, munca
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea acestora în Text-suport: independentă,
DP enunţuri proprii; experimentul, jocul
2.3. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Fiecare fulg de zăpadă c. activitate frontală,
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a individuală
MEM primi informaţii/lămuriri în legătură cu un aspect/o
este unic, după Justin
3.1.; 4.2. problemă din spaţiul familiar; Pollard
- activitate outdoor – ieşim în curte şi privim zăpada;
AVAP descrierea acesteia; experiment: dacă o ţinem în mână se
2.2. topeşte etc.;
- discuţii despre modul de formare a fulgilor de nea
EFS - desenarea fulgilor de zăpadă, aşa cum reies din text
1.1.

Marți CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Textul nonliterar sau a. manual, ziare/
21.01. 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; informativ reviste, auxiliar
2.3.; 3.1.; 3.2.; - recitirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia corectă; didactic
4.1. - marcarea informaţiilor din text, conform unui model dat; b. conversaţia
- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi; Text-suport: euristică, explicaţia,
- discuţii despre fulgii de zăpadă / om de zăpadă; exerciţiul, SINELG, Autoevaluare
DP - audierea cântecului,,Fulgi de nea” Fiecare fulg de zăpadă este munca independentă controlată
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=8eDiA_6CWEM; unic, după Justin Pollard c. activitate frontală,
- citirea unor articole din ziare / reviste – discuţii pe baza individuală, pe echipe
MM celor citite;
1.4. - crearea unui text nonliterar pe teme diverse;
- citirea textului ,,Cangurul”;
AVAP - identificarea variantelor de răspuns corecte pentru
2.2. întrebări date;
- completarea unui tabel cu informaţii din text (Unde
trăieşte? / Cu ce se hrăneşte? / Cât cântăreşte);
- găsirea unor explicaţii în text, pentru întrebări date;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- desenarea / colorarea unui cangur
CLR - recitirea textului, tip ştafetă, respectând intonaţia corectă; Textul nonliterar sau a. manual, ziare/
1.1.; 1.2.; - marcarea informaţiilor din text, conform unui model dat; informativ reviste, auxiliar
2.3.; 3.1.; 3.2.; - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi; didactic
4.1. - discuţii despre fulgii de zăpadă / om de zăpadă; b. conversaţia
- audierea cântecului,,Fulgi de nea” Text-suport: euristică, explicaţia,
https://www.youtube.com/watch?v=8eDiA_6CWEM; exerciţiul, SINELG, Autoevaluare
DP - citirea unor articole din ziare / reviste – discuţii pe baza Fiecare fulg de zăpadă este munca independentă controlată
2.3. celor citite; unic, după Justin Pollard c. activitate frontală,
- crearea unui text nonliterar pe teme diverse; individuală, pe echipe
MM - citirea textului ,,Cangurul”;
1.4. - identificarea variantelor de răspuns corecte pentru
întrebări date;
AVAP - completarea unui tabel cu informaţii din text (Unde
2.2. trăieşte? / Cu ce se hrăneşte? / Cât cântăreşte);
- găsirea unor explicaţii în text, pentru întrebări date;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- desenarea / colorarea unui cangur
- precizări privind ordinea efectuării operațiilor; Ordinea efectuării operaţiilor a. manual, fişe
- exerciții cu cele trei operații studiate, respectând ordinea Probleme care se rezolvă prin b. conversaţia
MEM efectuării operaţiilor; una, două sau mai multe euristică, explicaţia,
1.4.; 1.5.; 1.6.; - rezolvare de probleme printr-un exercițiu; operații exerciţiul,
3.1.; 4.2.; 5.1.; - compunere de probleme după un exercițiu dat;
5.2. problematizarea, Observare
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
acelaşi ordin / de ordine diferite; observarea dirijată sistematică
CLR - enumerarea factorilor de mediu necesari supravieţuirii c. activitate frontală,
2.3. vieţuitoarelor;
individuală
- realizare de corespondenţe

AVAP - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Inimă verde a. manual, acuarele,


