Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza stocurilor în activitatea de comerţ

În activitatea de comerţ, dimensionarea optimă a stocurilor de mărfuri


constituie condiţia esenţială a maximizării efectelor economice.
În funcţie de momentul înregistrării lor, stocurile pot fi:
a. Stocuri iniţiale, care sunt constituite la începutul perioadei de
gestiune (anul calendaristic) şi sunt folosite in activitatea de
productie pana la o noua aprovizionare;
b. Stocuri finale, care se înregistrează la sfârşitul perioadei de
gestiune şi devin stocuri iniţiale în perioada următoare;
c. Stocul mediu, respectiv mărimea medie a stocului care depinde
de volumul vânzărilor şi de viteza de rotaţie a stocurilor pe
categorii de produse/mărfuri.

Analiza stocului mediu de mărfuri


Stocurile finale oferă o imagine asupra volumului/valorii mărfurilor
existente la un moment dat în unitatea comercială. Pentru studierea
activităţii într-un anumit interval de timp – trimestru, an –, indicatorul
operaţional este stocul mediu de mărfuri.
Mărimea stocului mediu de mărfuri este influenţată, pe de o parte,
de cifra de afaceri, iar pe de altă parte, de viteza de rotaţie a mărfurilor.
Viteza de rotaţie exprimă ritmicitatea aprovizionărilor şi poate fi
determinată în zile sau în număr de rotaţii.

Modelul economic de calcul al stocului mediu este:


CA
St   Dz
T

în care:
St = stocul mediu de mărfuri;
Dz = durata unei rotaţii exprimată în zile (durata dintre două
aprovizionări succesive);
T = perioada de analiză.

CA
Deoarece raportul T
exprimă cifra de afaceri zilnică (CAz),

modelul precedent mai poate fi scris:


St  CAz  Dz

Exemplu:

Structura Stocul
CAz Dz
Sector CAz mediu
(mii lei) (zile)
activitate (%) (mii lei)
P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1
Alimentar 4.900 6.400 15 14
Nealimentar 2.100 1.600 30 35
TOTAL 7.000 8.000