Sunteți pe pagina 1din 2

Gimnaziul ” Sergiu Andreev”

Aprobat: _________________________
Verificat:__________________
Directorul gimnaziului doamna Gherele Galina
Sonic Sfetlana, director adjunct.

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


Limba și literatura română
Clasa a V-a
Anul de studii 2020 -2021

Anul de studii 2020 - 2021 Semestrul I Semestrul II Anual


Profesor:
Numărul de ore 93 de ore
Cojuhari
7 unități de
Numărul de unități de învățare Tatiana
învățare
EI__1__
Numărul de evaluări ES __6__ Discutat
EF__1__
și

recomandat spre aprobare la ședința Comisiei Metodice ” Limbă și comunicare. Istorie”.


Proces – verbal nr. ____ din ____________
Șeful CM / Cojuhari Tatiana/

Gimnaziul ” Sergiu Andreev”