Sunteți pe pagina 1din 2

PPROIECT DIDACTIC

Profesorul Burlea Inna


Disciplina Istoria românilor şi universală Clasa a -a Data
Subiectul ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tipul lecţiei __________________________________________________________________________________
Competenţe specifice:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Subcompetenţe:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1-__________________________________________________________________________________________
O2-__________________________________________________________________________________________
O3-___________________________________________________________________
O4- _________________________________________________________________________________________
O5- _________________________________________________________________________________________
Resurse procedurale: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Resurse materiale(tehnice): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Forme de activitate: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Scenariul lecţiei
Ob Activitatea profesorului şi
lecţ. M.

. Activitatea elevului Strategia didactică Evaluare


r e
a
c
o
v
E
sensului
Realizarea
n s i eE x t e R e f l e c ţ i e R e a l i z a r e a s e n s u l u i