Sunteți pe pagina 1din 20

MODULUL DE STUDIU 1

PROIECTAREA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII PROCESELOR

Unitatea de învăţare 3
3. Scheme P&ID
3.1. Conceptul de schemă P&ID
3.2. Semne convenționale de reprezentare a aparatelor de măsură şi control
3.3. Exemple de structuri de reglare reprezentate în cadrul schemelor P&ID

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unități de învăţare vei înţelege:


- noţiunea de schemă P&ID;
- semnele convenţionale de reprezentare a aparatelor de măsură şi control
utilizate într-o schemă P&ID.
La finalul parcurgerii acestei unități de învățare vei putea să:
- identifici diverse semne convenționale de reprezentare a aparatelor de măsură
şi control într-o schemă P&ID.
-

3.1 Conceptul de schemă P&ID

O schemă P&ID (Pipe & Instrument Drawing/Diagram) este un desen în cadrul


căruia se găsesc toate interconectările între echipamentele de proces şi aparatele de
măsură şi control utilizate în reglarea procesului, prin intermediul unor simboluri definite
în cadrul unui standard internaţional.
Aceste scheme P&ID sunt utile inginerilor de întreținere a unei instalați pentru
localizarea dispozitivelor de automatizarea în cadrul instalație. Pe de altă parte aceste
scheme sunt necesare și inginerilor proiectanți pentru rearanjarea, îmbunătățirea sau
reconstrucția fluxului tehnologic și structurilor de reglare.
Schemele P&ID sunt realizate pe baza unor standarde dezvoltate de organizații
naționale responsabile pentru emiterea şi menținerea standardelor pentru instalațiile
industriale.
Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism
recunoscut, care stabilește, prin utilizări comune şi repetate, reguli, prescripții sau

31
caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de
ordine într-un context dat.
Rolul unui standard este de a realiza un limbaj comun între personalul tehnic,
desenator, proiectant şi personalul de întreținere a unei instalații industriale.
Standardele utilizate în domeniul automatizării instalațiilor, pentru realizarea
schemelor P&ID sunt următoarele:
• American National Standard Symbols ANSI/ISA- 5.1.-2009 - Instrumentation
Symbols and Identification;
• German Standard Symbol – DIN1833;
• International Society of Automation - ISA S5.1-2009 - Instrumentation Symbol
and Identification ;
• Standard Românesc - STAS 6755-81- Semne conveţionale şi simboluri;
• International Organization for Standard – ISO3511 – Process measurement
control function and instrumentation. Symbol Representation.
Realizarea unei scheme P&ID impune parcurgerea unor activități preliminare,
printre care se numără [Sinnott R.K., 2005]:
1. identificarea şi desenarea acelor structuri de reglare care în mod evident sunt
necesare operării instalației cum ar fi: reglarea nivelului, reglarea temperaturii,
reglarea presiunii, etc.
2. stabilirea variabilelor cheie de proces care asigură realizarea obiectivelor de calitate
impuse procesului;
3. identificarea şi includerea acelor bucle de reglare suplimentare necesare pentru
operarea în siguranţă, care nu au fost incluse în etapele 1 şi 2;
4. alegerea acelor instrumente auxiliare necesare monitorizării instalației de către
operatori;
5. determinarea locurilor de amplasare a punctelor de citire a parametrilor (local sau
în panoul de comandă);
6. stabilirea sistemelor de alarmă şi interblocare necesare.

32
3.2. Semne convenționale de reprezentare a aparatelor de măsură şi control

Standardul definește următoarele elementele ale unui sistem de măsurare şi reglare:


1. Element primar - dispozitivul care percepe valoarea unui parametru din proces
şi poate fi independent sau integrat cu alte elemente funcționale ale buclei.
Elementul primar mai este cunoscut sub numele de detector sau senzor.
2. Traductorul - elementul de automatizare care convertește parametrii din proces
în semnale analogice.
3. Convertor electro-pneumatic - elementul montat pe robinetele de reglare
acţionate pneumatic cu rol de a converti un semnal unificat de curent sau
tensiune într-un semnal unificat de presiune.
4. Element de execuție - dispozitivul care transpune acțiunea sistemului automat
asupra procesului.

În cadrul schemelor P&ID fiecare aparat va fi identificat prin intermediul


următoarelor elemente:
A. identificarea tipului de aparat;
B. identificarea locului de montaj;
C. identificarea funcțională;
D. identificarea buclei de măsurare şi reglare;
E. identificare informației transmisă între dispozitivele de automatizare.

