Sunteți pe pagina 1din 7

Laboratorul 1: Configurarea RIP

Topologia rețelei

Tabela de adrese

Dispozitiv Interfața Adresa IP Masca Rețelei Gateway

Fa0/0 -
Filiala1
S0/0/0 -
Fa0/0 -
OfCentral S0/0/0 -
S0/0/1 -
Fa0/0 -
MDTelecom
S0/0/1 -
PC1 NIC
PC2 NIC
PC3 NIC

Obiective:
După realizarea laboratorului dat, veți fi capabili să:
• Calculați subrețelele conform cerințelor înaintate.
• Configurați adresele IP pe interfețele corespunzătoare și documenta ți-le in tabel.

Pagina 1 din 7
• Realizați cablajul rețelei conform topologiei propuse.
• Ştergeți configurarea routerului pentru ca acesta să revină la starea ini țială.
• Configurați protocolul de rutare RIPv1 pe toate routerele.
• Configurați rutele statice.
• Verificați funcționalitatea RIPv1.
• Testați și verificați toate conexiunile.
• Proiectați și să documentați implementarea unei rețele.

Scenariu
Acest laborator va servi drept antrenament la realizarea calculului spa țiului de adrese IP pentru realizarea
topologiei propuse. Este necesar să se realizeze o combina ție de rutare statică și dinamică (protocolul
RIPv1) pentru ca stațiile de lucru (PC-urile) care nu sunt conectate direct să poată comunica între ele.

Sarcina 1: Calculați subrețelele.

Pasul 1: Analizați cerințele înaintate pentru rețea.


Adresarea rețelei va fi realizată conform cerințelor care urmează:
• Rețeaua furnizorului de servicii Internet (MDTelecom LAN) va utiliza re țeaua 93.116.89.128/27.
• Conexiunea dintre routerul MDtelecom-ului și routerul Oficiului Central (OfCentral) va utiliza
rețeaua 93.116.89.4/30.
• Pentru rețeaua 192.168.200.0/24 se va efectua calculul subre țelelor care vor fi utilizate în re țeaua
locală a Oficiului central (OfCentral LAN) și conexiunea dintre Oficiul central și filialele (OfCentral-
Filiala1). În rețeaua locală a Oficiului central se numără circa 116 PC-uri.
• Rețeaua locală a Filialei nr.1 (Filiala1 LAN) este 10.18.4.0/23

Pasul 2: La implementarea topologiei rețelei este necesar să ține ți cont de unele momente, pentru
aceasta ar fi oportun să răspundeți la următoarele întrebări:
Câte subrețele este necesar de creat din rețeaua 192.168.200.0/24? _______
Care este masca subrețelei in reprezentarea zecimală? ___________________________
Care este masca subrețelei cu reprezentarea prin slash? ___________
Care sunt adresele de rețea pentru subrețele?
Subrețea 0: ________________________
Subrețea 1: ________________________
Subrețea 2: ________________________
Subrețea 4: ________________________
Câte adrese IP utilizabile pentru PC-uri sunt per fiecare subre țea? ____________
Câte adrese IP pot fi utilizate pentru PC-uri în re țeaua locală a Filialei1 (Filiala1 LAN)?

Pasul 3: Atribuiți adresele subrețelelor pentru topologia propusă.


1. Atribuiți pe routere adresele din prima subrețea din re țeaua 192.168.200.0 la conexiunea de tip
WAN între Oficiul central și Filiala nr.1.

Pagina 2 din 7
2. Atribuiți adresele din a doua subrețea din rețeaua 192.168.200.0 pentru re țeaua locală conectată
la routerul Oficiului central.

Sarcina 2: Determinați adresele IP pentru interfețe.

Pasul 1: Atribuiți adrese IP corespunzătoare interfețelor pe dispozitive.


