Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

(Pronumele personal )
1. Pronumele personal este …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Alcătuiți propoziții cu sensurile cuvântului ,, noi”.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

3. Completați propozițiile cu pronume personale corespunzătoare:


.................. povestește ce a citit.
................. desenez un peisaj de primăvară.
................ ați văzut acest film?
............... ești fericit?
.............. este harnică.
4. Alcătuiți propoziții în care să aveți:
 Pronume personal, persoana I, plural
………………………………………………………………………………………………………………
 Pronume personal, persoana a II-a, singular
………………………………………………………………………………………………………………….
 Pronume personal, persoana a III-a, genul feminin, singular
…………………………………………………………………………………………………………………
 Pronume personal, persoana a III-a, genul masculin, plural
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Scrieţi pronumele personale de politeţe care înlocuiesc pronumele din
propoziţii :
Discut față în față cu el. ………………………………………………………………………..
Voi fi punctual la întâlnirea cu ea. …………………………………………………………….
Ai fost cu ele la opera? …………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și