Sunteți pe pagina 1din 3

Cerințe pentru examenul de semestru la disciplina

,,METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ”

Examenul de semestru la disciplina ,,Metodologie Criminalistică” constă într-un eseu din


temele disciplinei, întocmit individual.

La stabilirea notei finale se iau în considerare portofoliul întocmit pe parcursul


semestrului, în forma și cu cerințele încărcate pe platforma online, precum și eseul pe o temă la
alegere din aria tematică specifică disciplinei. Pe lângă cerințele specifice lucrărilor practice și
eseului, se va lua în considerare și activitatea pe platformă a fiecărui student (număr de accesări
și durată).

Atât eseul cât și lucrările practice vor fi încărcate pe platformă, la cursul ,,Metodologie
Criminalistică – gr. 307 – 328”, săptămâna ,,13 iunie-19 iunie”, activitatea tip Lucrare ,,Examen
de semestru”.

Ziua în care se poate încărca pe platformă este ziua planificată examenului ,,Metodologie
criminalistică”, respective 15 iunie 2020, în intervalul orar 00:01-23:59.

Cerința este valabilă pentru program de studii: Ordine şi siguranţă publică, ciclul I-
licență, anul de studiu: III, grupele: 307-328.

Eseul va fi evaluat conform cerințelor tehnice, originalității, conciziei și a logicii unitare,


iar lucrările practice vor fi evaluate conform cerințelor punctuale pentru temele solicitate.

Fiecare student este responsabil de conținutul eseului și al lucrărilor practice, din punct de
vedere al dreptului de proprietate intelectuală.

Recomandări privind elaborarea eseului:

Temele disciplinei:

1. metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de omor;


2. metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de furt;
3. metodologia investigării criminalsitice a infracţiunii de tâlhărie;
4. metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice;
5. metodologia investigării infracţiunilor contra autorităţii-ultrajul;
6. metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiilor,
drogurilor şi altor produse şi substanţe aflate sub control naţional;
Detalii tehnice:

• Lucrarea trebuie redactată cu setul de caractere (Font) Times New Roman, dimensiunea

literelor trebuie să fie de 12, iar distanța dintre rânduri (Spacing) de 1.15.

• Este de preferat ca subtitlurile să fie scrise cu Font de 14 și caractere bold.

• Nu uitați de diacritice (ă, â, î, ș, ț).

• Marginile paginii: 2,54 cm (top-bottom) și 3,17 cm (left-right).

• Lucrarea trebuie să conțină 4 (patru) pagini. Nu uitați să numerotați paginile.

• Structura recomandată a lucrării este următoarea:

- Pe prima pagină a lucrării trebuie să menționați titlul lucrării, numele autorului/autoarei,


grupa și profilul;
- Introducere, Cuprins (conținutul propriu-zis), Concluzii, Bibliografie.

• Notele de subsol (fie ca este vorba despre referințe bibliografice, fie că ele conțin detalii

sau explicații pe care autorul/autoarea nu le consideră esențiale pentru lucrare) trebuie 2

să se afle la sfârșitul fiecărei pagini (footnotes) și nu la sfârșitul lucrării.

• Nu uitați că atunci când reproduceți fragmente din textele altor autori să le marcați clar în textul
lucrării dumneavoastră. Fragmentele de text care nu vă aparțin trebuie cuprinse între ghilimele
(eventual pot fi scrise cu caractere italice). La sfârșitul fragmentului trebuie indicat autorul și
lucrarea din care a fost preluat fragmentul. Pentru a cita un fragment (în Microsoft Word:
Insert>Reference>Footnote>Insert): La sfârșitul fragmentului aflat între ghilimele introduceți o
notă bibliografică (autor, titlul lucrării, editura, locul apariției, anul, pagina de la care este preluat
fragmentul); Bibliografia, aflată la sfârșitul lucrării și ordonată alfabetic trebuie să conțină toate
sursele folosite pentru redactarea lucrării.

Recomandări cu privire la conținutul lucrării:

1. Lucrarea reprezintă un eseu, cu alte cuvinte, autorul/autoarea își propune să prezinte un studiu
de proporții restrânse asupra unei teme/subteme teoretice, cu posibilitatea inserării unor aspecte
din jurisprudența relevantă pentru domeniul abordat;

2. Introducerea: este recomandabil ca introducerea lucrării să conțină o prezentare a


temei/subtemei pe care autorul/autoarea își propune să o abordeze, de asemenea o justificare a
temei/subtemei alese (care este relevanța temei abordate pentru domeniul profilului
dumneavoastră); o prezentare a cadrului conceptual și teoretic în care se înscrie argumentarea
propusă;
3. Cuprinsul: Reprezintă expunerea și analiza propriu-zisă a subiectului ales, a principalelor
argumente, idei prezentate, cu precizarea obligatorie a cadrului legislativ.

4. Concluziile: reprezintă rezultatul analizei făcute de dvs în tratarea subiectului ales. De


asemenea, nu uitați ce v-ați propus la începutul lucrării, care au fost principalele întrebări de la
care ați pornit în elaborarea lucrării.

Bibliografie:

1. Legislaţie:
- Codul penal al României.
- Codul de procedură penală al României.
- OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare.

2. Tratate, cursuri, monografii:


- Colectiv – Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Ed. Carpaţi, Craiova, 1994.
- E. Stancu – Tratat de criminalistică, EDIŢIA A VI-A, Ed. Univers juridic, Bucureşti,
2015.
- Colectiv – Curs de criminalistică, Anexă, Academia de Poliţie “A.I. Cuza”.
- V. Bercheşan - Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor -, curs de
criminalistică, vol. I, Ed. “Paralela 45”, Piteşti, 1998.
- D. Cheagă, G. Sava - Ghid de anchetă penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2015;
- Marin Ruiu - Tactică criminalistică ,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.
- Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
- Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3. Materialele încărcate pe platformă la disciplina METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ;