Sunteți pe pagina 1din 35

REIKI

Reiki nu defineşte doar un sistem de vindecare - cum este el perceput de foarte multă lume - ci îndeosebi starea interioară pe care o dobândim atunci când intrăm în armonie cu tot ceea ce ne înconjoar ă şi reuşim, cu inima sinceră şi cu mintea deschisă, să putem primi adevărul divin, să-l menţinem în noi cât mai mult timp şi să- l dăruim şi altora. Atunci când atingem această stare aflăm semnificaţia REIKI, cuvânt magic nu numai pentru japonezi, şi trăim minunea permanentă care se întâmplă de fiecare dată când ne punem în acord cu Sursa. Reiki este totodată o modalitate de a ne arăta respectul pentru Creatorul tuturor lucrurilor, o cale de a ne cunoaşte pe noi înşine şi de a ne redescoperi permanent posibilităţile ascunse în casa sufletului fiecăruia dintre noi. Reiki înseamnă, de asemenea, respectul pentru predecesori, pentru toţi cei de la care am învăţat ceva, pentru flori, pentru plante, pentru animale, pentru minerale şi elementele naturii, toate acestea configurând minunata imagine a lui Dumnezeu. Reiki reprezintă o formă de manifestare a purităţii inimii noastre. Ori de câte ori practicăm Reiki ne putem gândi că este o modalitate de a oferi prin efortul nostru personal o ofrandă lui Dumnezeu, prin care ne ar ătăm recunoştinţa şi respectul. Pentru că singurul şi unicul mare secret care există în Reiki suntem chiar noi, atunci când ne-am regăsit propriul drum. Nu uitaţi: Ceea ce suntem - este darul lui Dumnezeu pentru noi! Ceea ce facem - este darul nostru pentru Dumnezeu!

SEMNIFICAŢIA IDEOGRAMEI REIKI

Simplificând, am putea afirma că Reiki este o metodă care se bazează pe valorificarea unora dintre principiile ezoterice bine reprezentate în Japonia în ultima parte a perioadei Meiji, o îmbinare iscusită a principiilor medicinii tradiţionale chineze cu tehnici de transfer energetic, cu budismul Tendai (prezent prin exerciţiile energetice), cu învăţături spirituale sau iniţieri şi, nu în ultimul rând, cu un puternic filon şintoist (prezent prin tehnicile de control energetic). Simbolurile au apărut ceva mai târziu în Reiki, avându-şi originile în budismul Tendai şi în şintoism. Sunt specialişti care cred că unele dintre ele au fost înlocu ite cu unele provenind din Tibet. Sensei Usui a valorificat toate aceste tendinţe într-o modalitate unică, permiţând oricui să fie conectat permanent cu sursa de energie vindecătoare, fără a fi strict necesari ani şi ani de practică spirituală, şi a învăţat cum să se transmită această abilitate şi altor oameni, până în zilele noastre. În Reiki nu veţi folosi propria dumneavoastră energie, ci fluxul energiei universale a vieţii, care va fi canalizat spre cei din jurul dumneavoastră prin intermediul mâinilor, ochilor, suflului sau intenţiei. Pentru a înţelege în profunzime ce reprezintă Reiki în civilizaţia şi cultura japoneză, trebuie să vedem prin intermediul ochilor japonezilor ce anume semnifică

ideograma Reiki. Aceasta cuprinde două kanji, care pot fi scrise atât în forma veche a ideogramelor, cât şi în forma modernă, care simplifică puţin scrierea. Rei are multiple semnificaţii, din care aş menţiona doar două:

(1) Spirit; aspectul spiritual al fiinţei (2) Divin, harismatic, supranatural, misterios, celelalte ţinând mai mult de o interpretare plastică, poetică, mai greu de redat prin cuvintele unei alte limbi decât japoneza. Ki - cea de a doua parte a ideogramei, poate fi definită în următoarele moduri:

(1) Suflet, energie dătătoare de viaţă (2) Forţă invizibilă Cu toate acestea, dicţionarele vă prezintă doar următoarele echivalenţe:

Rei - suflet, duh Ki - spirit, suflet, duh, inimă / sentiment / intenţie, înclinaţie.

