Sunteți pe pagina 1din 15

Exemplu de calcul al costului de productie

- STUDIU DE CAZ LA S.C SILVAROM SA-


INTRODUCERE

Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor prestabilite,


înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de producţie, executarea de lucrări,
prestări servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul
prestabilit şi costul efectiv, analiza acestora cât şi determinarea rezultatelor analitice.
Cunoaşterea costurilor este esenţială în planificarea şi prognoza activitaţii, în
întocmirea bugetului cheltuielilor de producţie, ca parte componentă a bugetului de
venituri şi cheltuieli al unitaţii. Datele furnizate de contabilitatea de gestiune dă
posibilitatea luării de masuri în modificarea proceselor tehnologice, în scopul reducerii
cheltuielilor de producţie
Contabilulul de gestiune furnizeza managerului informaţiile necesare luării
deciziei şi care să reflecte atât efectele riscului în condiţii de incertitudine, cât şi nivelul
cel mai probabil al rezultatelor..Ca urmare, persoana responsabilă cu luarea deciziilor va
fi mult mai bine informată asupra contextului şi alternativelor şi va fi capabilă să ia o
decizie optimă.Contabilul de gestiune determină costul unitar şi total utilizând procedee
şi metode de calculaţie specifice activităţii desfăşurate.
Pentru controlul de gestiune relevanţa costurilor este judecată de maniera
următoare: un cost este relevant daca el este aplicabil unei anumite decizii, în sensul că
are legatură cu orice opţiune a managerului. Un cost evitabil poate fi definit ca un cost
care poate fi eliminat (în intregime sau numai în parte) prin alegerea unei variante sau a
alteia în procesul de decizie.
Practic, procesul de decizie pe seama costurilor presupune urmatorii paşi:
1. colectarea tuturor costurilor asociate fiecarei alternative decizionale;
2. eliminarea costurilor care deja s-au produs;
3. eliminarea costurilor (informaţiilor) care nu diferă între alternative;
4. luarea unei decizii bazată pe informaţiile cost ramase.

2
CAP1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII

Firma SC SILVAROM SA a fost infiinţată in anul 1957, având forma juridică de


societate pe acţiuni.
Scopul principal al societăţii este producerea şi comercializarea de mobilier, iar în
conformitate cu statutul societaţii, firma desfaşoară următoarele activitaţi:
• fabricarea de mobilă, mobilier combinat (lemn, metal, sticlă, plastic, rachită,
faiantă, marmură), restaurare mobilier, confecţii metalice;
• comercializarea produselor în magazine proprii sau prin consignaţie după
restaurare,
• executarea de lucrari din decoraţiuni interioare, proiectare, fabricare şi montare
la cerere pentru toate tipurile de dotari (casnice, industriale, aşezaminte culturale, scolare,
unitati militare, spatii comerciale, unitati sanitare, hoteliere şi de agrement);
• prestari de servicii aferente profilului de activitate, inclusive transportul la
destinaţie.
În prezent S.C. SILVARAOM S.A. se compune din 7 secţii de producţie,
specializate după cum urmează
• secţia nr.1 – mobilier din lemn şi depozit produse finite;
• secţia nr.2 – mobilier din lemn;
• secţia nr.3 – mobilier combinat din lemn şi metal;
• secţia nr.4 – mobilier din lemn şi tapiţerie;
• secţia nr.5 – semifabricate şi elemente de mobilă din
cherestea;
• secţia nr.6 – croire PAL şi placaj, croit şi îmbinat furnire,
croit şi executat ambalaje din carton;
• secţia nr.7 – uscătorie, debitare cherestea.
Evoluţia în timp a întreprinderii, determinată atât de investiţiile pentru dezvoltare
şi modernizare, cât şi de preocuparea permanentă pentru asimilarea de produse noi şi
modernizarea celor existente, a condus la modernizarea şi diversificarea producţiei,

3
urmărindu-se în acelaşi timp creşterea continuă a calităţii produselor şi a prestigiului
firmei.

CAP2 ANALIZA COSTULUI REZULTAT AFERENT


PRODUCŢIEI OBŢINUTE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ

Societatea SILVAROM SA este structurată pe 2 secţii principale de producţie şi 2 secţii


auxiliare: AIR şi CT. Societatea obţine în cadrul activităţii de bază 2 produse : mobilier pentru
dormitor(A) şi mobilier pentru bucătărie(B) .În AIR se realizează comanda 1 reprezentând o reparaţie
la sediul administrativ.Centrala termică furnizează energie termică astfel:
• Secţiilor de bază : S1- 40%
S2 – 25%
• Sectorului administrative şi de conducere: 20%

• Sectorului desfacere: 15%


La începutul perioadei se înregistrează producţie neterminată la produsul A în
valoare de 12000 lei, iar la sfârşitul perioadei producţie netermintă la produsul B în
valoare de 10000 lei. Producţia obţinută pe parcursul perioadei se înregistrează la preţul
planificat astfel: A= 150000, B= 165000
În cursul perioadei de gestiune au loc următoarele operaţii:
1) Colectarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele consumabile repartizate astfel:
- materii prime total : 10 000
- S1 produsul A 45 000
- S1 produsul B 25 000
- S2 produsul A 10 000
- S2 produsul B 20 000
- materiale consumabile total: 30 000
- AIR C2 10 000
- CT 2 000
- Sectorul administrative si de conducere 10 000
- Sectorul desfacere 8 000

