Sunteți pe pagina 1din 2

„21” august 2020

Șef CFC __________


https://formare.upsc.md/sesiuni/

ORARUL
activităților didactice desfșurate la distanță conform programului de formare profesională continuă
la programul Psihopedagogie, Branding profesional, TIC
perioada 24.08.2020 - 04.09.2020
GRUPA 1
Îmvățământ primar, Învățământ preșcolar

Zilele Nr. Orele de Conținutul activităților didactice Ore Cadrele didactice


săptămânii d/o activitate realizate formatoare
Prele Sem/ac
geri tiv. pr
Luni, 1,2 1400 –1550 Utilizarea mijloacelor tehnologiilor informaționale și comunicare în procesul 1 3 Țap Elena, dr., conf.
24.08.2020 didactic. univ.
Bulicanu Ion, lector univ.
3,4 1600–1800 Gândirea pozitivă și comunicarea asertiva. Controlul și gestionarea emoțiilor 1 3 Calaraș Carolina,
ca condiție de optimizare a procesului educational. dr.,conf.univ.

Marți, 1,2 1400 –1550 Axiologia si filosofia educatiei. Managementul grupului de copii/elevi. 1 3 Carabet Natalia,
25.08.2020 dr.,conf.univ.
3,4 1600–1800 Managementul climatului educațional în sistemul de relații. 1 3 Mihailov Veronica, lector
univ.
Miercuri, 1,2 1400 –1550 Didactica actuală. Caracteristicile procesului de ínvățământ. Condițiile 1 3 Dermenji Svetlana,
26.08.2020 învățării eficiente. dr.,conf.univ.

3,4 1600–1800 Atelierul de discuții online „Cadrul didactic: oportunități și realizări în 1 3 Mihailov Veronica, lector
perioadă de criză martie - mai 2020”. univ

Coordonatorul programului de formare: Mihailov Veronica, lector univ.

1
„21” august 2020

Șef CFC __________


https://formare.upsc.md/sesiuni/

ORARUL
activităților didactice desfșurate la distanță conform programului de formare profesională continuă
la programul Psihopedagogie, Branding profesional, TIC
perioada 24.08.2020 - 04.09.2020
GRUPA 1
Îmvățământ primar, Învățământ preșcolar

Zilele Nr. Orele de Conținutul activităților didactice Ore Cadrele didactice


săptămânii d/o activitate realizate formatoare
Prele Sem/ac
geri tiv. pr
Marți, 1,2 1400 -1520 Dirigintele și consilierea psihopedagogică. Educația parentală și consilierea 6 Calaraș Carolina,
01.09.2020 1530 -1650 parentală pentru dezvoltare personală. dr.,conf.univ.
3 1700–1820 Activități individuale (Coord. /Consultații)

Miercuri, 1,2 1400 -1520 Obiectivarea conținutului învățământului. Proiectul didactic, secvențe 6 Dermenji Svetlana,
02.09.2020 1530 -1650 structurale. dr.,conf.univ.
3 1700–1820 Activități individuale (Coord. /Consultații)

Joi, 1,2 1400 -1520 Educația incluzivă. Cadrul conceptual și legislativ de dezvoltarea educației 6 Mihailov Veronica,
03.09.2020 1530 -1650 incluzive. Incluziunea educațională a copiilor cu CES. Managementul lector univ.
3 1700–1820 educaţiei incluzive: structuri, instituții, servicii. Roluri și responsabilități. (Coord. /Consultații)
Activități individuale

Vineri, 1,2 1400 -1520 Evaluarea cursului 6 Mihailov Veronica,


04.09.2020 1530 -1650 Susținerea activităților realizate lector univ.
3 1700–1820 (Coord. /Consultații)

Coordonatorul programului de formare: Mihailov Veronica, lector univ.