Sunteți pe pagina 1din 1

SC Mada&AndraEnache SRL

Sat Petresti , judetul Arges, CUI 34793091


Tel : 0742.031.060
Nr.de înregistrare 997/ 2015

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na Militaru Andreea Laura ,nascuta la data de 21.08.1989, in
localitatea Pitesti, judetul Arges, posesor al B.I. seria AZ , nr 066520, CNP 2890821035299, domiciliata in
localitatea Mioveni, Strada Parasti , bloc R8, scara A, apartament 6 , etaj 1 este angajatul SC
MADA&ANDRA ENACHE SRL , în baza actului administrativ contractului individual de muncă cu normă
întreagă încheiat pe durată nedeterminată în funcţia de consilier achizitii.
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de
muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel superior .

Se elibereaza spe a-i servi la inscrierea copilului la gradinita.

Data Reprezentant legal,

24.08.2020

S-ar putea să vă placă și