Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Oliver Anghel
Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, Piteşti

EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor de la Partea I şi Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru
redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timp efectiv de lucru 50 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat:
„Toamna
castanii asediaţi de brumă
au ceva din măreţia unor zei rătăcitori.

Priviţi cum li se destramă


coroanele de aur
şi se topesc în ceaţă
umerii prea împovăraţi
de amintirea celorlalte anotimpuri.

Toamna
castanii asediaţi de brumă
au ceva din măreţia nefericirii
unor paznici de vise
după căderea tăinuitelor căi lăturalnice
în puterea cheltuitorilor îndrăgostiţi

Priviţi cum ruginesc veşmintele lor


şi cum se face tot mai răcoare
în preajma neclintitei lor tăceri.”

(George Ţărnea, Despre castani)


A.
1. Transcrie, din textul dat, trei cuvinte formate prin derivare:

...................................................................................................................................................... 6 puncte

2. Selectează, din prima strofă, două cuvinte care conţin vocale în hiat.

...................................................................................................................................................... 6 puncte

3. Transcrie un adjectiv provenit din verb la participiu şi un adjectiv propriu-zis.


..................................................................................................................................................... 6 puncte

4. Completează tabelul următor: 6 puncte

valoarea morfologică cazul


de brumă
celorlalte
lor
5. Construieşte un enunţ în care cuvântul ,,castan ” să îndeplinească funcţia sintactică de complement direct.

...................................................................................................................................................... 6 puncte

B.
1. Transcrie, din textul dat, un vers care conţine o imagine vizuală. 6 puncte

..........................................................................................................................................................................

2. Menţionează o figură de stil identificată în versul: ,,Priviţi cum ruginesc veşmintele lor. ” 6 puncte

...........................................................................................................................................................................

3. Numeşte un mod de expunere folosit în textul dat. 6 puncte

..............................................................................................................................................................................

PARTEA A II-A (30 de puncte)


Redactează o compunere de aproximativ 13 rânduri în care să descrii un copac care te-a impresionat.
Dă un titlu potrivit acestei compuneri.

..................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie
şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).