Sunteți pe pagina 1din 3

SEMESTRUL I

Unitatea de învățare nr.1. Patria și limba română 20 ore

Nr. Unități de Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Observații
competență de ore
1 Introducere 1
2. Limba română, limba maternă Argumentarea necesității de
1.1 1 comunicare în limba română.
Poezia lirică. Lectură și observare
3 3.1 Text - suport:Țara mea de Otilia Cazimir 1 Lectura expresivă a textului
Poezia lirică. Lectură și explorare Confirmarea înțelegerii textului
4 3.6 Text - suport:Țara mea de Otilia Cazimir 1 prin răspuns la întrebări
Poezia lirică. Lectură și interpretare Identificarea în text a figurilor de
5 3.6; 6.2 Text - suport: Țara mea de Otilia Cazimir 1 stil
Recunoaşterea vorbitorului din
diferite înregistrări audio, făcute
de elevi, având drept criteriu o
2.1 Comunicarea orală: roluri în comunicare. Reguli idee enunţată anterior de acesta.
6 2.2 de acces la cuvânt 1 Dialogul, joc de rol

1
1
1
1
1
1
1
1