Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE AMÂNARE A PLĂȚILOR

Date personale (se completează cu litere latine de tipar):


Numele, Prenumele Burlea Inna
Codul personal 2004026003557
№ contractului /
2019001045 19.04.2019
contractelor
Suma contractului 100000
Numărul telefonului mobil 060124061
Rog amânarea Ratelor lunare la credit până la data de 31.05.2020, formate din principal și dobânda aferentă (și alte
costuri, dacă sunt incluse în Rata lunară), care vor fi redistribuite pentru restul perioadei, până la scadență finală, care
va rămâne nemodificată.
Înțeleg și consimt că urmare a amânării plății Ratelor lunare, va avea loc majorarea anuităților în Graficul de plăți, iar
scadența finală va rămâne nemodificată.

Eu, subsemnatul, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind sancţionarea declaraţiilor
și informațiilor false, că la data solicitării restructurării creditului deservit, am o capacitate redusă de plată a tranșelor
scadente la credit în contextul pandemiei COVID-19, din cel puțin unul din motive:
1. Angajatorul a suspendat/ redus activitatea și, respectiv, sursa de venit s-a redus
2. Incapacitatea de muncă din motiv de boală
3. Carantina
4. Prefer să nu mă deplasez având în vedere măsurile impuse de autorități
5. Altele (de indicat)..............................................................................................................................

Rog notificarea cu privire la amânarea plaților la credit/ credite să fie transmisă mie la următoarea adresă electronică:
Inochca89@mail.ru
-------------------------------------------

Burlea 23.03.2020