Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Liceul Tehnologic Beliu


Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

Nr.de înreg. …………../…………….. DIRECTOR,


Prof.Bociort Mirela

UNITATEA TEMATICĂ: Povestea apei


SUBUNITATEA TEMATICĂ: La zăpadă
SĂPTĂMÂNA: I
Perioada : 15 I-19 I 2018

Ziua/Data Disciplina Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


Luni DP Reguli de comunicare 2.2. -formularea unor răspunsuri Resurse materiale: -observare
15 I 2018 Ştiu să mă comport de mic! la întrebări pe baza unei ima- - imagini,creioane co- sistematică
gini lorate,fişă,PC -aprecieri
- marcarea activităţilor prin verbale
care îţi ajuţi părinţii Resurse procedurale: -acordarea
- recunoaşterea întrebuinţări- - observaţie,conversa- de mici
lor apei ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
- marcarea unui comporta-
ment politicos Forme de organizare:
- interpretarea unor dialoguri AF,AI
pe baza unor imagini
AVAP

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 1


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

MM 2.2. Colorarea unei imagini după cod


3.1. Bună ziua,mulţumesc,te rog-
audiţie
CLR Sunetul ,,c” şi literele c şi C 1.1. - exerciţii de recunoaştere a Resurse materiale: -observare
1.2. poziţiei sunetului ,,c” în - imagini,creioane co- sistematică
1.3. cuvinte lorate,fişă,PC,lipici,je- -aprecieri
1.4. - colorarea unor obiecte sau toane verbale
2.1. fiinţe ilustrate a căror denumi- -acordarea
2.2. re începe sau se termină cu su- Resurse procedurale: de mici
2.3. netul ,,c” - observaţie,conversa- stimulente
2.4. - exerciţii de citire a cuvintelor ţie,explicaţie,exerciţiul,
3.1. ilustrate jocul
3.2. - exerciţii de punere în cores-
3.3. pondenţă a imaginii cu Forme de organizare:
3.4. despăr-ţirea corectă în silabe AF,AI
4.1. - ordonarea unor silabe
pentru a forma cuvinte
-trasarea literelor c şi C pe
linii punctate

2.2. Povestea literei C-puzzle


AVAP 3.1. Cântecul literei c-audiţie
MM
MEM Apa în natură 1.1. -reconstituirea drumului pică- Resurse materiale: -observare
1.2. turii de apă - imagini,creioane co- sistematică
1.3. -recunoaşterea anumitor feno- lorate,fişă,PC -aprecieri
1.4. mene ale naturii verbale
1.5. -marcarea imaginilor ce redau Resurse procedurale: -acordarea

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 2


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

1.6. fiinţe ce nu pot trăi fără apă - observaţie,conversa- de mici


2.2. - formarea mulţimii fiinţelor ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
3.1. care trăiesc în apă
3.2. - recunoaşterea,cu ajutorul Forme de organizare:
5.2. imaginilor,a întrebuinţărilor AF,AI
6.1. apei
6.2.

AVAP 2.2. Umbreluţa- colaj


Marţi MEM Timp. Ziua, săptămâna 1.1. -cunoaşterea zilelor săptămâ- Resurse materiale: -observare
16 I 2018 1.2. nii - imagini,creioane co- sistematică
1.3. - formularea unor enunţuri pe lorate,fişă,PC -aprecieri
1.4. baza unor imagini verbale
1.5. -numerotarea zilelor săptămâ- Resurse procedurale: -acordarea
1.6. nii - observaţie,conversa- de mici
2.2. - ordonarea zilelor săptămânii ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
3.1.
3.2. Forme de organizare:
5.2 AF,AI
6.1.
6.2.

CLR 1.3. Săptămâna-poezie


MM 3.1. Zilele săptămânii-audiţie
CLR Literele c şi C 1.1. - exerciţii de punere în cores- Resurse materiale: -observare
1.2. pondenţă a literei mici de - imagini,creioane co- sistematică
1.3. tipar cu litera mare de tipar lorate,fişă,PC -aprecieri
1.4. -exerciţii de colorare a unor verbale

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 3


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

2.1. cuvinte care încep cu litera C Resurse procedurale: -acordarea


2.2. - exerciţii de colorarea a literei - observaţie,conversa- de mici
2.3. c în cuvinte ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
2.4. - exerciţii de punere în cores-
3.1. pondenţă a imaginii cu cuvân- Forme de organizare:
3.2. tul corespunzător AF,AI
3.3.
3.4.
4.1.