Oricum ar fi, acceptând o traducere tehnică sau poetică, de mai bine de 5000 de ani, în tradiţia şi cultura orientală întâlnim pretutindeni, sub diferite forme lingvistice, magicul cuvânt KI. El este magia care animă şi susţine viaţa, este spiritul manifest în această lume. KI este totodată forţa vitală care leagă aspectele materiale şi spirituale ale creaţiei, este principiul universal care uneşte lucrurile, este o împletire între micro şi macrocosmos, pe care cel mai bine ar putea-o reprezenta conceptul creştin de lumină de la Duh Sfânt. KI reprezintă vitalitate şi sănătate. Un alt înţeles este cel de sensibilitate, drept capacitate de a percepe forţele ce nu pot fi văzute cu ochii - undele sonore, curentul electric sau aurele corpurilor vii. William Blake spunea cândva că energia este plăcere eternă, iar orice operă de artă, fie ea poezie, nuvelă, pictură, sculptură, îşi datorează o mare parte a frumuseţii şi valorii tocmai prezenţei acestui KI. Cuvântul Ki a pătruns în conştiinţa multor popoare datorită creşterii familiarităţii cu medicina tradiţională chineză, acupunctura sau artele marţiale. Poate tocmai de aceea, Ki est e un cuvânt pe care multă lume îl asociază cu Reiki sau Ai Ki Do.

CE ESTE REIKI ?

Iată câteva din definiţiile ce au fost date, de-a lungul timpului, acestui minunat sistem:

Tehnică de vindecare spirituală (Mikao Usui) Reiki este un sistem. Acolo nu există nici o superstiţie, doar fapte reale (Hawayo Takata) Înţelepciune şi Adevăr (Hawayo Takata) Ştiinţă şi Artă (Hawayo Takata) Iată în jurul nostru un spaţiu vast, care ne înconjoară. Acesta este Universul. El este o enormă şi infinită energie, este ultima sursă a Creatorului. Ea nu vine de la

soare, de la lună sau de la stele. Este o forţă fără limite, care face ca plantele să crească, iar păsările să zboare. Când o fiinţă umană are dureri sau probleme, atunci poate apela la aceasta. Ea este o sursă eterică, o mare putere, care ne revitalizează şi care restabileşte armonia. Aceasta este Natura, este Dumnezeu, puterea Sa pe care El a făcut-o disponibilă pentru toţi copiii săi. În japoneză aceasta se numeşte Reiki (Hawayo Takata) Cred că există o unică Fiinţă Supremă - Infinitul Absolut - o forţă dinamică, necuprinsă, ce guvernează lumea şi Universul. Ea este o putere spirituală invizibilă, care vibrează. Deci ea este absolută! O putem numi Reiki! Fiind o forţă universală, dată de Marele Spirit Divin, ea aparţine tuturor celor care o caută şi doresc să înveţe arta vindecării (Hawayo Takata) Energia Spirituală a Forţei Vieţii (rev. Joseph Sparti) Energia Universală a Forţei Vieţii (rev. Joseph Sparti) Calea de a fi cât mai natural, de a fi tu însuţi în orice împrejurare Reiki este Dragoste, Compasiune, Armonie, Adev ăr, Încredere şi Lumină. Este o expresie a noastră înşine.

CE NU ESTE REIKI? Nu este o religie. Nu este un cult Nu este o sectă Nu este o dogmă Nu este spiritism Nu este o doctrină Nu este o formă de control a minţii Nu este hipnoză Nu este vindecare psihică Nu este imaginaţie Nu este psihoterapie Nu este autosugestie Nu este o tehnică medicală Nu este o metodă de diagnostic Nu este un panaceu universal Nu este o medicină alternativă Nu este un tip de meditaţie Nu este şamanism, magie Nu este o tehnică de masaj Nu este bioenergie Nu este o artă marţială

Spiritualitate şi credinţă - În general, toţi cei care se descriu ca fiind religioşi subscriu la o filozofie şi o conduită particulară, specifică întrucâtva credinţei pe care o urmează. Nu există o definiţie clară şi acceptată pentru termenul de spiritualitate, ea

fiind o descriere a propriilor noastre gânduri şi sentimente asupra problemelor fundamentale ale vieţii. Credinţa religioasă a unei persoane vine adesea din învăţăturile exterioare, pe când spiritualitatea iese la suprafaţă din interiorul nostru. Aceasta este probabil diferenţa fundamentală dintre credinţă şi spiritualitate. Important este însă că ele nu se exclud, ci dimpotrivă, este de preferat să găsim îmbinarea armonică dintre ele care este optimă pentru sufletul nostru. Reiki nu este vindecare psihică, deoarece în cursul desfăşurării tratamentelor nu se foloseşte forţa mentală a terapeutului, ci se accesează în mod specific sursa de energie. Reiki nu este imaginaţie, deoarece atât practicantul Reiki, cât şi pacientul, nu trebuie să vizualizeze absolut nimic. Aici nu se apelează la capacitatea de vizualizare a pacientului, ci la capacitatea sa de a avea o minte deschisă oricărei experienţe, de a fi relaxat pentru a primi acest tratament energetic. Reiki este total diferit de hipnoză, unde terapeutul induce o stare de somn hipnotic, de regulă prin obosirea musculaturii oculare, în cursul căruia va sugera anumite idei pozitive, care vor duce la îmbunătăţirea sănătăţii pacientului. În Reiki pacientul poate alege să stea în cursul tratamentului fie cu ochii închişi, fie cu ochii deschişi, după cum doreşte. Obosirea musculaturii oculare a pacientului şi implementarea sugestiilor pozitive nu se practică în Reiki. Reiki este de folos în psihoterapie, dar nu trebuie confundat cu aceasta. În psihoterapie pacientul este întrebat, analizat în amănunţime, apoi asupra sa se pot aplica tehnici de persuasiune, hipnoză sau autosugestie. Reiki nu analizează pacientul şi nu apelează la nici una dintre metodele descrise mai sus. Reiki trebuie diferenţiat de autosugestie, care est e capacitatea propriei minţi de a genera idei pozitive, care repetate mai mult timp duc la îmbunătăţirea vizibilă a stării de sănătate. De asemenea, nou născuţii, copiii foarte mici, plantele şi animalele nu pot fi autosugestionate. Reiki nu este o tehnică medicală, pentru că nu utilizează nici un instrument specific ştiinţei medicale. Reiki nu este o metodă de diagnostic, pentru că în Reiki, comparativ cu medicina alopată, nu se stabileşte nici un diagnostic. În toate ramurile medicinei alopate, în primul rând se identifică un diagnostic medical, apoi se întocmeşte tratamentul pacientului. În Reiki nu diagnosticăm nimic, ci trecem direct la tratament. Reiki nu este un panaceu universal, o cură a vieţii veşnice. Deşi este recomandat tuturor oamenilor, nu toţi vor fi vindecaţi cu ajutorul acestui tip de tratament energetic. Există situaţii, de exemplu atunci când au fost deteriorate în mod iremediabil structuri sau organe fizice, în care Reiki nu poate reface organul respectiv. Reiki nu este o medicină alternativă, chiar dacă în societatea occidentală aceasta ar fi noua sa orientare. La origine Reiki este o metodă de vindecare a propriului spirit, de a fi sănătoşi pe planul fizic, ca astfel să ne bucurăm de fericire în viaţă. Sensei Usui spune clar că Reiki este metoda aducerii fericirii şi bunăst ării în viaţa noastră şi a celor din jurul nostru. Ce poate fi mai minunat decât a face un om fericit?

