Sunteți pe pagina 1din 2

31 octombrie 2011

Vocale şi consoane
-fişă de lucru-

1.Completează spaţiile libere cu vocalele potrivite:

-c…p…c; -t…n…r…ţ…; -c…l…nd; -r…ţ…;-tr…mv… …;-fl…r…

2.Completează următorul tabel conform cerinţelor,dându-se următoa-


rele cuvinte:
-Ana,Ilie,era,plec,vin,cred,Lina,joc,Stan,mână

Cuvinte alcătuite din:


vcc vvc cccv vvcc

3.Scrie felul sunetelor din cuvintele de mai jos după model:

MODEL:sac-cvc

-dor-………… -cerc-…………. stea-………… înger-…………..

-lună-………….. –soare-……………… -nori-…………..

–fulger-..…………..

4.Corectează greşelile de ortografie din următoarele enunţuri şi


transcrie corect:
Epurele fuge pe cîmpul ânverzit.

……………………………………………………………………………

1
Îngeru ocroteşte copii cuminţii.

………………………………………………………………………………

Neam plinbat înpreună pe o aleie din parc.

……………………………………………………………………………….

Alecsandru a citit o poiezie despre natură.

………………………………………………………………………………..

La Muzeu Satului am găsit o uală înpodobită cu motive florale.

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

Ioan Creangă a scris povestea,,Crapa cu tri ezi”.

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...