Sunteți pe pagina 1din 3

HGM1108/2002

ID intern unic:  297625  Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1108 
din  20.08.2002

cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea şi acreditarea 


prestatorilor publici de servicii medicale și farmaceutice

Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1232

     MODIFICAT
      HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
      HG780 din 03.07.07, MO94-97/06.07.07 art.796

    Titlul modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare


26.10.18

    NOTĂ:
      în denumirea şi textul hotărîrii şi anexelor, cuvintele ,,unităţile medico-sanitare şi
farmaceutice” se substituie cu cuvintele ,,instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile
farmaceutice”, la cazul gramatical respectiv, prin HG780 din 03.07.07,MO94-97/06.07.07
art.796

   În scopul executării Legii privind evaluarea şi acreditarea în sănătate nr. 552-XV din 18
octombrie 2001, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
taxele pentru evaluarea şi acreditarea prestatorilor publici de servicii medicale și
farmaceutice, conform anexei nr. 1;
salariile tarifare pe o unitate de timp (oră) pentru experţii comisiilor specializate de
evaluare şi acreditare a prestatorilor publici de servicii medicale și farmaceutice, conform
anexei nr. 2.
    [Pct.1 modificat prin  HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare
26.10.18]
[Pct.1 modificat prin HG780 din 03.07.07, MO94-97/06.07.07 art.796]
2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va calcula şi va aplica taxele pentru evaluarea
şi acreditarea prestatorilor publici de servicii medicale și farmaceutice conform taxelor sus-
aprobate.
    [Pct.2 modificat prin  HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare
26.10.18]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                    Ştefan Odagiu
Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Gherman
Ministrul finanţelor                                                    Zinaida Grecianîi

Chişinău, 20 august 2002.


Nr. 1108.
Anexa nr. 1
a Hotărîrea Guvernului nr.1108
in 20 august 2002

Taxele pentru evaluarea şi acreditarea prestatorilor


 publici de servicii medicale și farmaceutice

                                                                                                                                              (lei)
Nr.d/o Categoriile prestatorilor publici de servicii medicale și Taxa pentru
farmaceutice evaluare
1. Spitale de categoria I (mai mult de 600 paturi) 24940
2. Spitale de categoria II (300 - 600 paturi) 14960
3. Spitale de categoria III (pînă la 300 paturi) 9980
4. Centre ale medicilor de familie independente, centre 7480
consultativ-diagnostice
5. Centre de sănătate  1250
6. Centre de sănătate independente 2490
7. Instituţii de asistenţă medicală de ambulator (policlinici, 8730
centre medicale etc.) de categoria I (mai mult de 30
medici)
8. Instituţii de asistenţă medicală de ambulator (policlinici, 6240
centre medicale etc.) de categoria II (10 - 20 medici)
9. Instituţii de asistenţă medicală de ambulator (policlinici, 3740
centre medicale etc.) de categoria III (pînă la 10 medici)
10. Centre (policlinici) stomatologice de categoria I (20 8730
medici şi mai mult)
11. Centre (policlinici) stomatologice de categoria II (pînă la 7480
20 medici)
12. Centre de transfuzie a sîngelui 8730
13. Centre de reabilitare (recuperare) pentru copii 2490
14. Substaţii de asistenţă medicală urgentă de categoria I 4990
15. Substaţii de asistenţă medicală urgentă de categoria II 3740
16. Substaţii de asistenţă medicală urgentă de categoria III 2490
17. Puncte de asistenţă medicală urgentă 840

    Note: 
    1. În taxe nu sînt incluse cheltuielile legate de deplasarea experţilor (cazarea, transportul),
care sînt suportate de prestatorii publici de servicii medicale și farmaceutice evaluate.
    2. În cazul evaluării curente anuale, prestatorii publici de servicii medicale și farmaceutice
achită 5% din taxa iniţială pentru evaluare, în scopul acoperii cheltuielilor de remunerare a
experţilor, de transport, birotică etc.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în
vigoare 26.10.18]
     [Anexa nr.1 în redacţia HG780 din 03.07.07, MO94-97/06.07.07 art.796]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1108
din 2 august 2002
Salariile tarifare
pe o unitate de timp (oră) pentru experţii comisiilor specializate 
de evaluare şi acreditare a prestatorilor publici de servicii 
medicale și farmaceutice
                                                                                                     (lei)
Salariul tarifar pe o unitate de timp
Serviciile prestate
(oră)
  Preşedinte Secretar Economist Experţi
Remunerarea
persoanelor
angajate- În calitate
de experţi de clasă
înaltă
(academicieni,
doctori habilitaţi în
medicină, doctori
25 20 15 15
în medicină, medici
de categorie
superioară), care
vor efectua
acreditarea
prestatorilor publici
de servicii medicale
și farmaceutice
      Notă:
    În perioada de evaluare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, experţilor li se
păstrează salariul la locul de muncă de bază.
     [Anexa nr.2 modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în
vigoare 26.10.18]

      [Anexa nr.3 abrogată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în


vigoare 26.10.18]
[Anexa nr.3 introdusă prin HG780 din 03.07.07, MO94-97/06.07.07 art.796]