A. Identificarea tipului de aparat. În tabelul 3.1 sunt prezentate simbolurile


convenționale pentru reprezentarea elementelor de acționare (element de acţionare
manuală, solenoid, etc). Tabelul 3.2 conține simbolurile convenționale pentru corpul
robinetelor de reglare. Tabelul 3.3 este dedicat simbolurile convenționale pentru
regulatoare directe, robinete şi alte dispozitive [ISO 5.1- 2009, STAS 6755].

33
Tabelul 3.1.
Simboluri convenționale pentru elementele de acţionare.
Simbol convenţional Denumire

Element de acţionare manual

Element electro-hidraulic

Motor electric, pneumatic sau hidraulic


Motor rotativ

Element de acționare solenoid

Element de acţionare solenoid cu reset


manual

Element de acţionare cu diafragmă

Element de acţionare cu diafragmă şi


poziţioner

Element de acţionare cu piston

Tabelul 3.2.
Simboluri convenţionale pentru reprezentarea robinetelor de reglare.
Simbol convenţional Denumire

Robinet cu două căi

Robinet cu două căi/ Robinet de siguranţă

34
Robinet cu trei căi

Robinet cu patru căi

Valvă fluture (clapetă)

Ventil cu bilă

Supapă cu disc rotativ

Robinet de tip cep

Robinet de ventilaţie/tiraj

Diafragmă

Robinet cu două căi, deschis la căderea


alimentării
FO- Fail to Open

Robinet cu două căi, închis la căderea


alimentării
FC –Fail to Close

Robinet blocat în poziţia existentă în


momentul dispariției alimentării
FL – Fail Locked

Robinet cu trei căi, A-C deschisă la căderea


alimentării

Robinet cu patru căi, cu căile A-C şi B-D


deschise la căderea alimentării

35
Tabelul 3.3.
Simboluri convenţionale pentru reductoare, robinete şi alte dispozitive.
Simbol convenţional Denumire

Rotametru indicator cu robinet de obturare


manual integrat

Robinet cu comandă manuală

Regulator direct de nivel cu transmisie


mecanică

Regulator - reductor de presiune cu priză


internă montată în amonte

Regulator -reductor de presiune cu priză


externă montată în amonte

Regulator - reductor de presiune cu priză


internă montată în aval

Regulator -reductor de presiune cu priză


externă în aval

Regulator - reductor de presiune


diferențială cu priză externă

Reductor de presiune diferențială

B. Identificarea locului de montaj a unui aparat de automatizare în cadrul unei


instalații este realizată prin semne convenționale specifice conform standardelor
menţionate mai sus şi sunt prezentate în tabelul 3.4. [ISO 5.1- 2009, STAS 6755].

36
Tabelul 3.4.
Simboluri convenţionale pentru definirea elementelor de automatizare.
Ecran de Calculator
Regulatoare
Elemente de supraveghere de proces
logice Locaţia şi
automatizare distribuită, (cu rol de
programabile accesibilitatea
convenţională înregistrare stocare a
(PLC)
sau alarmare datelor)

• localizare în câmp
• accesibil operatorului

• localizat în camera de
comandă centrală
• vizibil pe un panou de
comandă sau monitor
video
• localizat în dulapul
din spatele camerei de
comandă centrale
• nu este vizibil pe
consolă
• localizat într-o
cameră de comandă
secundară
• vizibil pe un panou de
comandă
• localizat în dulapul
din spatele camerei de
comandă secundare
• nu este vizibil pe
consolă

C. Identificarea funcțională a unui aparat de automatizare în cadrul schemelor


P&ID este realizată printr-un sistem de litere, tabelul 3.5. Prima literă indică parametrul
măsurat. A doua literă sau următoarele indică funcțiile aparatului de automatizare. Într-o
buclă de reglare, prima literă va fi aleasă ținând cont de variabila măsurată şi nu de
variabila asupra căreia se acționează. Literele următoare ale identificării funcționale
definesc una sau mai multe funcții de afișare, funcții pasive sau funcții de ieșire. Toate
literele identificării funcționale se scriu cu majuscule, [ISO 5.1- 2009, STAS 6755].

37
În tabelul 3.6 sunt exemplificate diverse modalități de combinare a sistemului de
litere pentru identificarea funcțională a unui aparat de automatizare iar în tabelul 3.7 se
găsesc exemple corecte/incorecte de utilizare a sistemului de litere.

