Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


SUBIECTUL I (16 puncte)
Studiază sursele și realizează sarcinile propuse.

SURSA A.

”… La 5 martie 1861 au fost publicate Regulamentele cu privire la eliberarea țăranilor de


dependența iobăgească din 19 februarie 1861, pe baza cărora a fost realizată principala reformă
a împăratului Alexandru al II-lea. Exprimând „concesiile” guvernului țarist spiritului vremii,
actele legislative a reformei proclamau abolirea iobăgiei, acordând țăranilor drepturile
locuitorilor liberi, atât cele personale, cât și cele patrimoniale.[...].”

(Reforma țărănească în Rusia din 1861. Colecție de acte legislative, M., 1954, p. 39.)

Sursa B.
”Odată cu libertatea, șerbii au primit și pământ; cei care lucraseră în gospodării nu s-au
bucurat de acest privelegiu. Țăranii primeau jumătate din pământul pe care-l deținuseră pentru a-
și întreține familia și a-și plăti dijma, cealaltă jumătate rămânând nobililor. Ei trebuiau să
plătească nobililor pământul ce li se atribuia, iar pentru că puțini șerbi puteau plăti, guvernul i-a
despăgubit pe nobili prin certificate de trezorerie. Foștii șerbi, la rândul lor, trebuiau să
ramburseze statului aceste sume [...] pe o perioadă de 49 de ani. Ca o alternativă, șerbii puteau să
accepte un sfert din parcela care li s-ar fi cuvenit, așa-numita parcelă a săracului, și să nu
plătească nimic.”
(Nicholas V.Riasanovsky, O istorie a Rusiei)
Nr. Item Scor

1. Definește termenul șerbie. L L


________________________________________________________________ 0 0
________________________________________________________________ 1 1
________________________________________________________________ 2 2

2. Justifică, în baza sursei A, necesitatea istorică a abolirii șerbiei în Imperiul Rus. L L


________________________________________________________________ 0 0
________________________________________________________________ 1 1
________________________________________________________________ 2 2

3. Explică, în baza surselor și a cunoștințelor obținute anterior, două probleme în L L


implementarea reformei agrare din Imperiul Rus. Argumentează răspunsul. 0 0
________________________________________________________________ 1 1
________________________________________________________________ 2 2
________________________________________________________________ 3 3
________________________________________________________________ 4 4
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4 Compară prevederile Regulamentelor din 19 februarie 1861 (sursa A) și L L


implementarea în practică a prevederilor acestora (sursa B). Argumentează 0 0
răspunsul. 1 1
________________________________________________________________ 2 2
________________________________________________________________ 3 3
________________________________________________________________ 4 4
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Apreciază, din perspectiva social-economică, importanța desființării șerbiei în L L


Imperiul Rus. Argumentează răspunsul. 0 0
________________________________________________________________ 1 1
________________________________________________________________ 2 2
________________________________________________________________ 3 3
________________________________________________________________ 4 4
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
SUBIECTUL II (14 puncte)
Studiază sursa și realizează sarcinile propuse.

„Mă aștept ca bătălia Angliei să înceapă. De această bătălie depinde supravieţuirea


civilizaţiei creştine. De aceasta depinde viaţa noastră britanică şi lunga continuitate a instituţiilor
noastre şi a imperiului. Întreaga furie şi putere a inamicului se vor întoarce curând împotriva
noastră. Hitler ştie că trebuie să ne învingă pe această insulă sau să piardă războiul. Dacă îi
putem face faţă, întreaga Europă poate fi liberă […]. Însă dacă eşuăm, atunci întreaga lume,
inclusiv Statele Unite, inclusiv tot ceea ce am cunoscut şi am iubit, se va prăbuşi în abisul unui
nou Ev Mediu devenit şi mai sinistru […]. Așadar, să ne adunăm puterile, să ne asumăm datoriile
şi să ne comportăm astfel încât, dacă Imperiul Britanic şi al său Commonwealth durează o mie
de ani, oamenii tot vor spune că acesta a fost cel mai bun moment al lor.”

(Winston Churchill, Discurs în Camera Comunelor, 18 iunie 1940)

Nr. Item Scor

1. Explică, cu trimitere la sursă, două probleme cu care se confruntau țările L L


europene în 1940. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________

2. Determină opinia autorului despre pericolul german. Argumentează răspunsul cu L L


trimitere la sursă și la cunoștințele obținute anterior. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Formulează o cauză ce l-a determinat pe W. Churchill să ceară asumarea L L


datoriilor de către englezi. Argumentează răspunsul cu trimitere la un fapt 0 0
istoric. 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Apreciază rolul lui W. Churchill în istorie. Argumentează răspunsul. L L


0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

SUBIECTUL III (9 puncte)


Studiază sursa și realizează sarcinile propuse.

”...De multă vreme ajunsese (Țara Românească - n.a.) la cheremul guvernului turc și
vândută chiar de acesta și totdeauna lăsată pradă lăcomiei acelor domni pe care îi trimite… Ea
(Țara Românească - n.a.) ajunsese atunci, dintr-o țară atât de favorizată de soartă, un obiect de
milă pentru un străin și pentru un european care se gândește în starea de ruină și de înjosire în
care se află…. Oricât ar fi fost cei din sânul neamului românesc de nepotriviți pentru a o cârmui,
oricâtă ambiție și lăcomie ar fi avut ei, totuși, fiind băștinași, aveau totdeauna anumite legături și
cruțări care făceau ca administrația să fie mai puțin tiranică și asupritoare, deși despotică”.

(Lionardo Panzini, abatele di Mola di Bari, profesor de limbă italiană al familiei lui
Alexandru Ipsilanti)

Nr. Item Scor

1. Caracterizează în baza sursei, situația internă a Țării Românești. L L


__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________ 3 3
__________________________________________________________________

2. Formulează, conform modelului propus, două consecințe ale regimului fanariot L L


din Țările Române. Argumentează răspunsul. 0 0
1 1
Consecință socială: _________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________ 3 3
__________________________________________________________________ 4 4
__________________________________________________________________ 5 5
__________________________________________________________________ 6 6

Consecință politică: ________________________________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SUBIECTUL IV (25 puncte)
Studiază sursele A-D.

SURSA A.

”Din lumea greacă se importa untdelemn și vin, unelte și arme, articole de podoabă și obiecte de
artă. Din Dacia se exportau grâne și vite, sare și miere, lemn și piei, ș.a. Direcția în care erau
orientate, în primele secole, schimburile comerciale – îndeosebi spre Grecia continentală și în
jurul Mării Egee, - se schimbă în mod prevalent, spre ținuturile italice, începând din secolul II-
lea î.e.n.[...]. De menționat faptul că mai târziu, din orașele pontice veneau adesea să lucreze în
Dacia (unde apoi își formau ucenici dintre localnici) și mulți meșteri greci, - de la constructorii
cetăților din Munții Orăștiei, de pildă, până la maeștrii ceramiști sau argintari”.
(Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizațiilor, Vol.III)

SURSA B.

”Cel puțin din sec.V î.e.n. apăruse în Dacia moneda grecească; iar două secole mai târziu,
daco-geții bat monedă proprie, imitată după cea grecească”.
(Constantin Preda, Istoria monedei în Dacia preromană)

SURSA C
”... medicul grec Dioscoride (sec. I e.n.) ne-a transmis o listă lungă de 42 de plante
medicinale – cu numele lor în limba dacică – folosite de daco-geții care le cunoșteau proprietățile
curative”.
(Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizațiilor, Vol.III)
SURSA D

„Dunărea, pînă la confluenţa ei cu Siretul era o apă grecească […] ceea ce dovedeşte amploarea
colonizării greceşti. Influienţa grecească a fost hotărâtoare, în special asupra organizării social-
politice a autohtonilor, influienţând în mod direct dezvoltarea uniunilor tribale şi apariţia robiei
în spaţiul carpato-danubiano-pontic.”
(V.Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei)

Utilizează sursele și cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină, un eseu la tema:
Influiența civilizației grecești asupra evoluției civilizației geto-dacilor.

În textul tău: Scor

formulează argumente relevante (cel puțin trei), corecte din L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


punct de vedere științific, pentru a-ți susține opinia referitoare L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
la tema propusă;

explică relații cauză-efect (cel puțin două); L012345 L012345

integrează critic informațiile din sursele propuse; L0123 L0123

expune ideile în baza unui plan logic care să includă L012345 L012345
introducere, cuprins, concluzie;

utilizează corect limbajul istoric L012 L012


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SUBIECTUL al V-lea (11 puncte)
Studiază harta și realizează sarcinile propuse.

Nr. Item Scor

1. Explică, pe baza hărții și a cunoștințelor obținute anterior, în ce context a fost L L


semnată Mica Înțelegere. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Determină două obiective urmărite de țările semnatare a Micii Înțelegeri. L L


Argumentează răspunsul. 0 0
1)________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
2)________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Formulează, pe baza hărții și a cunoștințelor obținute anterior, o concluzie despre L L


importanța formării alianțelor regionale. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________