Sunteți pe pagina 1din 2

NOVA VISION INSTAL str.Viseului, Nr. 4/7, Targu-Mures, Jud.

Mures, Romania
J26-523-2016 | CUI: 35902081
Proiectare Instalații e-mail: madarasanemil@yahoo.com
pentru Construcții tel: 0752-805843

BREVIAR DE CALCUL
Proiectarea instalatiilor s-a facut tinand cont de prevederile:
 Normativ I 13 - pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
 Normativ I 5 - pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
 STAS 1907/1-97 - pentru calculul necesarului de caldura
 STAS 1907/2-97 - pentru temperaturi interioare de calcul
 STAS 6648/1,2-82 - calculul aporturilor de caldura din exterior
 parametric climatici exteriori

Calculul necesarului de energie termica pentru încălzirea încăperilor


Calculul necesarului de căldură s-a facut conform STAS 1907/1-97 luându-se în considerare următorii
parametrii:
 lungimea incaperii;
 latimea incaperii;
 inaltimea incaperii;
 orientarea fatadei principale;
 grosimea peretilor interiori;
 grosimea peretilor exteriori;
 tipul ferestrelor;
 rezistenta la transfer termic al elementelor de constructie;
 coeficientul de masivitate termica al elementelor de constructie exterioare;
 temperatura exterioara;
 temperatura interioara de confort pentru felul incaperii;
 parametrii agentului termic produs de cazan care este apa calda: 70/55°C

Imobilul este amplasat în zona termică IV şi zona eoliană IV, motiv pentru care s-a luat în calcule o temperatură
exterioară convenţională de calcul de -21°C si temperatura solului de 5°C. Necesarul de căldură al clădirii a fost calculat
conform STAS 1907/1-2 /1997.

Formula de calcul al necesarului de căldură este:

unde:
QT – reprezintă pierderea de căldură prin transmisie, considerată în regim termic staţionar, corespunzătoare
diferenţei de temperatură dintre interiorul şi exteriorul elementelor de construcţie care delimitează
încăperea;
AC+AO – reprezintă suma adaosurilor pentru orientare şi pentru compensarea efectelor suprafeţelor reci;
Qi – necesarul de căldură pentru încălzirea aerului infiltrat, de la temperatura exterioara, la temperatura
interioara.

unde:
CM – coeficient de corecţie al necesarului de căldură de calcul funcţie de masa specifica a construcţiei;
m – coeficient de masivitate termica a elementelor de construcţie exterioare;
A – aria suprafeţei fiecărui element de construcţie
ti, te – temperatura interioara si exterioara de calcul conform STAS 1907/2-1997;
R’ – rezistenta termica specifica corectata a elementului de construcţie, conform STAS 6472/3;
QS - fluxul termic cedat prin sol.

Calculul necesarului de căldură pe fiecare încăpere este prezentat pe larg în tabelul anexat documentatiei.

Dimensionarea corpurilor de incalzire


Dimensionarea şi identificarea corpurilor de incalzire s-a realiazat în baza predimensionarii primite de la
producătorul sistemului VRV (Daikin)
NOVA VISION INSTAL str.Viseului, Nr. 4/7, Targu-Mures, Jud.Mures, Romania
J26-523-2016 | CUI: 35902081
Proiectare Instalații e-mail: madarasanemil@yahoo.com
pentru Construcții tel: 0752-805843

Dimensionarea conductelor de alimentare – calcul hidraulic


Intreg sistemul de distributie a agentului termic de incalzire a fost dimensionat de catre producatorul sistemului
VRV (Daikin) cu ajutorul softului specializat.

Calculul hidraulic al retelelor de tubulatura zincata


Relatiile de calcul folosite sunt:

plin = R x l [mm H2O] [Pa]

unde: plin - pierderi de sarcina liniare


R - pierderi liniare unitare de sarcina [mm H2O/m] [Pa/m]
l - lungimea tronsonului [m]

Pierderile de sarcina locale s-au calculat in functie de piesele special existente pe fiecare tronson:

unde : v - viteza aerului pe tronson [m/s]


 - suma coeficientilor de rezistenta locala in functie de tipul pieselor speciale
 - densitatea aerului [kg/m3]
g - acceleratia gravitationala = 9,81 m/s

Se insumeaza pierderile de sarcina pe fiecare tronson

p tot = p lin + p loc [mmH2O] [Pa]

Vitezele aerului pe toate tronsoanele respecta vitezele economice recomandate. Diametrele tronsoanelor de
tubulatura sunt standard si au rezultat din raportarea debitului de aer de pe fiecare tronson la vitezele
economice impuse.

Calculele detaliate sunt prezentate in tabelele anexate prezentei documentatii

Întocmit
ing. Emil Madarasan

S-ar putea să vă placă și