Tabelul 3.5.
Sistemul de litere pentru identificarea funcțională a unui aparat de automatizare.
Succesiunea literelor în simboluri
Prima literă A doua literă
Simbol Parametru Literă de modificare Funcţie afişare sau pasivă
A Analiză - Semnalizare
C Conductivitate - Regulator
electrică
D Densitate Diferențial -
E Tensiune electrică Element primar
F Debit Raport -
G Dimensiune - -
H Acţiune manuală - Maxim
I Indicator
J Putere - -
L Nivel - Minim
M Umiditate - -
P Presiune - Punct control
Q Cantitate - Integrator sau sumator
R Radioactivitate - Înregistrare
S Viteză sau frecvenţă Siguranţă -
T Temperatură - Traductor
U Variabile nedefinite - Funcţiuni multiple
V Vîscozitate - Robinet
Y Semnificaţie la - Convertor
alegere
Z Poziţie - -

Tabelul 3.6.
Reguli de combinare a sistemului de litere.
1 2 3 4
Parametru Aparat Aparat Stare Stare
măsurat
P Presiune C Regulator C Regulator H Maxim
T Temperatură T Traductor T Traductor L Minim
L Nivel R Înregistrator R Înregistrator
F Debit I Indicator H Maxim
A Analizor A Alarmă L Minim

38
Tabelul 3.7.
Exemple
Așa da Așa nu
PC – regulator de presiune PCC
PIC - regulator, indicator de presiune PTC
TAL –senzor de temperatură ce indică valoare minimă PTR
TAHL - alarma la temperatură minim și maxim TRR

D. Identificarea buclei de măsurare şi reglare în cadrul unei scheme P&ID se


realizează prin intermediul unui număr. Fiecare buclă de reglare va avea un număr unic.
Pentru toate buclele dintr-o schemă va fi utilizată o succesiune unică a numerelor de
ordine a buclelor. Dacă o buclă are mai multe elemente de automatizare cu aceeași funcție,
se recomandă să se adauge un sufix la numărul buclei, de exemplu: TE-25-1, TE-25-2.

Fiecare element de automatizare va fi identificat printr-un sistem de litere


reprezentând identificarea lui funcțională, un număr ce reprezintă identificarea buclei
(acest număr va fi în general comun tuturor aparatelor dintr-o buclă) și un număr unic ce
reprezintă codul instalației, figura 3.1.

Fig. 3.1. Identificarea unui element de automatizare în cadrul unei scheme P&ID.

E. Identificarea informației transmisă între dispozitivele de automatizare.


Pentru stabilirea direcției fluxului de informație între dispozitivele de automatizare se vor
utiliza săgeți de direcționare a linilor de semnal. În general, reprezentarea interconectării
între două aparate de automatizare se face printr-o singură linie de semnal, chiar dacă
fizic aceasta se realizează prin mai multe linii. Succesiunea în care componentele unei
bucle de reglare sunt conectate pe schema de flux tehnologic trebuie să reflecte logica
funcțională a acestei. Semnele convenționale pentru transmiterea informațiilor între
aparatele de automatizare sunt prezentate în tabelul 3.8.

39
Tabelul 3.8.
Semne convenționale pentru transmiterea informațiilor între aparatele de automatizare.
Semn convențional Descrierea

Semnal datorat unei transmisii mecanice

Semnal pneumatic continuu

Semnal pneumatic discret

Semnal electric continuu

Semnal electric discret(on /off)

Semnal hidraulic

Semnal capilar

Semnal electromagnetic sau sonic


Cablu fibră optică

Semnal radio

Semnal software

Semnal wireless

Identificarea conductelor. În cadrul schemelor P&ID conductele sunt


simbolizate conform specificațiilor prezentate în tabelul 2.1 din cadrul unității de învățare
2. Însă sunt identificabile prin intermediul unui cod descris în figura 3.2. Tabelul 3.9
prezintă sistemul de litere pentru identificarea tipului de izolație a conductei iar tabelul
3.10 conține sistemul de litere pentru identificarea tipului de fluid ce trece prin conductă.

Tabelul 3.9.
Sistemul de litere pentru identificarea tipului de izolației a conductei.
Sistemul de litere Descriere
NI Conductă neizolată vopsită
NP Conductă neizolată nevopsită
FA Conductă izolată acustic

40
Fig. 3.2. Codul de identificare a unei conductei.

Tabelul 3.10.
Sistemul de litere pentru identificarea fluidului ce trece prin conductă.
Sistemul de litere Descriere
A Aer
AC Acid
AM Amoniu
CL Clor
DW Apa potabilă
DMW Apa demineralizată
FG Gaz
FW Apă pentru stingerea focului
H Hidrogen
HO Ulei fierbinte
K Catalizator
NG Gaz natural
PA Aer instrumental
S Sulf

Test de autoevaluare 3.1.

a) Care este simbolul convențional pentru un semnal capilar ?


b) Desenați simbolul unui regulator de presiune aflat în panoul de comandă
principal, codul buclei 50, codul instalației 100.

