Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul FCIM

Disciplina: Bazele Transmiterii de Date

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 1
Tema: Studierea canalelor de comunicare în cod serie și cod
paralel

A efectuat:
st. gr. CR-191 Adașan Cristian

A verificat:
l. univ. Lașco Victor

Chişinău - 2020
Lucrare de laborator nr. 1
1. Tema lucrării:
Studierea canalelor de comunicare în cod serie și cod paralel.

2. Scopul lucrării:
Cercetarea canalelor de transfer date în cod serie și cod paralel. Identificarea influenței
mediului de comnicare asupra formei semnalelor: Atenuarea, Deformarea, Întârzierea.

3. Resurse hardware şi software necesare pentru efectuarea lucrării:


1. Calculator PC;
2. Acces la Internet;
3. Mediul de masurare și testare National Instruments: MultiSim;
4. Indrumare electronice de descriere a arhitecturii PC, DOS, BIOS.

4. Sarcina tehnică pentru efectuarea lucrării de laborator:


1. Să se asambleze schema electrică oferită în mediul NI:MS (cod serie si cod
paralel);
2. Să se sfectueze simularea şi masurările pentru identificarea influenţei
canalului de transfer date asupra formei semnalului (cod serie si cod paralel);
3. Să se elaboreze concluzii care asigură calitatea transferului de date (cod serie
si cod paralel).

5. Schema electrică de principiu a canalului de comunicare în cod serie.

6. Rezultatele simulărilor effectuate :


a) Graficul Uout ->f ; f=1KHz

Graficul Uout ->f ; f=10KHz

Graficul Uout ->f ; f=100KHz

Graficul Uout ->f ; f=1MHz


Graficul Uout ->f ; f=10MHz

Graficul Uout ->f ; f=100MHz

b) Graficele Uout->L ; L=0.001mH


Graficele Uout->L ; L=0.01mH

Graficele Uout->L ; L=0.1mH

Graficele Uout->L ; L=1mH


Graficele Uout->L ; L=10mH

c) Graficele Uout->C, C=0.0001uF

Graficele Uout->C, C=0.001uF


Graficele Uout->C, C=0.01uF

Graficele Uout->C, C=0.1uF

Graficele Uout->C, C=1uF


Graficele Uout->C, C=10uF

7. Schema electrică de principiu a canalului de comunicare în cod paralel.

8. Rezultatele simulărilor efectuate.


a) Graficele Graficile Uout ->f ; f=1KHz

Graficele Graficile Uout ->f ; f=10KHz

Graficele Graficile Uout ->f ; f=100KHz

Graficele Graficile Uout ->f ; f=1MHz


Graficele Graficile Uout ->f ; f=10MHz

b) Graficele Uout->L ; L=0.001mH

Graficele Uout->L ; L=0.01mH


Graficele Uout->L ; L=0.1mH

Graficele Uout->L ; L=1mH

Graficele Uout->L ; L=10mH


Graficele Uout->L ; L=100mH

c) Graficele Uout->C, C=0.0001uF

Graficele Uout->C, C=0.001uF


Graficele Uout->C, C=0.01uF

Graficele Uout->C, C=0.1uF

Graficele Uout->C, C=1uF


Graficele Uout->C, C=10uF

Concluzii
În urma efectuării lucrării de laborator nr. 1 s-au analizat două scheme
echivalente ale canalelor de comunicare in cod serie si cod paralel. În rezultatul
simulărilor efectuate s-a observat:
1. La conectarea in serie la mărirea frenvenței se observă creșterea
intensității propagării undelor pe când cu creșterea inducției din contra
intensitatea propagarii undelor scade ce se observă bine in undele
reprezentate de canalul B. Insă variația capcacității nu duce la nici o
modificare a propagarii undelor pe grafic.
2. La conectarea in paralel a circuitului odată cu creșterea considerabilă a
frecvenței se observă modificarea intensitații de propagare a undelor ,
dacă in cazurile inițiale undele se propagau paralel odată cu creșterea
tensiunii se observă propagarea lor după o sinusoidă.
Insă creșterea inducției și a capacității nu provoacă practic nici o
schimbare asupra modului de propagare a undelor. Unica schimbare
observându-se doar la creșterea de la 0.001mH la 0.01mH a inducției.
3. Deci la conectarea in serie modificarea tensiunii și inducției duce la
modificarea modului de propagare a undelor, iar la conectarea in serie
doar modificarea tensiunii duce la modificarea considerabilă a propagării
undelor.