Sunteți pe pagina 1din 2

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI 5

Subscrisa SC ........... cu sediul in Bucuresti ....................., cod unic de


identificare ......, in temeiul art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura
fiscala, prin reprezentantul sau  legal, formuleaza in termenul legal prezenta

CONTESTATIE - Exemplu

impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite


de inspectia fiscala inregistrata sub nr. 453645/31.01.2013 emisa de catre
institutia dvs. prin care in mod nelegal au fost stabilite diferente de impozit de
81.906 lei, precum si majorari de intarziere aferente in cuantum de 6.213 lei.

Stabilirea diferentelor de impozit mentionate mai sus, care fac obiectul


prezentei contestatii, a fost nelegala, fara a avea ca temei vreuna dintre
prevederile legale invederate inclusiv in raportul de inspectie fiscala. Stabilirea
diferentei s-a efectuat fara respectarea dispozitiilor legale inclusiv cele privind
inspectia fiscala, temeiul de drept invocat neavand legatura cu obligatia fiscala
stabilita prin decizia de impunere. De altfel, temeiurile legale invocate in
raportul de inspectie nu contin prevederi cu privire la caracterul impozabil al
sumei respective.

Aplicare a prevederilor Titlului III din Codul fiscal, desi nu a fost precizata in


mod expres in CAP IV din raportul de inspectie este cea corecta, veniturile
acordate avand caracter salarial, neputand fi asimilate dividendelor potrivit art.
7 pct. 12 din Codul fiscal.

Subliniem ca eroarea efectuata prin stabilirea diferentelor de impozit pe salarii


putea fi evitata daca erau respectate dispozitiile procedurale prevazute de art.
107 alin. (2) Cod procedura fiscala privind exprimarea punctului de vedere
asupra constatarilor inspectiei fiscale si a consecintelor acesteia. Astfel,
organele de inspectie fiscala si, ulterior, persoanele care au emis decizia de
impunere puteau fi instiintate asupra erorii comise.

De asemenea, in acest context, subliniem faptul ca nu au fost respectate


conditiile prevazute de art. 43 Cod procedura fiscala privind mentionarea in
decizia de impunere a elementelor ce trebuie cuprinse in actul administrativ
fiscal privind audierea contribuabiluluicu privire la situatiile care produc
consecinte juridice.

Fata de argumentele de drept si de fapt expuse mai sus solicitam admiterea


contestatiei astfel cum a fost formulata si pe fond desfiintarea Deciziei de
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala
inregistrata sub nr. 453645/31.01.2008 si in subsidiar, in temeiul art. 216 alin.
(3) din Codul de procedura fiscala, recalcularea obligatiilorfiscale aferente
anului 2007 pe baza documentelor aflate in posesia dvs. si emiterea unei noi
decizii de impunere.

Anexez, in sustinerea prezentei contestatii, in copie, urmatoarele documente:


decizia de impunere nr. 662122, precum si raportul de inspectie fiscala.
SC ............. Data .............