41
3.4. Exemple de structuri de reglare reprezentate în cadrul schemelor P&ID

Reglarea temperaturii. Se consideră sistemul reglare a temperaturii din figura 3.3


pe baza căreia se va realiza schema P&ID, ilustrată în figura 3.4 [Thomas M., 2002].
Elementele unei bucle de reglare a temperaturii în interiorul unui reactor, sunt
următoarele: traductorul de temperatură în cazul de faţă termocuplul TT, regulatorul
/indicator de temperatură TIC, convertorul electro-peumatic TY, robinetul de reglare TV.
Termocuplul joacă rolul de senzor şi generează un semnal în milivolţi proporţional
cu temperatura din reactor. Semnalul de la senzor este convertit de către traductor în
semnal electric cuprins între 4…20 mA sau semnal digital şi transmis mai departe la
următorul echipament din sistemul de reglare şi anume regulatorul. Acesta pe baza
semnalului primit calculează comanda şi o transmite convertorului electro-pneumatic sub
forma unui semnal electric unificat cuprins între 4…20 mA. Convertorul electro-
pneumatic asigură conversia semnalului electric de comandă unificat într-un semnal
pneumatic unificat, proporțional cuprins între 0.2…1 bar. La rândul său semnalul
pneumatic este aplicat robinetului de reglare.

Fig. 3.4. Schema P&ID a unui sistem de reglare a temperaturii într-un reactor.

42
Fig. 3.3. Structura unui sistem de reglare a temperaturii [Thomas M., 2002].

Reglarea debitului. Componentele buclei de reglare a debitului sunt următoarele:


elementul primar de tip diafragmă FE, un traductor de debit FT, un regulator/indicator
de debit FIC, un convertor electro - pneumatic FY şi un robinet de reglare FV, figura
3.5 [Federick A.M. , Cliford A.M, 2004].

Fig. 3.5. Schema P&ID a unui sistem de reglare a debitului.

Elementul sensibil (diafragma) FE este montat în conductă şi simbolizat ca atare.


De la acest element sensibil sunt figurate legături fizice (linie continuă) până la
traductorul de debit FT care generează un semnal electric unificat cuprins între 4…20

43
mA, către regulatorul/indicatorul de debit FIC. Semnalul este reprezentat printr-o linie
întreruptă. Regulatorul este un generator de comenzi sub forma unui curent continuu
cuprins între 4 20 mA, către convertorul electro-pneumatic FY, linia de semnal
transmisă se reprezintă printr-o linie întreruptă. Convertorul electro-pneumatic va genera
un semnal în gama 0,21 bar, linia de semnal fiind specifică semnalelor pneumatice.
Servomotorul pneumatic FV va primi acest semnal şi va acţiona asupra organului de
reglare, în speţă un robinet cu un scaun. Legătura dintre servomotor şi organul de reglare
este fizică fiind realizată prin linie continuă. Codul bucle este 02 iar numărul de
identificare a instalației este 01.
Un exemplu de reprezentare a unui sistem de reglare a debitului utilizând
comunicare wireless între componentele de automatizare este ilustrat în figura 3.6 [ISO
5.1- 2009].

Fig. 3.6. Sistem de reglare a debitului utilizând comunicare wireless între componentele
de automatizare.

Test de autoevaluare 3.2.

a) Realizați schema P&ID de reglare a presiune pe o conductă utilizând doar


semnal pneumatic între dispozitivele de automatizare.
b) Realizați schema P&ID pentru reglare a nivelului într-un vas.

În tabelul 3.11 sunt prezentate simbolurile convenționale specifice sistemelor de


măsurare a debitului [ISO 5.1- 2009, STAS 6755].

44
Tabelul 3.11.
Simbolurile convenționale pentru sistemele de măsurare a debitului.
Simbolizare Semnificație

Sistem de măsurare a debitului cu tub pitot

Sistem de măsurare a debitului cu ajustaj

Sistem de măsurare a debitului cu turbină

Sistem de măsurare a debitului cu piston

Debitmetru electromagnetic

Traductor de debit cu ultrasonice

Traductoare de debit Coriolis

Traductoare de debit Vortex

45
Rezumat
Schemă P&ID (Pipe & Instrument Drawing/Diagram) este un desen
care arată interconectările între echipamentele de proces şi instrumentele
utilizate în reglarea procesului, prin intermediul unui set de simboluri asociate
unui standard internaţional.
În cadrul schemelor P&ID, fiecare aparat va fi identificat prin
intermediul următoarelor elemente:
A. identificarea tipului de aparat;
B. identificarea locului de montaj;
C. identificarea funcţională;
D. identificarea buclei de măsurare şi reglare;
E. Identificarea informației transmisă între dispozitivele de
automatizare.

