Sunteți pe pagina 1din 2

Supunerea şi revolta

SUPUNERE= ascultare, acceptare a situaţiei


REVOLTĂ = Sentiment de mânie provocat de o nedreptate sau de o acțiune nedemnă;
indignare

1. Alege însuşirile potrivite unei persoane supuse.


□ obraznică □ încăpăţânată
□ alintată □ cuminte
□ vorbăreaţă □ tăcută
□ fricoasă □ politicoasă
□ isteaţă □ blândă
□ înţelegătoare □ calmă
□ răbdătoare □ ascultătoare

2. Cenuşăreasa vrea să înţeleagă proverbele de mai jos. Ajutaţi-o voi!

„Răbdarea e amară, dar roadele sunt dulci.”


„Capul plecat, sabia nu-l taie.”
____________________________________________________________________

3. Gândiţi-vă la comportamentul caprei din poveste faţă de lup. Coloraţi cuvântul care se
potriveşte atitudinii sale.

4. Scrie numele a trei persoane cărora te supui:


_____________________ _____________________ ____________________

5. Care este motivele supunerii tale?


___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________

6. Bifează situaţiile în care te-ai revolta faţă de persoanele care comit astfel de fapte :

Colegul tău copiază la test . Vecinul tău loveşte câinele.

Mama nu vrea să îţi cumpere. Un elev dintr-o clasă mai mare îl bate
jucăria dorită. pe un coleg de-al tău.

Prietenul tău nu vrea să-ţi dea mingea . Ai luat doar BINE la test, dar tu ai fi vrut un FB.
7. Citeşte versurile următoare şi scrie învăţătura pe care o desprinzi din ele:

Eu zic DA când toţi zic NU


Şi zic NU când toţi zic DA
Fiindcă-i mai interesant aşa!

_____________________________________________

Când aud NU, zic şi eu NU,


Când aud Da, zic şi eu DA;
De ce să mai gândesc şi eu,
Dacă gândeşte-altcineva!
______________________________________________

8. Aminteşteţi faptele personajelor din poveştile citite de tine, apoi completează rubricile
tabelului în funcţie de situaţia în care se încadrează:

SUPUNERE REVOLTĂ

Reţinem!

Orice grup are reguli care trebuie respectate.


În cadrul lui, hotărârile trebuie luate de majoritatea membrilor şi trebuie să fie
respectate în cazul în care nu sunt greşite. Dacă unul sau mai mulţi membri consideră că o
hotărâre nu este justă, au dreptul să se opună.
Revolta nu trebuie să ia forme supărătoare pentru cei din jur. Prin discuţii paşnice,
membrii grupului pot lua decizii bune.