1. Alocați prima adresă valabilă din rețeaua 93.116.89.128/27 pe interfa ța LAN de pe routerul
MDTelecom.
2. Alocați ultima adresă valabilă din rețeaua 93.116.89.128/27 pe PC3.
3. Alocați prima adresă valabilă din rețeaua 93.116.89.4/30 pe interfa ța WAN a routerului
MDTelecom.
4. Alocați ultima adresă valabilă din rețeaua 93.116.89.4/30 pe interfa ța Serial 0/0/1 a routerului
OfCentral.
5. Alocați prima adresă valabilă din rețeaua OfCentral LAN pe interfa ța LAN a routerului OfCentral.
6. Alocați ultima adresă valabilă din rețeaua OfCentral LAN la PC 2.
7. Alocați prima adresă valabilă pentru conexiunea de tip WAN dintre OfCentral și Filiala1 pe
interfața Serial 0/0/0 a routerului OfCentral.
8. Alocați ultima adresă valabilă pentru conexiunea de tip WAN dintre OfCentral și Filiala1 pe
interfața Serial 0/0/0 a routerului Filiala1.
9. Alocați prima adresă valabilă din rețeaua 10.18.4.0/23 pe interfa ța LAN de pe routerul Filiala1.
10. Alocați ultima adresă valabilă din rețeaua 10.18.4.0/23 la PC1.
Pasul 2: Documentați adresele IP utilizate în topologia re țelei propuse prin introducerea acestora
în tabelul propus.

Sarcina 3: Realizarea rețelei

Pasul 1: Realizați cablajul rețelei conform topologiei din imagine.


Pasul 2: Ștergeți configurările existente pe routere.

Sarcina 4: Realizați configurarea de bază a routerelor.


Realizați configurarea de bază a routerelor Filiala1, OfCentral și MDTelecom după cum urmează:
1. Configurați numele routerelor (hostname).
2. Disable DNS lookup.
3. Configurați o parolă pentru modul EXEC (parola: lab12019).
4. Configurați banner-ul cu mesajul zilei (message-of-the-day banner – MOTD). Mesajul: Salut
aceasta este rețeaua utilizată în cadrul realizării laboratorului numărul 1 la disciplina
Administrarea și securitatea rețelelor.
5. Configurați o parolă pentru conexiunile prin consolă. (parola: 2019lab)
6. Configurați o parolă pentru conexiunile VTY (Virtual Terminal Lines). (parola:2019lab)
7. Configurați timpul de expirare a modului EXEC (15 min).

Sarcina 5: Configurați și activați adresele pentru interfețele Serial și Ethernet.

Pagina 3 din 7
Pasul 1: Configurați routerele Filiala1, OfCentral și MDTelecom.
Configurați interfețele de pe routerele Filiala1, OfCentral și MDTelecom cu adresele IP din tabelul de
adrese completat.
După ce ați terminat, asigurați-vă că ați salvați configurația de rulare în NVRAM-ul routerului.
Pasul 2: Configurați interfețele Ethernet ale PC1, PC2 și PC3.
Configurați interfețele Ethernet ale PC1, PC2 și PC3 cu adresele IP din tabelul de adrese completat.

Sarcina 6: Verificați conexiunea cu dispozitivele imediat următoare (Next-Hop).


Nu trebuie să aveți conectivitate între dispozitivele finale. Cu toate acestea, pute ți testa conectivitatea
între două routere și între un dispozitiv final și gateway-ul implicit.

Pasul 1: Verificați conectivitatea în cadrul Filialei1.


Verificați că de pe routerul Filiala1 este posibil de realizat ping prin conexiunea WAN către routerul
OfCentral iar de pe routerul OfCentral poate fi realizat ping-ul prin conexiunea WAN către routerul
MDTelecom.

Pasul 2: Verificați conectivitatea interfețelor Ethernet.


Verificați dacă PC1, PC2 și PC3 pot realiza ping către gateway.