Reiki nu reprezintă şi nu trebuie confundat cu spiritismul, care este o mişcare iniţiată de Alan Kardec, prin care se comunică îndeosebi cu spiritele celor morţi, prin intermediul unei persoane numite medium. Reiki trebuie diferenţiat, cât se poate de clar, de orice religie (care este definită ca fiind un sistem de credinţe şi practici privitoare la divinitate şi care îi uneşte pe toţi cei care aparţin aceleaşi comunităţi spirituale şi morale), dogmă (definită ca fiind învăţătura fundamentală a oricărei religii obligatorie pentru adepţii săi), sectă (reprezentată de o comunitate desprinsă din cadrul unei biserici oficiale), doctrină (definită ca fiind totalitatea principiilor unui sistem religios, politic sau ştiinţific) sau cult (reprezentat de totalitatea ritualurilor unei religii). Reiki nu impune credinţa neapărată în Divinitate, ca să fie eficient. Reiki este practicat peste tot în lume, indiferent de credinţa individului (creştin, musulman, jainist, baptist, catolic sau ateu). Sunt însă numeroase cazurile în care oamenii şi-au regăsit credinţa cu ajutorul Reiki; fiindcă Reiki nu numai că nu contravine preceptelor religioase, ci le susţine şi le completează armonios. Reiki nu cere renunţarea la credinţă, dimpotrivă, invită pe fiecare persoană, practicant sau maestru, să-şi cunoască şi să-şi caute calea spre Dumnezeul care sălăşluieşte în suflet şi în ceruri. Reiki nu este sinonim cu bioenergia. În aceasta din urmă terapeutul trebuie să colecteze energie din mediul înconjurător, de la plante, copaci, pietre, prin tehnici de respiraţie sau meditaţii şi apoi transmite această energie pacientului. De asemenea, în bioenergie se foloseşte foarte des energia informat ă, dirijată, concentrată spre vindecarea pacientului, alături de vizualizare. Terapeutul acţionează ca un condensator, se încarcă, apoi se descarcă. În bioenergie este necesară o pauză mai lungă (sau mai scurtă) după fiecare tratament efectuat, numărul acestora fiind limitat. Prin Reiki se canalizează energia, numărul pacienţilor trataţi într-o singură zi este practic nelimitat, nu este necesară pauza pentru reîncărcarea energetică, nu se vizualizează, nu se informează energia transmisă pacientului. Reiki nu este o artă marţială. Majoritatea sistemelor de luptă, de origine chineză sau japoneză, au evoluat prin dezvoltarea unor procedee al căror scop iniţial era să asigure o sănătate perfectă practicantului. Apoi, când acumularea energetică era deosebit de mare, excesul energetic era utilizat pentru autoapărare. Reiki nu a urmat această tendinţă, rămânând şi astăzi o metodă de evoluţie spirituală. Reiki nu este Qi Qong, chiar dacă există în Reiki-ul practicat în Japonia tehnici provenite din acesta. Qi Qong-ul era o componentă obligatorie în pregătirea ofiţerilor imperiali japonezi, necesară pentru ca ei să-şi menţină sănătatea, iar metodele practicate de aceştia erau ţinute secrete, deşi se aflau publicate în manualul ofiţerilor. Mikao Usui a adăugat aceste tehnici la metoda sa, pentru a nu intra în contradicţie cu autorităţile imperiale.

ISTORICUL USUI SHIKI REIKI - VARIANTA TAKATA

Aceast ă variantă a istoricului Reiki este cel

mai des prezentată în şcolile

americane de Reiki, deşi ea conţine unele inadvertenţe sau chiar există îndoieli

privitoare la veridicitatea sa. Voi expune nu numai varianta vestică, cea mai cunoscută, dar şi fapte mai puţin ştiute despre istoricul acestei arte tradiţionale de vindecare.

