Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

BIROUL PENTRU Privind vânzarea bunurilor şi terenurilor Nr.ex.


ADMINISTRAREA DOMENIULUI aparţinând domeniului privat al Municipiului Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Brad
Pag.1
Cod: PO – 02 - ADPP

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

privind vânzarea bunurilor şi terenurilor aparţinând


domeniului privat al municipiului brad

COD: PO-02 -ADPP


EDIȚIA I REVIZIA 1 DATA: 01.08.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina