Sunteți pe pagina 1din 15

UMF ”CAROL DAVILA” BUCUREȘTI - FACULTATEA DE MEDICINĂ

DEMOGRAFIE 2
Analiza principalelor fenomene demografice.
Măsurarea și analiza natalității și fertilității.

DISCIPLINA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT

Anul V
Lucrare practică 4

An universitar 2019 - 2020


Obiective pedagogice

 La sfârșitul lucrării studentul va fi capabil:

1. să definească fenomenele demografice: natalitate,


fertilitate;
2. să descrie indicatorii demografici utilizați pentru
măsurarea fenomenelor de natalitate și de fertilitate;
3. să compare metodele longitudinală și transversală
folosite pentru a măsura natalitatea și fertilitatea.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 2


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Tipuri de indicatori
 Raport – raportul a 2 numere. Numărătorul nu e inclus
în mod necesar în numitor. Permite compararea unor
cantități de natură diferită. (ex. 10 doctori/85 paturi)
 Proporție - raportul a 2 numere. Numărătorul este inclus
în mod necesar în numitor. Permite compararea unor
cantități de aceeași natură. Valori între 0-1. (ex. 10
medici primari cardiologi/ 1000 medici cardiologi X 100)
 Rata - raportul a 2 numere. Numărul evenimentelor
observate într-o perioadă de timp / populația în care apar
evenimentele. (ex., nr. de copii observați în anul A/ nr.
locuitori)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 3


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Tipuri de indicatori
demografici
 Indicatori de intensitate, intensivi, de frecvență – rate
- raportează nr. de evenimente observate la efectivul populației luate
în studiu. Reprezintă frecvența cu care apare un anumit eveniment
în populație.
Sunt: - bruți = măsoară intensitatea fenomenului în întreaga populație
- specifici = măsoară intensitatea fenomenului în subpopulație.

 Indicator extensivi, de structură – ponderi, proporții


- reprezintă raportul dintre numărul de evenimente specifice și
numărul total de evenimente (ex., letalitatea prin BCV)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 4


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Metode utilizate în
demografie

 Abordări pentru măsurarea fenomenelor


demografice:
- Transversal (de moment)

- Longitudinal (cohortă, prospectiv sau retrospectiv)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 5


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Exercițiu
 Care sunt datele de care aveți nevoie
pentru a măsura rata de mortalitate
specifică prin boli respiratorii în mediul
urban, în România, în anul 2018?

 Răspuns: nr decese prin boli respiratorii, din mediul urban, din


România, din 2018, și populația României din mediul urban, din anul
2018

Disciplina Sănătate Publică și Management, 6


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Componenta pozitivă a dinamicii
naturale - Natalitatea și Fertilitatea

 Natalitatea reprezintă fenomenul demografic al apariției


născuţilor vii înregistraţi într-o populaţie definită, într-o
perioadă dată de timp.

 Fertilitatea reprezintă fenomenul demografic al


apariției născuţilor vii înregistraţi în populaţia feminină
fertilă (15-49 de ani), într-o perioadă dată de timp.

 Unitatea statistică de observare este născutul viu

Disciplina Sănătate Publică și Management, 7


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Măsurarea fenomenelor natalității și fertilității
Intensitatea fenomenului de natalitate este măsurată cu rata brută
de natalitate care exprimă frecvenţa născuţilor vii la 1000 de
locuitori pentru perioada calendaristică considerată (an, semestru,
trimestru, lună).

N .vii
RN  1000
P
Rata generală de fertilitate (RGF) exprimă frecvenţa născuţilor vii la
1000 de femei de vârstă fertilă (15-49 de ani).
N .vii
RGF  1000
P. fem.(15  49ani)

Rate specifice de fertilitate (RFe sp) – determinate uzual în funcție


de vârsta mamei.
 Modelul de fertilitate: fertilitate precoce (RFe sp gr vârstă maximă la
20-24 ani), tardivă (RFe sp gr vârstă maximă la 25-29 ani), medie
(cele 2 RFe sp pe gr de vârstă sunt egale
Disciplina Sănătate Publică și Management, 8
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Rata totală de fertilitate (RTF) = numărul mediu de copii
pe care l-ar naște o femeie, în viața ei fertilă, potrivit
modelului de fertilitate din populația căreia îi aparține