Istoria Reiki-ului tradiţional începe, în secolul al XIX-lea, cu doctorul Mikao Usui, director al Universit ăţii Doshisa şi preot. El le vorbea adesea studenţilor săi despre vindecările înfăptuite de Iisus. Atunci când aceştia i-au cerut să le dezvăluie şi lor metoda prin care aveau loc respectivele vindecări, Mikao Usui a r ăspuns că nu cunoaşte această metodă, dar a promis că va căuta să afle răspunsul. Ca urmare, a apelat la autorităţile religioase, care l-au convins că nu sunt cunoscute mai multe lucruri despre aceste vindecări, în afara celor deja ştiute din scrierile sfinte. Aşa că doctorul Mikao Usui a luat decizia de a pleca la Chicago, pentru a urma cursurile de religie şi filozofie de la Divinity School (una dintre cele mai prodigioase şcoli de religie din acea vreme) din cadrul universităţii Chicago, studii finalizate prin obţinerea doctoratului în teologie. A învăţat limbile chineză şi sanscrită, pentru a se putea informa şi pentru a găsi răspunsul la întrebările ce-l fr ământau. La întoarcerea sa în Japonia, doctorul Usui a cutreierat o serie de mănăstiri şi temple budiste pentru a afla răspunsul căutat. În cele din urmă, a găsit într-o mănăstire nişte manuscrise vechi, în limba sanscrită, datând de circa 2500 de ani, ce descriau o metodă de vindecare practicată de Buddha. Materialul nu conţinea însă informaţia privind activarea şi punerea în funcţiune a energiei, acestea fiind omise intenţionat pentru a fi protejate de neaveniţi. Mikao Usui a hotărât să se retragă 21 de zile pentru post, rugăciune şi meditaţie pe muntele sfânt Kuriyama (Koriyama, Kurama Yama), situat la 12 kilometri nord de Palatul Imperial din Kyōtō. El s-a instalat într-o grotă, a aşezat în faţa sa 21 de pietre şi în fiecare dimineaţă arunca deoparte câte una, ca modalitate de măsurare a trecerii timpului. În primele 20 de zile, pe care le-a petrecut rugându-se şi postind, nu s-a întâmplat nimic deosebit. În dimineaţa celei de-a 21-a zile, după ce a aruncat şi ultima piatră, o lumină puternică a apărut, apropiindu-se de el. Iniţial s-a speriat, dar apoi s-a gândit că aceasta ar putea fi răspunsul la întrebările lui. Lumina l-a lovit în mijlocul frunţii, în zona chakrei Ajna, iar el a leşinat. În acea stare, Usui a văzut mai multe baloane multicolore în care erau înscrise simbolurile Reiki, primind totodată informaţii în legătură cu modul în care se activează energia vindecătoare. Pentru Mikao Usui a fost o iniţiere divină prin care, în sfârşit, aflase r ăspunsul la întrebările sale.

CELE PATRU MIRACOLE

Coborând muntele, Usui s-a lovit la picior şi rana a început să sângereze. Instinctiv, a pus mâinile la zona lovită şi imediat, spre marea lui surprindere, sângerarea s-a oprit. Acesta a fost primul miracol. La poalele muntelui era un han, unde Usui s-a oprit să mănânce. Deşi postise timp de 21 de zile, a mâncat normal, neavând nici o problemă. Acesta a fost cel de al doilea miracol.

Nepoata hangiului avea o puternică durere de dinţi. Punându-şi mâinile pe faţa fetei, aceasta s-a vindecat. Acesta este considerat al treilea miracol. Ajungând la mănăstirea de unde plecase a aflat că stareţul era bolnav, fiind ţinut la pat de o criză de artrită. Usui a pus mâinile pe suferind şi acesta s-a vindecat pe loc. Iată cel de-al patrulea miracol.

EVOLUŢIA ULTERIOARĂ

Mikao Usui a denumit această energie REIKI, adică energie universală de origine divină. Împreună cu stareţul mănăstirii s-a stabilit la Kyoto, într-un cartier sărac de la periferie, unde îi ajuta şi îi iniţia în mod gratuit pe locuitori, în funcţie de interesul manifestat de fiecare. Numai că într-o zi a observat că persoanele pe care le-a tratat sau iniţiat în Reiki continuau să cerşească şi atunci i-a întrebat de ce n-au renunţat la acest mod de a-şi câştiga existenţa. Aceştia i-au răspuns că este mai uşor să cerşeşti decât să munceşti. Atunci Mikao Usui s-a hotărât să perceapă o taxă pentru tratamente şi iniţieri. A deschis o clinică Reiki la Aoyama. La origine, sistemul a fost denumit de către însuşi întemeietorul său REIHO (Rei reprezentând spiritul, iar Ho însemnând metodă), deci o metodă spirituală. Nu era specificată denumirea de tratament. Ceva mai târziu, cursanţii lui sensei Usui au denumit metoda acestuia Usui Te Ate, adică metoda lui Usui de vindecare cu mâinile. Doctorul Mikao Usui a pus bazele şcolii sale de Reiki denumită USUI SHIKI REIKI RYOHO (în traducere din limba japoneză Shiki înseamnă metodă, cale, iar Ryoho - şcoală; adică Şcoala de Reiki prin metoda Usui). De asemenea, a înfiinţat, în aprilie 1922, o societate denumită USUI REIKI RYOHO GAKKAI, fiind primul preşedinte al acesteia. A instruit peste 2000 de practicanţi Reiki şi 18 maeştri Reiki, acestora din urmă transmiţându-le integral cunoştinţele sale privind această minunată artă.

Sensei Mikao Usui a încetat din viaţă la 9 martie 1926, la vârsta de 62 de ani, în urma unui atac cerebral. Legenda spune că în noaptea de dinaintea încetării din viaţă practica Reiki. După decesul său, la conducerea societăţii au urmat: Ushida, Taketomi, Watanabe, Wanami, doamna Kimiko Koyama, apoi (din 1998) Kondo.

CHUJIRO HAYASHI - fost ofiţer în Marina Militară japoneză a devenit, la vârsta de 47 de ani, cel de al 18-lea maestru Reiki instruit de Mikao Usui. N-a fost continuatorul sau succesorul oficial al lui sensei Usui, ci doar unul din discipolii săi. A deschis o clinică după model medical, unde studenţii lucrau o perioadă de timp în schimbul învăţării Reiki. Toţi cei care doreau să înveţe primul nivel erau acceptaţi în clinica sa, plata pentru această instruire fiind lucrul, pe o perioadă de trei luni, în respectiva clinică. Cei care doreau gradul doi prestau tratamente Reiki pentru o perioadă de 9 luni, după instruire. Nivelul de Shinpiden era dăruit doar celor mai sârguincioşi şi serioşi studenţi, după un an de la primirea nivelului anterior. Noul maestru Reiki era iniţiat treptat în secretele maeştrilor, timp de doi ani de zile, iar apoi era învăţat să ţină un curs şi să conecteze studentul la sursa de energie. În acest

mod, toţi cei instruiţi de către Hayashi aveau acelaşi tip de pregătire, precum şi acelaşi interval de timp pentru a-şi perfecţiona tehnicile care le fuseser ă predate. Aceasta era una dintre cele 40 de clinici de Reiki din Japonia acelei perioade. Deoarece Hayashi provenea dintr-o familie de rang social înalt, clinica sa era foarte cunoscută, fiind frecventată şi de o parte a familiei imperiale japoneze. Treptat, Chujiro Hayashi a modificat structura iniţială a sistemului, iar în 1931 a înfiinţat o şcoală Reiki denumit ă Hayashi Reiki Kenyo Kai. Nefiind interesat de aspectul spiritual al Reiki şi modificările aduse sistemului vizau crearea un model care să fie util în practica sa medicală. Sistemul lui sensei Hayashi avea la bază cele 7 poziţii de mâini utilizate de mii de ani în medicina tradiţională chineză. Toate tratamentele, care se desfăşurau cu pacientul aflat în poziţia întins pe spate, porneau cu tratarea regiunii capului (deoarece punctele de început ale meridianelor sunt situate în aceast ă zonă). Nu a fost un membru activ al Usui Reiki Ryoho Gakkai. Hayashi a împărţit Reiki-ul în 3 grade, a standardizat poziţiile de mâini şi procedurile de iniţiere, a introdus grupurile de vindecare în clinica sa (2-3 practicanţi Reiki care lucrau în acelaşi timp pe un singur pacient). Cursurile lui Hayashi aveau o structură foarte clară, bine definită, în medie se desfăşurau de-a lungul a 5 zile, cu o durată de 90 de minute zilnic. A iniţiat 13 maeştri Reiki, care au primit integral cunoştinţele acumulate de maestru.

HAWAYO TAKATA - La vârsta de 30 de ani a rămas văduvă cu 2 fete mici. După 5 ani, s-a întors din insulele Hawaii în Japonia şi s-a internat la spitalul Maeda, în districtul Akasaka, situat lâng ă Palatul Imperial din Tokyo, cu diagnosticul de:

