Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

7
REGULI SI MASURI SPECIALE DIN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII
INCENDIILOR CARE SA CONTRACAREZE EFECTELE PERIOADELOR DE
ANOTIMP RECE, CANICULAR SI SECETOS

1. REGULI SI MASURI PENTRU SEZONUL RECE


Art. 1:
Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile
constatate ale instalaţiilor şi a sistemelor de încălzire existente la agenţi economici,
instituţii publice şi la gospodăriile populaţiei (surse de căldură, conducte, corpuri şi
elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.).
Art. 2:
Se vor verifica si asigura uneltele pentru depzapezirea cailor de evacure si
interventie din cadrul unitatii.
Art. 3:
In caz de inzapezire se va actiona pentru:
• Asigurarea deblocarii surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces catre
hidranti;
• Participarea la inlaturarea zapezii, care prezinta pericol de prabusire, de pe
acoperisurile cladirilor;
• Inlaturarea posibilitatilor de patrundere a apei rezultate din topirea zapezii in
incinta societatii;
• Deblocarea principalelor drumuri de acces catre cladirile societatii, astfel incat
masinile pompierilor sa poata interveni pe toate laturile.
2. REGULI SI MASURI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE
Art. 4:
Efectuarea, in anumite intervale din timpul zile, a unor lucrari in exteriorul
cladirilor, care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lacuiri,
etc.), va fi restrictionata.

Art. 5:
Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis, in anumite intervale din timpul zilei,
in exteriorul cladirilor, avand in veder uscaciunea avansata.

Art. 6:
Se vor lua masuri de indepartare, din punctele de colectare a deseurilor si a
resturilor menajere, a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticla), care pot actiona,
in anumite conditii drept concentratori ai razelor solare.

Art. 7:
Se vor lua masuri ca, saptamanal, sa se verifice operativitatea de actiune a
echipei de interventie pentru stingerea incendiilor din cadrul societatii.
Anexa nr. 8
MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Deficitul de stingatore portative cu pulbere, tip P6 si respectiv, cu CO 2 Tip G3, va fi


completat, astfel incat sa se asigure necesarul rezultat in urma analizei si a
calculului efectuat.
2. Amplasarea stingatoarelor se va realiza prin suspendarea acestora la distanta de
1,5 m de la cota pardoselii, iar pe peretii din spatele stingatoarelor se va inscriptiona
tipul acestora (exemplu: “stingator cu pulbere tip P6”).
3. Pe corpul stingatorului, va fi pusa o eticheta cu numele fiecarui salariat, care are in
utilizare stingatorul. De exemplu:
Schimbul I_____________________
4. Se vor lua masuri de achizitionare a unor indicatoare de securitate, in conformitate
cu prevederile STAS 297, astfel:
• “LOC PENTRU FUMAT”;
• “FUMATUL INTERZIS”;
• “IESIRE PENTRU EVACUARE”;
• “SENSUL IESIRII SPRE ZONA LIBERA”;
• “TABLOUL ELECTRIC GENERAL”;
• “INTRERUPATOR GENERAL”;
• “NU STINGE CU APA”
5. Se va amenaja locul pentru fumat prin:
- achizitionarea de scrumiere metalice;
- marcarea, cu tablita indicatoare, a locului pentru fumat;
- delimitarea perimetrului pentru fumat, cu banda de vopsea alba.
6. In vederea instruirii, pe linie P.S.I. a salariatilor, se vor procura fise individuale de
instructaj si material bibliografic.
7. Periodic, (0 data la sase luni), se va efectua verificarea instalatiilor de legare la
pamant pentru scurgerea electricitatii statice.
8. Se vor lua masuri de marcare a spatiilor pentru depozitare cu o banda de vopsea
alba, astfel incat sa se delimiteze caile de acces si evacuare, precum si spatiile de
evacuare.

CADRU TEHNIC P.S.I.

Anexa nr. 9
DOTAREA CU ECHIPAMENTE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR CONFORM D.G.P.S.I. – 003/2001

Echiparea si dotarea constructiilor utilizate de catre ...................................... cu


echipamente tehnice P.S.I. s-a asigurat conform reglementarilor tehnice, norme
specifice P.S.I., D.G.P.S.I. – 003/2001, concluziilor desprinse din scenariile de siguranta
lafoc si din evaluarea acacitatii de aparare impotriva incendiilor, atfel:

1. Birou : 1 stingator cu pulberi si CO2 tip P6;


2. Spatiu social pentru muncitori: 2 stingatoare cu pulberi si CO2 tip P6;
3. Magazie materiale (fara materiale periculoase: vopsele, diluant): 2 stingator cu
pulberi si CO2 tip P6.