IBR= nr. mediu de fete pe care le-ar naște o generație de


femei care nu ar fi supuse riscului mortalității (de la
naștere până la 50 de ani) și care ar avea la fiecare
vârstă (între 15-49 ani) fertilitatea specifică observată în
perioada considerată (IBR=1/2 RTF).
 Model de reproducere al populației: îngustată (IBR<1),
lărgită (IBR>1), staționară (IBR=1)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 9


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Studiu de caz 1
Etapa I
În anul „X”, în localitatea „A”, cu o populaţie de 100.000 locuitori,
ponderea femeilor de vârstă fertilă (15-49 ani) a fost de 25%.
Structura populaţiei feminine de vârstă fertilă pe grupe de vârstă este
prezentată în tabelul I:

Tabel I
Structura populaţiei feminine de vârstă fertilă pe grupe de vârstă, localitatea
„A”, anul „X”

Structura 15-19 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani
populaţiei ani
feminine
15-49 ani 12% 11% 13% 15% 16% 17% 17%

Disciplina Sănătate Publică și Management, 10


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Întrebări:
1. Care dintre informaţiile oferite aparţin staticii
populaţiei?
2. Care ar fi principalele surse de informaţii
pentru componenta demografică “Statica
populaţiei”?
3. Cum aţi descrie structura pe grupe de vârstă a
populaţiei feminine de vârstă fertilă?
4. Reprezentați grafic structura pe gr. de vârstă a
populației feminine.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 11


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Răspunsuri

 1. Nr. populației, nr. femeilor de vârstă fertilă,


structura populației feminine de vârstă fertilă
 2. Recensământul populaţiei, date
înregistrate la direcțiile/serviciile de evidență
a populației, anchete demografice, estimarea
numărului populaţiei
 3. Ponderea femeilor de vârstă fertilă crește
odată cu vârsta
 4. Histogramă

Disciplina Sănătate Publică și Management, 12


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
 Etapa II
În această populaţie, în anul de studiu „X”, s-au înregistrat 1.400
născuţi vii, ratele de fertilitate specifică pe grupe de vârstă
înregistrând valorile prezentate în tabelul II.
Tabel II
Ratele de fertilitate specifică pe grupe de vârstă, localitatea „A”, anul
„X”

Grupă 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45-


vârstă 19 24 29 34 39 44 49
Rată
fertilit
31 61 78 61 27 6 0.3
ate
(‰)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 13


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
 Se cere:
1. Rata de natalitate
2. Rata de fertilitate generală
3. Care au fost informaţiile necesare pentru calcularea ratelor de
fertilitate specifică prezentate în tabelul II cu formula de calcul?
4. La ce sunt utile ratele de fertilitate specifică pe grupe de vârstă?
Interpretaţi modelul populaţiei „A”.
5. Rata totală de fertilitate – interpretare
6. Indicele brut de reproducere
7. Pe baza indicatorilor calculaţi caracterizaţi modelul de reproducere al
populaţiei „A”
8. Reprezentarea grafică a ratelor de fertilitate specifică pe grupe de
vârstă

Disciplina Sănătate Publică și Management, 14


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Răspunsuri
 1. RBNa= (1400/100000) x 1000
 2. RGFe= (1400/ 25000) x 1000

 3. Numărul de născuții vii din mame din grupa de vârstă


respectivă și numărul de femei din grupa de vârstă
respectivă
 4. Modelul de fertilitate al populației. Este un model de
fertilitate tardiv (rata de fertilitate specifică pe grupe de
vârstă este cea mai mare la grupa 25-29 ani)
 5. Suma celor 35 de rate de fertilitate specifice pe vârste.

RTF= [5 x (31+61+78+61+27+6+0.3)]/ 1000= 1.32


 6. IBR= RTF/2= 0.66

 7. Reproducere îngustată

 8. Histograma
Disciplina Sănătate Publică și Management, 15
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"