Sunteți pe pagina 1din 3

PAȘAPORTUL

COMISIEI METODICE
,,LIMBĂ ȘI COMUNICARE ȘI ISTORIE”

Misiunea Comisiei metodice:


Activitatea Comisiei metodice este orientată spre înbunătățirea calității
procesului educațional la aria curriculară ,, Limbă și comunicare”,prin
crearea unui cadru adecvat pentru cea mai bună, completă și utilă
dezvoltare profesională în parteneriat și cooperare a cadrelor didactice.

Obiectivele prioritare ale Comisiei metodice:


 Comisia are drept scop organizarea și reali-

zarea la un nivel calitativ înalt a procesului edu-

cațional printr-o disciplină sau mai multe disci-

pline înrudite;

 Promovarea experienței înaintate;


 Adaptarea curriculum-lui școlar la nevoile

de dezvoltare personale ale elevilor și la cerințele de pe piața muncii din


țările Uniunii Europene ș.a.

Problema de cercetare a Comisiei metodice:

 Normarea eficientă a temelor pentru acasă, în vederea asigurării


calităţii procesului de predare-învăţare - evaluare .
Spații de învățământ și dotări:
Disciplina Nr. Numele, Dotări
școlară cabinetului penumele Mobilier Materiale
profesorului

Limba și lit. 23 Lefter Feodora Bănci, scaune Planșe


română noi Manuale
Tablă nouă Cărți
Mape cu
materiale
Galeria
scriitorilor
Magnetofon
CD-uri ș.a.
Computer

Limba și lit. 24 Sonic Elena Mobilier vechi Planșe


română Portrete ale
scriitorilor

Limba rusă 4 Cojuhari Bănci și Planșe


Tatiana scaune noi Cărți
Tablă nouă Materiale
didactice
Computer

Limba franceză 22 Lefter Maria Bănci și Planșe


scaune noi Cărți
Tablă nouă Materiale
didactice
Istoria români- 12 Gherela Galina Bănci, scaune, Hărți
lor și universală dulapuri noi Materiale
Tablă nouă didactice
Computer

Proiector - 0