Sunteți pe pagina 1din 2

Proces-verbal,

Încheiat astăzi 02.09.2020, în cadrul ședinței cu părinții clasei a ....-a ,


având ca ordine de zi: informarea, dezbaterea și aprobarea măsurilor ce vor fi
luate cu privire la desfășurarea activității didactice în condițiile impuse de
pandemie (scenariul verde).
La ședință sunt prezenți un număr de .... părinți, din numărul total de ... .
Doamna/domnul învățător/diriginte a informat părinții cu privire la
legislația în vigoare, referitoare la măsurile de prevenire și combatere a
răspândirii virulului SARS-COV2 în comunitățile școlare, prezentând totodată și
propunerile din cadrul Consiliului Profesoral ce a avut loc în data de 01.09.2020.
La clasa a ....-a doamna/domnul învățător/diriginte vine cu propunerea ca
activitatea să se desfășoare astfel: colectiv compact de elevi/separarea elevilor în
două grupe.
Spațiul de învățământ asigură distanțarea elevilor la cel puțin 1 m între ei,
sala de clasă este dotată cu: covoraș de dezinfecție la intrare, dispenser pentru
gel dezinfectant și săpun lichid și va fi igienizată zilnic după un program
corespunzător orarului școlar, fiecare elev păstrându-și locul său în bancă. (se va
preciza dacă se va lucra cu toți elevii sau pe grupe – direct și on-line).
Elevii nu vor părăsi incinta și curtea școlii în timpul pauzelor; pauzele vor
fi decalate, căile de acces vor fi marcate cu săgeți și culori diferite, elevii vor fi
instruiți pentru a ști cum să se deplaseze la venirea/plecarea și în timpul
pauzelor.
Elevii vor fi supravegheați pe toată perioada pauzei de către cadrele
didactice și va fi permisă ieșirea din sala de clasă doar pentru acces la grupurile
sanitare unde elevii vor merge prin rotație, în grupuri de max. 2 fete/băieți.
În pauze elevii sunt obligați să păstreze liniștea pe holurile școlii, ținând
cont că în același timp în unele clase se vor ține ore de curs.
Conform legislației în vigoare, părinții nu au acces în școală și nici în
curtea școlii, cu excepția situațiilor în care părintele este convocat de conducerea
școlii, accesul făcându-se numai pe intrarea principală, cu legitimare.
Ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu părinții se face on-line sau
telefonic.
Ședințele cu părinții se țin exclusiv în mediul on-line, folosind Zoom-ul
sau orice alt canal de comunicare.
În acest an școlar nu se admite desfășurarea de activități opționale în afara
programului școlar. Nu se vor desfășura activități în echipe. În orele destinate
lucrului pe centre/grupe elevii vor avea fișe de lucru individual și nu se vor
deplasa de la locul fixat.
Elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor
purta mască pe toată perioada programului astfel încât să acopere nasul și gura.
Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis !.
Părintele este obligat să nu-și trimită copilul la școală dacă acesta prezintă
simptome asociate virozelor respiratorii și să informeze învățătorul/dirigintele
despre starea de sănătate a acestuia.
În situația în care se va impune predarea exclusiv on-line, se va utiliza de
către toți elevii platforma ADSERVIO, implementată la nivelul școlii.
Pentru clasele Step-by-Step servirea mesei se va face numai în regim de
catering și cu tacâmuri de unică folosință. Contribuțiile bănești pentru achitarea
serviciilor de masă și materialele necesare se vor face prin virament, într-un cont
bancar gestionat de casierul clasei.
Părinții sunt de acord cu propunerile făcute.
Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Învățător/Diriginte,
Profesor ..........

S-ar putea să vă placă și