1.2; 2.1 scopul propus; pensule, pietre, crengi
Apreciere
2.2; 2.3 - realizarea unui desen cu tema Suport pentru flori; Lemn uscate
globală
2.4 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în b.conversaţia euristică,
Apreciere
confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări explicaţia, observarea
individuală
CLR - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de dirijată, demonstraţia,
Expunerea
2.3. şcolar munca independentă
lucrărilor
- realizare de machete simple – Căsuță pentru rândunele; c.activitate frontală,
activitate individuală
Miercuri CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul a. manual, fişe de Observare
22.01. 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; Descrierea unui fenomen. lucru, auxiliar didactic directă
2.3.; 3.1.; 3.2.; - selectarea cuvintelor care descriu fulgul de zăpadă, din Cuvântul. Silaba b. conversaţia
4.1. textul studiat; euristică, explicaţia,
- formulare de întrebări şi răspunsuri despre fulgii de exerciţiul, jurnalul cu
zăpadă; Text-suport: dublă intrare, învăţarea Aprecieri
DP - descrierea fenomenelor naturale: ploaie, arşiţă, fulger, prin descoperire individuale şi
2.3. vânt, zăpadă; Fiecare fulg de zăpadă este c. activitate frontală, colective
- citirea rubricii ,,Ştim”; unic, după Justin Pollard individuală, pe echipe
AVAP - precizarea numărului de cuvinte dintr-o propoziţie /
2.6. numărului de silabe dintr-un cuvânt;
- transformarea unor propoziţii simple în propoziţii
dezvoltate;
- formularea unor propoziţii, după criterii stabilite;
- transformarea unor cuvinte, după model;
- alcătuirea unui scurt text ştiinţific;
- identificarea exemplelor care alcătuiesc o propoziţie,
dintr-un set de exemple dat;
- ordonare de cuvinte pentru formare de propoziţii / de
silabe pentru formare de cuvinte;
- îmbinarea unor formulări date pentru obţinerea unor
versuri cunoscute;
- exerciţii de corectare a unor propoziţii;
- rezolvarea unui rebus didactic pe a cărui coloană A-B se
obţine cuvântul ,,PROPOZITIA”;
- continuarea unui şir de cuvinte care încep cu aceeaşi
literă;
- delimitarea cuvintelor unor proverbe, transcrierea
acestora;
- identificarea unor cuvinte în funcţie de numărul de silabe
date pentru formarea unor propoziţii;
- despărţirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând, folosind
toate variantele;
- scrierea unor cuvinte cu sens asemănător / opus;
- găsirea unor cuvinte care arată: nume de flori, arbori,
animale etc.;
- desenarea unor flori care au nume de personae (Narcisa,
Panseluţa, Lăcrimioara etc.);
- scrierea unor enunţuri cu sensurile diferite ale unor
cuvinte date;

CLR - selectarea cuvintelor care descriu fulgul de zăpadă, din a. manual, fişe de Observare
1.1.; 1.2.; textul studiat; Descrierea unui fenomen. lucru, auxiliar didactic directă
2.3.; 3.1.; 3.2.; - formulare de întrebări şi răspunsuri despre fulgii de Cuvântul. Silaba b. conversaţia
4.1. zăpadă; euristică, explicaţia,
- descrierea fenomenelor naturale: ploaie, arşiţă, fulger, exerciţiul, jurnalul cu
vânt, zăpadă; Text-suport: dublă intrare, învăţarea Aprecieri
DP - citirea rubricii ,,Ştim”; prin descoperire individuale şi
2.3. - precizarea numărului de cuvinte dintr-o propoziţie / Fiecare fulg de zăpadă este c. activitate frontală, colective
numărului de silabe dintr-un cuvânt; unic, după Justin Pollard individuală, pe echipe
AVAP - transformarea unor propoziţii simple în propoziţii
2.6. dezvoltate;
- formularea unor propoziţii, după criterii stabilite;
- transformarea unor cuvinte, după model;
- alcătuirea unui scurt text ştiinţific;
- identificarea exemplelor care alcătuiesc o propoziţie,
dintr-un set de exemple dat;
- ordonare de cuvinte pentru formare de propoziţii / de
silabe pentru formare de cuvinte;
- îmbinarea unor formulări date pentru obţinerea unor
versuri cunoscute;
- exerciţii de corectare a unor propoziţii;
- rezolvarea unui rebus didactic pe a cărui coloană A-B se
obţine cuvântul ,,PROPOZITIA”;
- continuarea unui şir de cuvinte care încep cu aceeaşi
literă;
- delimitarea cuvintelor unor proverbe, transcrierea
acestora;
- identificarea unor cuvinte în funcţie de numărul de silabe
date pentru formarea unor propoziţii;
- despărţirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând, folosind
toate variantele;
- scrierea unor cuvinte cu sens asemănător / opus;
- găsirea unor cuvinte care arată: nume de flori, arbori,
animale etc.;
- desenarea unor flori care au nume de personae (Narcisa,
Panseluţa, Lăcrimioara etc.);
- scrierea unor enunţuri cu sensurile diferite ale unor
cuvinte date;

