Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

ECONOMIE – ”ȘOMAJUL”

3) Rezolvați încercuind răspunsul corect, ținând cont că la fiecare


1) BIFAȚI CU “A = ADEVĂRAT” SAU “F = FALS” întrebare poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect:
URMĂTOARELE ENUNȚURI: A) Durata șomajului este:
Șomerul este persoana: a) Timpul trecut de la pierderea locului de muncă până la
a) aptă de munca ____ reangajare
b) leneșă ____ b) Vârsta medie a șomerilor
c) cu handicap ____, dar care nu-și găsește: c) Timpul hotărât de guvern pentru plata ajutorului de
a) pantofi ____ șomaj ?
b) soț/ soție ____ B) Măsuri care privesc direct șomajul:
c) de muncă ____ . a) Calificarea, recalificarea, orientarea șomerilor
b) Crearea de noi locuri de muncă
2) Identificaţi despre ce tip de şomaj este vorba în fiecare caz: c) Noi forme de angajare.
a. Reparator de umbrele care nu mai găseşte clienţi, într-o
perioadă de recesiune ce durează de doi ani. C) Rata șomajului este:
_________________________ a) media ratelor la bănci ale șomerilor
a. Lucrători agricoli care au fost concediaţi în lunile de iarnă. b) diferența dintre numărul de șomeri de la o guvernare la
_________________________ alta
c) diferența dintre numărul de șomeri și cel al
b. Absolvent de facultate, posesor al unei diplome de master
muncitorilor activi ?
în drept şi afaceri care, de trei ori, a trebuit să refuze
ofertele de serviciu primite din cauza salariului prea mic.
__________________________ D) Combaterea șomajului face obiectul preocupării guvernelor
c. 4. Cadre militare active care au fost trecute în rezervă în și sindicatelor care au stabilit:
cadrul unui program guvernamental de reducere a a) Pe termen scurt: acordarea ajutorului de șomaj
deficitului bugetar cu 22,5% în următorii trei ani. b) Pe termen mediu: promovarea scăderii natalității
___________________________ c) Pe termen lung: scăderea numărului de șomeri prin
crearea de noi locuri de muncă.
FIȘĂ DE LUCRU
ECONOMIE – ”ȘOMAJUL”

S-ar putea să vă placă și