Lucrare de verificare

3.1. Prezentaţi utilitatea unei scheme P&ID.


3.2. Desenați simbolul unui regulator logic programabil de temperatură
localizat în dulapul din spatele camerei de comandă centrale, codul buclei 33,
codul instalației 102.
3.3. Desenați simbolurile următoarelor echipamente: robinet cu două căi
deschis la căderea alimentării, sistem de măsurare a debitului cu tub pitot, valvă
de tip fluture (clapetă).
3.4. Realizați schema P&ID a sistemului de reglare a temperaturii, utilizând un
traductor de temperatură capilar, un regulator digital, pentru procesul din figura
3.10.
3.5. Realizați schema P&ID a unei bucle de reglare a nivelului în cascadă cu
debitul pentru procesul din figura 3.11.

46
Lucrare de verificare

Fig. 3.10. Schimbător de căldură.

Fig. 3.11.

47
Răspunsuri la testele de autoevaluare

3.1. Enunț:
a) Care este semnul convențional pentru un semnal capilar ?
b) Desenați simbolul unui regulator de presiune aflat în panoul de comandă
principal, codul buclei 50, codul instalației 100
Rezolvare :
a) Simbolul unui semnal capilar este

b) Simbolul unui regulator de presiune aflat în panoul central este

3.2. Enunț:
a) Realizați schema P&ID de reglare a presiune pe o conductă utilizând doar
semnal pneumatic între dispozitivele de automatizare.
b) Realizați schema P&ID de reglare a nivelului într-un vas.

Rezolvare:
a) Schema P&ID a unui sistem de reglare a presiunii este prezentată în figura
3.8. Elementele buclei de reglare a presiunii aflată pe conducta 10" 150 CS 004 sunt:
un traductor/indicatorul de presiune PIT, un regulator/indicator de presiune PIC şi
un robinet de reglare LV, figura 3.8.

Fig. 3.8. Schema P&ID a unui sistem de reglare a presiunii.

48
Traductorul /indicatorul de presiune PT care se află montat în conductă
transmite un semnal pneumatic regulatorului/indicatorului de presiune PIC, care
fizic se găsește montat în câmp. Acesta transmite un semnal corespunzător
robinetului de tip fluture, PV.
b) Schema P&ID a unui sistem de reglare a nivelului într-un vas este ilustrată
în figura 3.9. Elementele buclei de reglare a nivelului sunt: un traductor de nivel cu
imersor LT, un regulator/indicator de nivel LIC, un convertor electro-pneumatic
LY, un indicator de nivel LI şi un robinet de reglare LV. Traductorul de nivel cu
imersor LT este montat la două ştuţuri ale vasului. Traductorul de nivel generează
un semnal electric de curent continuu cuprins între 4 20 mA către
regulatorul/indicator de nivel LIC. Semnalul este reprezentat printr-o linie
întreruptă. Regulatorul/indicatorul de nivel LIC este componentă a sistemului
distribuit DSC. Acesta este un generator de comenzi sub forma unui semnal electric
de curent continuu 4 20 mA către convertorul electropneumatic LY, linia de
semnal se reprezintă printr-o linie întreruptă. Convertorul electro-pneumatic va
genera un semnal în gama 0,21 bar, linia de semnal fiind specifică semnalelor
pneumatice. Servomotorul pneumatic LV va primi acest semnal şi va acţiona asupra
organului de reglare.

Fig. 3.9. Schema P&ID a unui sistem de reglare a nivelului.


49
Bibliografie

1. Federick A.M., Cliford A.M, Instrumentation and Control Systems Documentation,


2004;
2. Sinnott R.K, Chemical Engineering Design, Elsevier, 2005;
3. Thomson M, Process Control: Designing Processes and Control Systems for
Dynamic Performance, 2002;
4. ***ANSI/ISA-5.1. American National Standard, Instrumentation Symbols and
Identification, 2009;
5. ***IPS-E-PR-230, Engineering Standard for Piping & Instrumentation Diagrams,
1996;
6. ***Piping and Instrumentation Diagrams, Project Standards and Specifications,
2011;
7. ***Standard Românesc - STAS 6755-81- Semne convenționale şi simboluri.

50

S-ar putea să vă placă și