MEM - precizări privind ordinea efectuării operațiilor; Ordinea efectuării operaţiilor a. manual, fişe Observare
1.4.; 1.5.; 1.6.; - exerciții cu cele trei operații studiate, respectând ordinea Probleme care se rezolvă prin b. conversaţia sistematică
3.1.; 4.2.; 5.1.; efectuării operaţiilor; una, două sau mai multe euristică, explicaţia,
5.2. - rezolvare de probleme printr-un exercițiu; operații exerciţiul,
- compunere de probleme după un exercițiu dat;
problematizarea,
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
acelaşi ordin / de ordine diferite; observarea dirijată
2.3.
- enumerarea factorilor de mediu necesari supravieţuirii c. activitate frontală,
vieţuitoarelor;
individuală
- realizare de corespondenţe

MM ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele Pauza- scurtă recreație a. materiale: Observarea
1.1.; 1.4.; din cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente muzicală casetofon, cd-uri, sistematică
2.2.; 2.3.; de limbaj muzical (durată) laptop
3.1.; 3.4. ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; b. procedurale:
CLR recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică conversația, explicația, Proba practică
2.1. ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, demonstrația,
funcţie de nuanţă sau tempo Arici Pogonici din folclorul exercițiul, jocul
copiilor c. forme de
AVAP ● desenarea unui personaj din cântec organizare a
2.2. ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei colectivului: frontală,
idei muzicale proprii individuală,pe grup,
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un evaluare orală
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor
Joi EDUCATIE FIZICA
23.01. RELIGIE
Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Probleme care se rezolvă prin a. manual, fişe de
MEM naturii, noutăți, mesajul zilei; una, două sau mai multe lucru
1.4.; 1.5.; 1.6.; - rezolvare de probleme printr-un exercițiu operații
3.1.; 4.2.; 5.1.; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
b.conversaţia,expli
5.2. acelaşi ordin / de ordine diferite; caţia,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,exerc Temă de lucru
CLR scheme / exerciţii / formule; iţiul, în clasă:
2.3. - exerciţii de transformări a problemelor, după criterii date; problematizarea, - rezolvare de
- discuţii despre mediile naturale şi artificiale studiate munca probleme
independentă
c.activitate
frontală, activitate
individuală

AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Inimă verde a. manual, acuarele,


1.2; 2.1 punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat pensule, pietre, crengi
Apreciere
2.2; 2.3 (pictură, grafică, sculptură etc.) Flori frumoase, înflorite Plastic uscate
globală
2.4 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de b.conversaţia euristică,
Apreciere
şcolar explicaţia, observarea
individuală
CLR - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii dirijată, demonstraţia,
Expunerea
2.3. munca independentă
lucrărilor
c.activitate frontală,
activitate individuală
Vineri LIMBA ENGLEZA
24.01. Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Probleme care se rezolvă prin a. manual, fişe de
MEM naturii, noutăți, mesajul zilei; una, două sau mai multe lucru
1.4.; 1.5.; 1.6.; - rezolvare de probleme printr-un exercițiu operații
3.1.; 4.2.; 5.1.; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
b.conversaţia,expli
5.2. acelaşi ordin / de ordine diferite; caţia,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,exerc Temă de lucru
CLR scheme / exerciţii / formule; iţiul, în clasă:
2.3. - exerciţii de transformări a problemelor, după criterii date; problematizarea, - rezolvare de
- discuţii despre mediile naturale şi artificiale studiate munca probleme
independentă
c.activitate
frontală, activitate
individuală

MM ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele Pauza- scurtă recreație a. materiale: Observarea
1.1.; 1.4.; din cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente muzicală casetofon, cd-uri, sistematică
2.2.; 2.3.; de limbaj muzical (durată) laptop
3.1.; 3.4. ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; b. procedurale: Proba practică
CLR recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică conversația, explicația,
2.1. ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, demonstrația,
funcţie de nuanţă sau tempo Arici Pogonici din folclorul exercițiul, jocul
copiilor c. forme de
AVAP ● desenarea unui personaj din cântec organizare a
2.2. ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei colectivului: frontală,
idei muzicale proprii individuală,pe grup,
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un evaluare orală
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor
DP - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, Emotiile noastre a. materiale: caiet, Observarea
2.2. pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate Nu te împrieteni cu frica! fişe de lucru, rechizite sistematică
2.3. - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente Păstrează-ți calmul! b. procedurale:
CLR - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru conversaţia euristică,
3.1. exprimarea în mod sănătos a emoţiilor exerciţiul, muncă
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum independentă,
s-au simţit în diverse situaţii problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.

Săptămâna a III a

Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Înmulţirea. a. manual,fişe de Observarea
27.01.. 1.4.; 1.5.; 1.6.; naturii, noutăți, mesajul zilei; Recapitulare lucru, sistematică
3.1.; 4.2.; 5.1.; - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunări
5.2. repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
b.conversaţia,expli
- rezolvare de probleme diverse; caţia,
CLR - compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ; demonstraţia,exerc Autoapreciere
3.1. - Aflarea sumei a două / trei produse; iţiul, jocul didactic,
- completarea unor casete cu factorul lipsă; problematizarea,
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori; munca
- completarea unor enunţuri lacunare;
- exerciţii ce includ respectarea ordinii efectuării
independentă
operațiilor; c.activitate
- rezolvare de probleme; frontală, activitate
- discuţii despre mediile de viaţă – plante şi animale
individuală
specifice;
- formulare de enunţuri cu animale ilustrate
EDUCATIE FIZICA
CLR - discuţii despre fulgii de zăpadă prezentaţi în textul suport; Scrierea imaginativă după o a. manual, fișe de Observare
1.1.; 1.2.; - observarea unor imagini reprezentând un fulg de zăpadă; ilustrație. Scrierea scurtă a lucru, planşe sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări date; cuvintelor ,,sa” / ,,s-a” b. conversaţia
4.1. - redactarea unui text, pornind de la ilustraţia dată şi euristică, explicaţia,
expresii ajutătoare - verificare după criterii stabilite; exerciţiul, ciorchinele,
- citirea unui scurt dialog – observarea scrierii cuvintelor observarea dirijată,
DP ,,sa” şi ,,s-a”; Text suport: munca independentă
2.3. - citirea rubricii ,,Reţinem”; c. activitate frontală,
- formulări de enunţuri în care se regăsesc cuvintele ,,sa” Fiecare fulg de nea e unic, după activitate individuală,
şi ,,s-a”; Justin Pollard pe grupe
- identificarea variantei corecte (sa/s-a) în enunţuri date;
- completarea unor enunţuri lacunare cu cuvintele ,,sa” şi
,,s-a” ;
- completarea unor proverbe / ghicitori folosind cuvintele
,,sa” şi ,,s-a”
CLR - discuţii despre fulgii de zăpadă prezentaţi în textul suport; Scrierea imaginativă după o a. manual, fișe de Observare
1.1.; 1.2.; - observarea unor imagini reprezentând un fulg de zăpadă; ilustrație. Scrierea scurtă a lucru, planşe sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări date; cuvintelor ,,sa” / ,,s-a” b. conversaţia
4.1. - redactarea unui text, pornind de la ilustraţia dată şi euristică, explicaţia,
expresii ajutătoare - verificare după criterii stabilite; exerciţiul, ciorchinele,
- citirea unui scurt dialog – observarea scrierii cuvintelor observarea dirijată,
DP ,,sa” şi ,,s-a”; Text suport: munca independentă
2.3. - citirea rubricii ,,Reţinem”; c. activitate frontală,
- formulări de enunţuri în care se regăsesc cuvintele ,,sa” Fiecare fulg de nea e unic, după activitate individuală,
şi ,,s-a”; Justin Pollard pe grupe
- identificarea variantei corecte (sa/s-a) în enunţuri date;
- completarea unor enunţuri lacunare cu cuvintele ,,sa” şi
,,s-a” ;
- completarea unor proverbe / ghicitori folosind cuvintele
,,sa” şi ,,s-a”

Marți CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Scrierea imaginativă după o a. auxiliar, fișe de Evaluare
28.01. 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; ilustrație. Scrierea scurtă a lucru, predictivă
2.3.; 3.1.; 3.2.; - povestire orală după ilustraţii date; cuvintelor ,,sa” / ,,s-a” b. conversaţia (scrierea cu
4.1. - redactarea unui text, pornind de la o ilustraţie dată şi euristică, explicaţia, sa / s-a)
întrebări ajutătoare; exerciţiul, munca
- completarea unui text cu cuvintele: într-o, într-un, sa, s-a; independentă
DP - exerciţii de comparare a unor situaţii – perechi; c. activitate frontală,
2.3. - construirea unor enunţuri cu cuvintele sa / s-a; individuală, în perechi
- scrierea opusului unor costrucţii date (s-a întunecat etc.);
- identificarea cuvântului scris incorrect în enunţuri date
CLR - citirea textului suport; Recapitulare a. manual, fișe de Autoevaluare
1.1.; 1.2.; - ,,Scaunul intervievatului” – formulări de întrebări şi lucru, controlată
2.3.; 3.1.; 3.2.; răspunsuri; b. conversaţia
4.1. - relatarea după întrebările investigatorului Text suport: euristică, explicaţia,
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? exerciţiul, cadranele,
Crăiasa Zăpezii, după Hans RAI, organizatorul
DP
Cu cine? Cu ce?); Christian Andersen grafic
2.3. - ordonarea enunţurilor date, potrivit întâmplărilor din text; c. activitate frontală,
- povestirea orală a textului;
individuală, în perechi
- explicarea folosirii virgulei în enunţuri date;
- construire de enunţuri cu ambele variante de folosire a
virgulei;
- selectarea unor cuvinte din text, după criterii date;
- scrierea unui text, după o imagine dată;
- formulare de enunţuri enunţiative, interogative şi
exclamative;
- citirea textului ,,Ninsoarea”, de Cezar Petrescu;
- transcrierea unor enunţuri / selectarea unor cuvinte din
text, după criterii date;
- explicarea folosirii virgulei, în enunţuri date;
- ordonare de cuvinte pentru a forma propoziţii;
- verbalizarea însuşirilor stratului de nea

- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunări Înmulţirea. a. manual,fişe de Observarea


repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; Recapitulare lucru, sistematică
- rezolvare de probleme diverse;
- compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ;
b.conversaţia,expli
MEM - Aflarea sumei a două / trei produse; caţia,
1.4.; 1.5.; 1.6.; - completarea unor casete cu factorul lipsă; demonstraţia,exerc Autoapreciere
3.1.; 4.2.; 5.1.; - scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori; iţiul, jocul didactic,
5.2.
- completarea unor enunţuri lacunare; problematizarea,
- exerciţii ce includ respectarea ordinii efectuării munca
CLR
operațiilor;
3.1. independentă
- rezolvare de probleme;
- discuţii despre mediile de viaţă – plante şi animale c.activitate
specifice; frontală, activitate
- formulare de enunţuri cu animale ilustrate individuală

AVAP - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Recapitulare a. manual, acuarele, Apreciere


1.2; 2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de pensule, pietre, crengi globală
2.2; 2.3 şcolar uscate Apreciere
2.4 b.conversaţia euristică, individuală
explicaţia, observarea Expunerea
CLR dirijată, demonstraţia, lucrărilor
2.3. munca independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală
Miercuri CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă
29.01. 1.1.; 1.2.; naturii, noutăți, mesajul zilei; sumativă
2.3.; 3.1.; 3.2.; Itemii probei de evaluare b.conversaţia,
4.1. munca independentă
c. activitate
individuală
CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / Evaluarea
1.1.; 1.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor - exerciții de ameliorare – de dezvoltare,
2.3.; 3.1.; 3.2.; stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare b. conversația, după
4.1. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. explicația, exercițiul, rezolvarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de problematizarea sarcinilor de
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra c. frontală, individuală, ameliorare/
DP realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba în perechi dezvoltare:
2.3. de evaluare sumativă.