4
%= 901 130 000
921 S1 70 000
A 45 000
B 25 000
921 S2 30 000
A 10 000
B 20 000
922 CT 2 000
922 AIR C1 10 000
924 10 000
925 8 000

2) Colectarea cheltuielilor cu salariile repartizate astfel:


- salariile muncitorilor direct productivi din secţia de bază total 60 000
- S1 A 15 000
- S1 B 20 000
- S2 A 10 000
- S2 B 15 000
- salariile personalului direct productive din AIR C1 3 000
- salariile personalului indirect productive din AIR 2 000
- salariile maiestrilor de sectie total 11 000
- S1 6 000
- S2 5 000
- salariile personalului administrativ şi de conducere 11 000
- salariile personalului sectorului de desfacere 7 000

5
% = 901 94 000
921 S1 35 000
A 15 000
B 20 000
921 S2 25 000
A 10 000
B 15 000
922 AIR C1 3 000
922 AIR ch com 2 000
923 11 000
S1 6 000
S2 5 000
924 11 000
925 7 000

3)Colectarea cheltuielilor la asigurările sociale şi protecţia socială(30%)

% = 901 28 200
921 S1 10 500
A 4 500
B 6 000
921 S2 7 500
A 3 000
B 4 500
922 AIR C1 900
922 AIR ch com 600
923 3 300
S1 1 800
S2 1 500
924 3 300
925 2100

4)Colectarea cheltuielilor cu energia electrică astfel:

6
- consum de energie în scopuri tehnice astfel:
- pt S1 A 5 000
- pt S1 B 7 000
- consum de energie în S2 12 000
- consum de enrgie în CT 14 500
- consum de energie în sectorul administrativ şi de conducere 8 000

% = 901 46 500
921 S1 12 000
A 5 000
B 7 000
923 S2 12 000
922 CT 14 500
924 8 000
5) Colectarea cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate repartizate astfel:
- S1 3 500
- S2 1 500
- sectorul administrativ si de conducere 300
- sectorul de desfacere 500

% = 901 5 800
923 5 000
S1 3 500
S2 1 500
924 300
925 500
6) Înregistrarea producţiei neterminate la începutul perioadei la produsul A
921 A = 933 12 000

7
7) Repartizarea cheltuielilor aferente CT în cotele amintite:

% = 922 CT 16 500
923 10 725
S1 6 600
S2 4 125
924 3 300
925 2 475

8) Repartizarea cheltuielilor commune AIR asupra comenzii efectuate.Baza de repartizare


o reprezintă salariile directe
Kr = Ch com AIR/ Baza de repartizare

8
Kr = 2000+ 600/ 3000 = 0.87
C1 = 3000* 0.87 = 2 600
922C1 = 922 ch commune 2 600
9) Repartizarea cheltuielilor AIR asupra C1 pentru sectorul administrativ şi de conducere

924 = 922 AIR C1 16 500

10) Repartizarea cheltuieli indirecte de producţie asupra activităţii de bază

Kr S1 = 17 900 /( 15 000+ 20 000) = 0.51


% = 923 S1 17 900
921
A 7 650
B 10 025

9
K S2 = 24 125/ 25 000 = 0.965
% = 923 S2 24 125
921
A 9 650
B 14 475

11) Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie asupra activităţii de bază în


funcţie de costul secţiei

10
% = 924 52 400
921
A 25 578
B 26 822

Kr = 52 400/( 121 800+ 122 225 )= 0.21

12) Repartizarea cheltuielilor de desfacere asupra activităţii de bază în funcţie de costul


obţinut la acest moment

Kr = 20 075/ (147 378 + 149 027) = 0.06

% = 925 20 075
921
A 8 843
B 11 232

11
13) Înregistrarea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei pentru produsul B
933 B = 921 B 10 000
14) Înregistrarea producţiei la preţ planificat
931 = 902 315 000
A A 150 000
B B 165 000
15) Determinarea şi decontarea costului efectiv înregistrat pe activitatea de bază

12
902 = 921 306 500
A A 156 221
B B 150 279

16) Determinarea şi înregistrarea diferenţelor de preţ aferente producţiei finite obţinute

13
903 = 902 85000
8885
A A 6221
B B
14721

17) Închiderea conturilor rămase deschise


901 = % 306 500
931 315 000
903
8500

933 = 901 12 000

14
CONCLUZII
Cunoasterea acestor date despre societatea SILVAROM SA reprezintă un factor
decisiv atât pentru planificarea operaţională şi control, cât şi pentru fundamentarea
procesului decisional.
Scopul analizei datelor rezultate este stabilirea obiectivelor, ţintelor către care va
fi orientată activitatea în viitor, precum şi a modalităţilor - acţiunile, resursele necesare şi
alocarea lor, implementarea - de a le realiza. Influenţa costurilor în procesul de
planificare a producţiei este extrem de importantă întrucat pe baza acestor se stabileşte
cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare pentru ca organizaţia să obţină rezultatele
dorite.
În urma determinării abaterilor dintre costul prestabilit şi costul efectiv se vor
recupera eventualele pagube şi se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina în viitor
asemenea deficienţe.
Rezultatele înregistrate vizează informarea factorilor de decizie (a
managerilor).Permite acestora sa-si formeze o opinie de ansamblu asupra intreprinderii si,
totodata, sa gestioneze relatiile cu clientii prin intermediul preturilor.

15