Sunteți pe pagina 1din 2

Școala creativă – singura

șansă a copiilor la un
viitor de succes.
Formarea și dezvoltarea la
elevi a competenților necesare
pe parcursul vieții.

Valorificarea potențialului
creatival elevilor în cadrul
lecțiilor și activităților
extrașcolare.

Promovarea valorilor
general umane și naționale
prin intermediul lecțiilor, al
activităților extracurriculare.

Accent pe autoevaluare,
reflecție, evaluare
formativă ( fiecare copil
progresează).