Sarcina 7: Configurați rutarea dinamică prin utilizarea protocolului RIP pe routerul Filiala1.
Determinați rețelele care trebuie incluse în actualizările RIP care sunt trimise de routerul Filiala1.
Ce rețele sunt prezente în prezent în tabelul de rutare Filiala1 înainte de configurarea RIP? Enumera ți
rețelele cu notare prin slash.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ce comenzi sunt necesare pentru a activa RIPv1 și a include aceste re țele în actualizările de rutare?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Există interfețe pe router care nu trebuie să trimită actualizări RIP? _____________ Ce comandă este
folosită pentru a dezactiva actualizările RIP pe această interfa ță?
____________________________________________________________________________

Sarcina 8: Configurați rutarea dinamică prin utilizarea protocolului RIP și rutarea statică pe
routerul OfCentral.
Determinați care rute statice trebuiesc configurate pe routerul OfCentral.

Pagina 4 din 7
Ce rețele sunt prezente în prezent în tabelul de rutare a routerului OfCentral.
Enumerați mai jos rețelele.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Este necesar de configurat o rută statică implicită pentru a transmite toate pachetele spre adresele de
destinație care nu sunt prezente în tabela de rutare. Ce comandă este necesar de introdus pentru a
adăuga această rută și direcționa pachetele către routerul MDTelecom? Totodată indica ți interfa ța de
ieșire pe routerul OfCentral.
____________________________________________________________________________

Ce comenzi este necesar de introdus pentru a activa RIPv1 și a include re țeaua locală (LAN) în
actualizările de rutare?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Există interfețe pe router care nu trebuie să trimită actualizări RIP? _____________ Ce comandă este
folosită pentru a dezactiva actualizările RIP pe această interfa ță?
____________________________________________________________________________
Routerul OfCentral urmează să transmit informația privind ruta implicită către routerul Filiala1 în mesaje
de actualizare RIP. Ce comandă este necesar de introdus pentru a configura aceasta?
____________________________________________________________________________

Sarcina 9: Configurarea rutării statice pe routerul MDTelecom


Rutele statice vor trebui configurate pe routerul ISP pentru ca tot traficul destinat adreselor men ționate în
RFC 1918 care sunt utilizate pe în reţea locală a routerului Filiala1, re țeaua locală a routerului OfCentral
și legătura dintre routerele Filiala1 și OfCentral.
Care sunt comenzile care trebuie să fie introduse pe routerul MDTelecom pentru a realiza acest lucru?
ISP(config)# ___________________________________________________________________

ISP(config)#____________________________________________________________________

Sarcina 10: Verificați configurările


Răspundeți la întrebările de mai jos pentru a determina func ționarea normal a re țelei.
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC2 către PC1? __________
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC2 către PC3? __________

Pagina 5 din 7
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC1 către PC3? __________
Răspunsul la întrebările de mai sus trebuie să fie DA. În cazul când unul din ping-uri cedează, verificați
încă o dată conexiunile fizice și configurările.
Ce rute sunt prezente în tabela de rutare a routerului Filiala1?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Care este ruta default (the gateway of last resort) în tabela de rutare a routerului Filiala1?
____________________________________________________________________________
Ce rute sunt prezente în tabela de rutare a routerului OfCentral?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ce rețele sunt prezente în tabela de rutare a routerului MDTelecom?


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ce rețele, inclusiv metrica acestora, sunt prezente în mesajele de actualizare RIP transmise de la routerul
OfCentral?

____________________________________________________________________________

Pagina 6 din 7
____________________________________________________________________________

Ce rețele, inclusiv metrica acestora ,sunt prezente în mesajele de actualizare RIP transmise de la routerul
Filiala1?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Sarcina 11: Reflecții


Dacă ar fi utilizată rutarea statică în loc de RIP pe routerul Filiala1, câte rute statice ar fi necesar de
configurat pentru ca PC-urile din rețeaua Filiala1-LAN să poată comunica cu alte re țele reprezentate în
imagine?______________
Sarcina 12: Documentați configurările routerelor
Pe fiecare router, capturați rezultatele următoarelor comenzi și le salva ți într-un fi șier txt.
• Running configuration
• Routing table
• Interface summarization

Pagina 7 din 7