Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:................................................ data .........................................................

 Evaluare sumativă Clasa a V-a

1.Completează următoarele propoziții cu termenii potriviți:

a)Istoria este ................. care studiază evoluția omenirii din cele mai vechi timpuri,până în ................. .

b)Izvoarele istorice sunt de .............. categorii-Scrise și ................ .

c)Revoluția ................. a făcut oamenii sedentari și a adus noi ocupații:torsul,țesutul,olăritul,agricultua.

d)Istoricii au împărțit timpul în mai multe epoci istorice.Epoca modernă a început în anul ....... și s-a
terminat în anul .............. (începutul revoluției franceze)

e)Primele civilizații au apătut în .................. .

2.Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F):

a)Istoricii au împărțit timpul în două mari ere-Era precreștină și cea creștină. A/F

b)Scribii stăteau la curtea monarhului și redactau scrisori,colaborări,etc. A/F

c)Alfabetul folosit în zilele noastre a fost inventat de evrei. A/F

3.Privește imaginea și răspunde la întrebări:

a)Ce ilustrează harta alăturată?

____________________________________.

b)Care este cea mai veche civilizație?

____________________________________.

c)De ce este important acest spațiu istoric?

___________________________________.

4.Completează piramida din dreapta cu


organizarea

socială în ORIENTUL ANTIC:

LISTĂ DE TERMENI

-SCLAVI;
-ARISTOCRAȚI;

-OAMENI LIBERI;
Didactic.ro
-MONARH;
Nume și prenume:................................................ data .........................................................
5.Alcătuiește un text pe tema ,,Grecii”,în care vei avea în vedere:

 Așezare;
 Mod de viață;
 Polisul grec;

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

6.De ce crezi că ATENA și SPARTA erau cele mai importante polisuri?Ce modele ne dau ele?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
.

7.Care a fost cauza declanșării RĂZBOIULUI PERSAN?Cum au reușit persanii să îi facă pe ateniani și pe
spartani să se lupre cu ei?

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Didactic.ro

S-ar putea să vă placă și