Sunteți pe pagina 1din 2

ROLUL SI LOCUL EXERCITIILOR DE DEZVOLTARE FIZICA

GENERALA IN CADRUL LECTIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT IN


CICLUL GIMNAZIAL.

PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1 Obiectivele educației fizice
1.2 Lecția de educație fizică
1.3 Conținutul si structura lecției
1.4 Motivarea alegerii temei

CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA TEORETICĂ


2.1 Caracteristicile activității musculare
2.2 Dezvoltarea elasticității musculare si a mobilitatii articulare
2.3 Indicații metodice privind folosirea exercițiilor de dezvoltare
generală
2.4 Exercitii pentru dezvoltarea capacității de relaxare

CAPITOLUL III – METODOLOGIA CERCETĂRII


3.1 Ipotezele studiului
3.2 Metode si tehnici de cercetare
3.3 Probele de control utilizate
3.4 Chestionar
CAPITOLUL IV – PREZENTAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR
4.1 Prezentarea rezultatelor
4.2 Analiza si interpretarea rezultatelor

CAPITOLUL V – CONCLUZII SI PROPUNERI


5.1 Concluzii
5.2 Propuneri

BIBLIOGRAFIE

ANEXE