Sunteți pe pagina 1din 1

Luna, data i i i f f f f m m m a a a a ma

3 puncte 2 puncte 1 punct 17 25 31 7 14 21 28 14 21 28 4 11 18 25 16


Nu are nimic (dar
Are toate materialele Împrumută de la colegi îndeplinește alte sarcini
necesare pentru lecție unele materiale sau ajută colegilor)
Are un plan de proiect Planul său are nevoie de Planul său nu îl ajută
bun, cu care unele schimbări deloc; el nu corespunde
monitorizează lucrul pe permanent; face mereu cu ceea ce face,
etape, notează ce face. corectări și este nevoit așa că lucrează fără plan.
să-l perfecționeze.
Lucrează conform Lucrează cu unele Lucrează ,dar nu după
planului de proiect schimbări de plan, sau planul de proiect; a
elaborat, personal schimbă pe parcurs schimbat o dată sau de
respect etapele. În unele detalii, are unele mai multe ori ideea
lucrare nu comite greșeli, greșeli pe care le proiectului, se observă
care se observă. corectează,( abia se văd) unele greșeli în lucrare.

Lucrează în liniște; Schimbă unele Primește observații de la


cere permisiunea să informații cu colegii nu profesor sau de la colegi.
vorbească sau să întrebe la temă. Vorbește încet
ceva la temă cu colegii.
A păstrat ordinea și Nu a păstrat curățenia la A lăsat gunoi la locul de
curățenia la locul de locul de lucru, dar la lucru. Au strâns gunoiul
lucru pe parcursul lecției. sfârșitul lecției a strâns alți colegi.
si lăsat ordine .
-Lucrează la fiecare Nu a respectat etapele -Lucrează fără plan și a
etapă, conform planului, doar uneori, din diferite finalizat, cu întârziere.
ca să finalizeze lucrarea motive, dar va finaliza la
exact la timp. timp. -A făcut ceva simplu, a
-A făcut mai multe A învățat ceva nou, care terminat repede și nu mai
lucrări suplimentar. mai înainte nu știa sau vrea să facă nimic.
nu a mai făcut.
-A avut uneori rol de Poate ajuta pe altcineva, - A terminat acasă
expert pentru colegi să dacă va fi nevoie. lucrarea și nu mai vrea să
explice sau să-i ajute. fac nimic.

18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-6 Puncte


10 9 8 7 6 5 Nota: