Sunteți pe pagina 1din 3

Programul de activităţi al comisiei metodice

Anul școlar 2016-2017


Semestrul I

Nr. Perioada Conținutul activității Responsabili


crt

1. Septembrie - Constituirea catedrei. Analiza activătăţii desfăsurate în


anul scolar 2017-2018 Toate cadrele
- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice diactice
- Proiectarea didactică - Discutarea programelor scolare
- Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de corectare si a
matricelor de specificaţie.
- Testarea inițială (clasele V – IX)

2. Octombrie - Interpretarea testelor inițiale și indicarea modalităților de Toate cadrele


remediere a deficiențelor diactice
- 5 octombrie organizarea unor activitați extrascolare pentru
a sărbători Ziua internaională a educației: prezentari Membrii
PowerPoint, pregatirea unor materiale de catre elevi, comisiei
realizarea unor materiale didactice împreună cu elevii.
- “A venit, a venit toamna...” - activitatea se desfășoară pe
baza unor lecturi suport, relevante pentru tema propusă, cum Prof. Limba
ar fi: Rapsodii de toamnă, de George Topârceanu, Toamna, romana
de Octavian Goga, Toamna, de George Coşbuc.
Acţiunea constă în realizarea unui portofoliu al elevilor care
să cuprindă compuneri create de elevi despre toamnă, poezii Prof. Limba
precum şi desene realizate de ei pe această temă engleza
Halloween
3. Noiembrie Biblioteca – altar nu închisoare activitatea se desfășoară în Prof. Limba
biblioteca școlii ( lectura, prezentare) - atragerea elevilor romana
spre lectură.

- Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare (grilă,


portofolii, proiecte, referate etc.) – permanent Toti membrii
- Cunoaşterea metodologiilor referitoare la înscrierea şi comisiei
acordarea gradelor didactice, efectuarea de inspecţii şi Cadrele didactice
susținerea examenelor interesate
4. Decembrie - “Unire-n cuget şi simţiri” – cântece şi poezii patriotice Prof. Istorie
Prof. Limba
romana

- Organizarea testărilor semestriale conform reglementărilor Prof. Limba


în vigoare ( sem. I - până pe 20 decembrie ; sem. II - până pe română
25 mai ) Prof. Religie
- „NOAPTE DE DECEMBRIE ” obiceiuri de iarnă din
partea locului (cu sau fără costumaţii specifice), Prof. Limba
realizarea unor felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă. romana

5. Ianuarie - “Eminescu- la ceas aniversar” - date bibliografice, poezii, Prof. Limba


cântece dedicate poetului sau ce conţin versuri aparţinând Română
scriitorului, recital de poezie şi cântece pe versuri eminesciene;
concurs de recitări
- Faza pe școală a olimpiadei de Limbă, comunicare și Prof. Limba
literatură română Română

6. Semestrul I - Lectie deschisa la Limba și literatura română . Prof. Limba


Romana

- Referat comisie metodica cu tema Eșecul școlar


Prof. Religie

7. Semestru I - Interasistențe la lectii. Membrii comisiei metodice vor Membrii


efectua interasistente la profesorii cu experienta de cate ori comisiei.
orarul le permite.
- Profesorii cu experienta vor efectua asistente la orele Profesorii
colegilor necalificati sau incepatori cu scopul de a-i sprijini calificați
in organizarea demersului didactic

8. Lunar - Întâlnirea membrilor comisiei metodice pentru a discuta Membrii


problemele ivite în activitatea didactica comisiei
9. Permanent - În cadrul lecțiilor lor profesorii din comisia noastră Toți profesorii
metodica vor insista asupra valențelor educative ale lecțiilor
cultivând elevilor dragostea de patrie, mândria națională,
respectul pentru valorile tradiționale, cunoașterea și
respectarea însemnelor statale, cunoașterea zilelor cu
semnificație deosebită.

10.

11.

12.