2.2. Cizmuliţa cu cadouri-colorarea


AVAP după cod
Miercuri CLR Magia iernii 1.1. -exerciţii de citire şi marcare a Resurse materiale: -observare
17 I 2018 1.2. unor cuvinte care arată mai - imagini,creioane co- sistematică
1.3. multe fiinţe lorate,fişă,PC -aprecieri
1.4. - completarea unor cuvinte cu verbale
2.1. litere corespunzătoare Resurse procedurale: -acordarea
2.2. - ordonarea unor cuvinte pen- - observaţie,conversa- de mici
2.3. tru a obţine o propoziţie ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
2.4.
3.1. Forme de organizare:
3.2. AF,AI
3.3.
3.4.
4.1.

AVAP 2.2. Steluţe magice-colorare după


cod

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 4


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

MEM Pătratul 1.1. - recunoaşterea pătratului Resurse materiale: -observare


1.2. într-o imagine dată - imagini,creioane co- sistematică
1.3. - trasarea ,pe linie punctată,a lorate,fişă,PC,plastilină -aprecieri
1.4. pătratului verbale
1.5. - continuarea,prin colorare,a Resurse procedurale: -acordarea
1.6. unui şir - observaţie,conversa- de mici
2.2. ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
3.1.
3.2 Forme de organizare:
5.2. AF,AI
6.1.
6.2.

CLR 1.3. Ghicitori


AVAP 2.2. Modelarea unui pătrat
MM Sunete din mediul înconju- 1.1. -reproducerea în colectiv a Resurse materiale: -observare
rător 1.2. cântecului însuşit intuitiv,pro- - imagini,creioane co- sistematică
1.4. nunţând corect cuvintele în lorate,fişă,PC -aprecieri
Ploaia – C. Mereş
cânt şi fiind acompaniaţi de verbale
negativul cântecului Resurse procedurale: -acordarea
-exersarea mişcării spontane - observaţie,conversa- de mici
pe cântec ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
-jocuri pe cântec cu executa-
rea unor mişcări potrivite Forme de organizare:
conţinutului de idei al textului AF,AI
AVAP 2.2. Norişorul-colaj
Joi MEM Dreptunghiul 1.1. -recunoaşterea dreptunghiului Resurse materiale: -observare

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 5


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

18 I 2018 1.2. într-o imagine dată - imagini,creioane co- sistematică


1.3. - trasarea ,pe linie punctată,a lorate,fişă,PC,plastilină -aprecieri
1.4. dreptunghiului verbale
1.5. - continuarea,prin colorare,a Resurse procedurale: -acordarea
1.6. unui şir - observaţie,conversa- de mici
2.2. ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
3.1.
3.2 Forme de organizare:
5.2. AF,AI
6.1.
6.2.

AVAP 2.2. Modelarea unui dreptunghi


CLR Sunetul ,,p” şi literele p şi 1.1. - alcătuirea unor propoziţii pe Resurse materiale: -observare
P 1.2. baza unei imagini date - imagini,creioane co- sistematică
1.3. - exerciţii de recunoaştere a lorate,fişă,PC -aprecieri
1.4. poziţiei sunetului ,,p” în cuvin- verbale
2.1. te Resurse procedurale: -acordarea
2.2. -citirea cuvintelor ilustrate - observaţie,conversa- de mici
2.3. - punerea în corespondenţă a ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
2.4. unor silabe pentru a forma cu-
3.1. vinte Forme de organizare:
3.2. - trasarea literelor p şi P pe AF,AI
3.3. liniile punctate
3.4.
4.1.