La amplasarea mijloacelor tehnice P.S.I. care sunt utilizate de personalul de pe


locurile de munca, in caz de incendiu, s-au avut in vedere urmatoarele cerinte:
a) Locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare,
coridoare, holuri) si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) Inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor
fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
c) Sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de
incendiu.

La stingatoarele utilizate se vor efectua urmatoarele verificari :


 Existenta si amplasarea corecta a stingatorului, urmarind cu
precadere vizibilitatea, accesibilitatea si destinatia acestuia;
 Aspectul exterior si satarea de integritate a subansamblurilor;
 Verificarea existentei etichelor;
 Verificarea starii de incarcare.

Anexa nr. 10

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR SPECIFICE INCAPERILOR CU DESTINATIE
ADMINISTRATIVA SI DE PROIECTARE
I. OBLIGATIILE GENERALE ALE SALARIATILOR PRIVIND PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR

Toti salariatii din cadrul …………………………….. raspund la respectarea


masurilor de prevenire a incendiilor si de indeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit
art.19 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si prezentelor
instructiuni stabilite in conformitate cu art. 19 din actul normativ mentionat anterior,
avand, in acest scop, urmatoarele obligatii generale:

1. Cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor


(generele pentru unitate si specifice, pentrul locul de munca) si a regulilor de
prevenire si stingere a incendiilor prevazute in atributiile de serviciu si in
instructiunile de functionare si utilizare a instalaiilor, aparatelor, dispozitivelor si a
altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din dotarea locurilor de munca,
precum si indeplinirea masurilor si sarcinilor ce le-au fost incredintate;
2. Parciparea la instructajele si actiunile instructive – educative organizate in
vederea prevenirii incendiilor si la exercitiile si aplicatiile de stingere a
incendiilor, precum si de evacuare a persoanelor si a bunurilor;
3. Anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura
sa provoace incendii;
4. Respectarea, in cadrul societatii, a regulilor stabilite privind fumatul si
introducerea de tigari, chibrituri, brichete, etc., in locurile in care sunt interzise
preum si a regulilor referitoare la executarea unor operatiuni sau lucrari sau la
folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudura, foc deschis, modificari
neautorizate sau improvizatii la instalatiile si aparatele electrice si de incalzire,
scule necorespunzatoare , etc.)
5. Indeplinirea sarcinilor stabilite atat in ceea ce priveste supravegherea
permanenta a locului de munca unde functionaza instalatii care pot produce
incendii, explozii, avarii, ori alte accidente tehnice, cat si controlul periodic al
functionarii acestora;
6. Verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea si la terminarea
programului de lucru, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si
cauze de incendiu;
7. Intretinerea in buna stare de utilizare, a mijloacelor de prevenie si stingere a
incendiilor de la locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;
8. Respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii ;
9. Anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilo asupra incendiilor izbucnite;
participarea – potrivit organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la
locul de munca, la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor,
precum si la inlaturarea incendiilor si dezastreolor naturale si a a catastrofelor;
10. Cooperarea cu salariatii desemnati cu atributii pe linie p.s.i. atat cat ii permit
cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor;
11. Acordarea ajutorului, atat cat este rational posibil, oricarui salariat, aflat intr-o
situati de pericol.
II INSTRUCTIUNILE DE APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE

In spatiile administrative si de proiectare, nu vor fi pastrate lichide combusibile


(pentru curatenie).

1- Curatirea pardoselii se va face cu solutii pe baza de detergenti;


2- Se interzice pastrarea in birouri a materialelor inflamabile si a carpelor de sters,
imbibate cu ulei, ceara, etc.
3- Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei numai dupa intreruperea
curentului de la tabloul de alimentare, a retelei electrice existente in incaperile
societatii, precum si verfificarea inexistentei altor surse de foc sau scantei;
4- In incaperile pentru birouri se vor lua masuri de reducere la minim, a pericolului
de incendiu, prin limitarea , la strictul necesar, a materialelor combustibile si
respectarea celorlalte dispozitii ale directorului general, cum ar fi fumatul,
folosirea focului deschis, etc.
5- La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor declupa de la
reteaua electrica a incaperii, interzicandu-se depozitarea lor, in stare calda langa
materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului se vor
evacaua cosurile cu gunoaie din fiecare incapere
6- Pentru stingerea incendiilor in incaperile administrative si de proiectare se va
actiona dupa caz cu CO2 sau pulbere.

CADRU TEHNIC P.S.I.