Autoreflecţia
MEM - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunări Înmulţirea. a. manual,fişe de Observarea
1.4.; 1.5.; 1.6.; repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; Recapitulare lucru, sistematică
3.1.; 4.2.; 5.1.; - rezolvare de probleme diverse;
5.2. - compararea a două produse, utilizând semnele: < , > , = ;
b.conversaţia,expli
- Aflarea sumei a două / trei produse; caţia,
CLR - completarea unor casete cu factorul lipsă; demonstraţia,exerc Autoapreciere
3.1. - scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori; iţiul, jocul didactic,
- completarea unor enunţuri lacunare; problematizarea,
- exerciţii ce includ respectarea ordinii efectuării munca
operațiilor;
independentă
- rezolvare de probleme;
- discuţii despre mediile de viaţă – plante şi animale c.activitate
specifice; frontală, activitate
- formulare de enunţuri cu animale ilustrate individuală

MM ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; RECAPITULARE a. materiale: Observarea
1.1.; 1.4.; recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică Ritmul casetofon, cd-uri, sistematică
2.2.; 2.3.; selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei Sunet lung/scurt laptop
3.1.; 3.4. idei muzicale proprii Marcarea structurilor ritmice b. procedurale:
CLR ● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în Audiţia interioară conversația, explicația, Proba practică
2.1. gând) însoţite de d● joc pentru diferenţierea în cântecele Improvizaţia ritmică spontană demonstrația,
simple a duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca exercițiul, jocul
simboluri convenţionale de structurare a melodiilor simple) c. forme de
AVAP organizare a
irijat intuitiv sau cu acompaniamentul jucăriilor
2.2. colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
Joi EDUCATIE FIZICA
30.01. RELIGIE
MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Înmulţirea. a. fișe de evaluare Probă scrisă
1.4.; 1.5.; 1.6.; naturii, noutăți, mesajul zilei; Evaluare sumativă sumativă
3.1.; 4.2.; 5.1.; Itemii probei de evaluare b.conversaţia,
5.2. munca independentă
c. activitate
individuală

AVAP - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Evaluare a. manual, acuarele,


1.2; 2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de pensule, pietre, crengi
Apreciere
2.2; 2.3 şcolar uscate
globală
2.4 b.conversaţia euristică,
Apreciere
explicaţia, observarea
individuală
CLR dirijată, demonstraţia,
Expunerea
2.3. munca independentă
lucrărilor
c.activitate frontală,
activitate individuală
Vineri LIMBA ENGLEZA
31.01. Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / Evaluarea
MEM naturii, noutăți, mesajul zilei; - exerciții de ameliorare – de dezvoltare,
Oră de ameliorare-dezvoltare: dezvoltare b. conversația, după
1.4;1.6.; rezolvarea
3.1.;3.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor explicația, exercițiul,
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii problematizarea sarcinilor de
4.2.; 5.2. ameliorare/
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea semestrială. c. frontal, individual
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dezvoltare:
CLR
2.3. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare semestrială Autoevaluare

MM Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare a. materiale: Observarea


1.1.; 1.4.; ● notarea duratei sunetelor sub silabele versurilor unui Ritmul casetofon, cd-uri, sistematică
2.2.; 2.3.; cântec prin cuvintele iu-te, pas, ra_ar Sunet lung/scurt laptop
3.1.; 3.4. ● interpretarea unui cântec prin alternanța tare/în gând Marcarea structurilor ritmice b. procedurale:
CLR ● tactarea ritmului unui cântec dat Audiţia interioară conversația, explicația, Proba practică
2.1. Improvizaţia ritmică spontană demonstrația,
exercițiul, jocul
c. forme de
AVAP organizare a
2.2. colectivului: frontală,
individuală,pe grup,
evaluare orală
DP - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, Emotiile noastre a. materiale: caiet, Observarea
2.2. pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate Recapitulare. Evaluare fişe de lucru, rechizite sistematică
2.3. - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente b. procedurale:
CLR - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru conversaţia euristică,
3.1. exprimarea în mod sănătos a emoţiilor exerciţiul, muncă
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum independentă,
s-au simţit în diverse situaţii problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.