2.2. Povestea literei P-planşă de co-

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 6


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

AVAP lorat
MM Sunete din mediul înconju- 1.1. -reproducerea în colectiv a Resurse materiale: -observare
rător 1.2. cântecului însuşit intuitiv,pro- - imagini,creioane co- sistematică
1.4. nunţând corect cuvintele în lorate,fişă,PC -aprecieri
Ploaia – C. Mereş
cânt şi fiind acompaniaţi de verbale
negativul cântecului Resurse procedurale: -acordarea
-exersarea mişcării spontane - observaţie,conversa- de mici
pe cântec ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
-jocuri pe cântec cu
executarea unor mişcări Forme de organizare:
potrivite conţinu- AF,AI
tului de idei al textului

AVAP 2.2. Umbreluţa buclucaşă-colaj


AVAP Formă,volum,pată.Pensu- 1.1. -decuparea şi colorarea um- Resurse materiale: -observare
laţie,modelare 1.2. breluţei - foarfece,scobitori,cre- sistematică
1.3. - lipirea umbreluţei pe scobi- ioane colorate,lipici, -aprecieri
Aplicaţie:Borcanul cu sur-
2.1. toare plastilină,borcan,culori verbale
prize 2.2. -modelarea din plastilină a în tuburi -acordarea
2.3. unui om de zăpadă de mici
2.4. - presarea plastilinei pe fundul Resurse procedurale: stimulente
2.5. capacului borcanului - observaţie,conversa-
2.6. - fixarea umbreluţei sau a ţie,explicaţie,exerciţiul
omului de zăpadă în capacul
borcanului Forme de organizare:
- pictarea ,pe borcan, a picătu- AF,AI
rilor de apă sau a fulgilor de
nea

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 7


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

MM 3.1. Ploaia,Ninge iar-audiţie


Vineri DP Reguli de comunicare 2.2. - formularea unor enunţuri pe Resurse materiale: -observare
19 I 2018 Cuvinte fermecate baza unei imagini - imagini,creioane co- sistematică
- marcarea comportamentului lorate,fişă,PC -aprecieri
politicos verbale
- recunoaşterea emoţiei de ba- Resurse procedurale: -acordarea
ză în situaţii date - observaţie,conversa- de mici
- recunoaşterea replicilor unei ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
comunicări corecte
- recunoaşterea regulilor de Forme de organizare:
comportament civilizat la AF,AI
şcoală
- prezentarea în faţa clasei
- citirea regulilor ilustrate ale
clasei

MM 3.1. Bună ziua,mulţumesc,te rog-


audiţie
CLR Literele p şi P 1.1. -citirea unor propoziţii Resurse materiale: -observare
1.2. -punerea în corespondenţă a - imagini,creioane co- sistematică
1.3. propoziţiilor citite cu imaginea lorate,fişă,PC,plastilină -aprecieri
1.4. corespunzătoare verbale
2.1. -despărţirea în silabe a unor Resurse procedurale: -acordarea
2.2. cuvinte ilustrate - observaţie,conversa- de mici
2.3. - punerea în corespondenţă cu ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
2.4. numărul de silabe corect
3.1. Forme de organizare:
3.2. AF,AI

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 8


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Liceul Tehnologic Beliu
Loc. BELIU, nr.457/A, Tel/Fax: 0257 / 322242
Email: grscbeliu@gmail.com

3.3.
3.4.
4.1.

2.2. Modelarea literei p


AVAP 3.1. Cântecul literei p
MM
AVAP Formă,pată.Pensulaţie,de- 1.1. - decuparea norişorului Resurse materiale: -observare
cupare după contur 1.2. - pictarea norului - foarfece,culori în sistematică
1.3. - lipirea firelor de aţă pe tuburi,aţă,lipici -aprecieri
Aplicaţie:Noruleţ
2.1. spatele norişorului verbale
2.2. - decuparea picăturilor de apă Resurse procedurale: -acordarea
2.3. şi lipirea lor pe firele de aţă - observaţie,conversa- de mici
2.4. ţie,explicaţie,exerciţiul stimulente
2.5.
2.6. Forme de organizare:
AF,AI
3.1. Ploaia-audiţie
MM

Prof.înv.primar Fleştea Amalia-Severina 9