Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Departamentul de Economie Politică


Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Cluj-Napoca, RO-400951
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
Tel.: 0264-41.86.52-5
www.econ.ubbcluj.ro
Fax: 0264-41.25.70
Programul de studii ECONOMIE GENERALĂ
econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de licenţă
sesiunea iulie 2019 şi februarie 2020

Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:

Disciplina: FUNDAMENTE ALE TEORIEI ECONOMICE

1. CONCURENȚĂ ȘI MONOPOL
1.1 Echilibrul pe piața cu concurență perfectă
1.2 Echilibrul în condiții de monopol

2. PIEȚE DE OLIGOPOL
2.1 Fundamente formale
2.2 Modele de piață

3. CONCURENȚA ȘI DECIZII LA NIVEL DE FIRMA


3.1 Concurența și ciclul de viață a produselor
3.2 Indicatori de apreciere a gradului de concurență
3.3 Strategii concurențiale microeconomice
3.4 Incertitudine și risc in decizia economică

4. PRODUCȚIE ȘI COST ÎN ANALIZA ECONOMICĂ


4.1 Evoluția costurilor pe termen lung
4.2 Randamente de scară (de dimensiune)
4.3 Funcțiile de producție

5. ECHILIBRUL OFERTEI ȘI CERERII AGREGATE


5.1 Oferta agregată
5.2 Cererea agregată
5.3 Efecte dinamice ale politicilor macroeconomice în modelul AD-AS
6. INFLAȚIA, INFLAȚIA AȘTEPTATĂ ȘI CURBA LUI PHILIPS
6.1 Cauze ale inflației
6.2 Mecanisme inflaționiste
6.3 Curba lui Philips
6.4 Curba Philips modernă

7. STAT ȘI ECONOMIE
7.1 Funcția de alocare
7.2 Funcția de stabilizare
7.3 Distribuirea și redistribuirea veniturilor

8. CREȘTERE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ


8.1 Delimitări conceptuale ale creşterii și dezvoltării economice
8.2 Teorii şi modele de creştere economică

BIBLIOGRAFIE

1. Bodea, G., Pop Silaghi M., Cocioc, P., Principii ale științei economice, Cluj-Napoca,
Editura EFES, 2016.
2. Albu, C., Comportamentul microeconomic al agenților economici în condiții de piață-
Aplicații, București, ASE (format digital: www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca).
3. Băcescu, M., Băcescu-Cărbunaru, A,, Macroeconomie şi politici macroeconomice, Editura
All, 1998 (p.561-564; 752-756).
4. Bodea, G., Microeconomie: principiile şi mecanismele jocului, Cluj-Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2002 (p.7-36; 219-242).
5. Cocioc, P., Jula, O., Seminarii de microeconomie, Cluj-Napoca, Ed.Risoprint, 2010.
6. Gregory Mankiw, N., Macroeconomics, 6th ed., New York, Worth Publishers, 2008 (p.347-374).
7. Pop Silaghi, M. I., România în tranziţie. Comerţul exterior şi creşterea economică, București,
Ed. Economică, 2006 (p.27-54).
8. Romer, D., Advanced Macroeconomics, 2nd ed., Boston, McGrawHill, 1998 (p.388-403).
9. Ţigănescu, I. E., Roman, M.D., Macroeconomie, Bucureşti, ASE, 2001 (p.177-182).

Director departament,
Conf.univ.dr. Elena-Dana Bako