apendicită, tumoare benignă, calculi biliari şi astm bronşic. Fiind foarte slăbită, abia după 21 de zile petrecute în spital pentru refacerea organismului, doamna Takata era pregătită să facă faţă operaţiei. În timp ce era dusă spre sala operatorie, a auzit o voce care i-a spus că există şi o altă soluţie. După ce a auzit această voce de trei ori, s-a ridicat de pe masa de operaţie. Doctorul Maeda a intrat în sală, iar doamna Takata i-a spus că nu-i este frică de moarte, dar că ar vrea să ştie dacă există şi o altă posibilitate de tratament. Doctorul Maeda a r ăspuns că da, cunoaşte şi o altă soluţie, dar care îi va lua ceva mai mult timp, şi a îndrumat-o spre clinica lui Hayashi, unde a fost tratată şi vindecată complet în 4 luni. La clinică, în fiecare zi, o tratau doi practicieni Reiki. Căldura emanată din mâinile lor era aşa de puternică, încât doamna Takata a crezut că folosesc un echipament de generare a acesteia. S-a uitat de împrejur, dar nu a văzut nimic. Remarcând mânecile largi ale kimonourilor, cu care japonezii erau îmbrăcaţi, s-a gândit că acolo ar putea găsi acel echipament. A cerut practicienilor să-i arate ce au sub mâneci şi sub mănuşile cu care făceau tratament, arătându-se extrem de surprinsă, fiindcă nu se găsea nimic ascuns. Practicienii s-au oprit uimiţi, iar sensei Hayashi a fost chemat de urgenţă, povestindu-i-se întâmplarea. După vindecare, doamna Takata a fost deosebit de interesată de ceea ce a primit şi i-a cerut lui sensei Hayashi să o iniţieze în Reiki.

Iniţial, acesta a respins-o, dar apoi, după ce doamna Takata s-a întors cu o recomandare scrisă de doctorul Maeda, a acceptat să o iniţieze în Reiki, în schimbul practicii pe care urma s-o depună. La sfârşitul anului 1936 a fost iniţiată în gradul 2. Doamna Takata s-a reîntors în Hawaii şi a deschis o clinică Reiki la Hilo. În urma unei vizite în Hawaii, sensei Hayashi i-a acordat doamnei Takata gradul de maestru Reiki (înaintea dumneaei, mai instruise alţi 12 maeştri), ea nefiind desemnată oficial nici continuatoarea liniei Usui, nici a liniei Hayashi şi i-a permis continuarea liniei Reiki în Vest. Sensei Hayashi a insistat ca doamna Takata s ă nu predea şi să nu trateze în mod gratuit. Apoi, timp de aproape un an, au ţinut împreună prelegeri, conferinţe şi cursuri Reiki. Doamna Takata a fost singura persoană autorizată şi acceptată de către Asociaţia Medicilor Americani să efectueze tratamente Reiki la solicitările pacienţilor internaţi. De asemenea, în 1974, doamna Takata preda primele două nivele de Reiki la Universitatea din Hawaii, pe durata a doua semestre. A iniţiat 22 de maeştri Reiki, din 1976 până în 1980, (primii patru din lista de mai jos sunt prezentaţi în ordine cronologică). Există dovezi clare că doamna Takata nu a predat niciodată nivelul de maestru Reiki la suma de 10000 de dolari, cum se afirmă în diferite surse, ci că nepoata sa, Phillis Lei Furumoto, a introdus aceast ă taxă pentru gradul de maestru Reiki. Doamna Takata solicita o sumă mult mai redusă - aproximativ 1000 de dolari - care includea şi onorariul pentru organizarea câtorva clase de Reiki. Aceste fapte au fost confirmate de către Virginia Samdahl, care a fost una din discipolii pe care i-a iniţiat doamna Takata.

CEI 22 DE MAEŞTRI REIKI INSTRUIŢI DE DOAMNA HAWAYO TAKATA

Lista celor 22 de maeştri Reiki, cărora doamna Takata le-a transmis integral cunoştinţele acumulate ca maestru, îi cuprinde pe: Virginia Samdahl, Barbara McCullough, Ethel Lombardy, John Harvey Gray, Dorothy Baba, Ursula Baylow, Rick Bockner, Patricia Bowling Ewing, Barbara Brown, Fran Brown, Phyllis Lei Furumoto, Beth Gray, Iris Ishikuro, Har ry Kuboi, Mary McFayden, Paul Mitchell, Shinobu Saito, Bethel Phaigh, Wanya Twan, Kay Yamashita, George Araki şi Barbara Ray Weber. Virginia Samdahl, Dorothy Baba, Bethel Phaigh, Barbara Brown, Kay Yamashita şi Paul Mitchell au decedat. Rick Bockner, Fran Brown, Phyllis Lei Furumoto, John Gray, Mary McFayden, Shinobu Saito, Wanya Twan şi Paul Mitchell predau încă Reiki. Ceilalţi maeştri Reiki iniţiaţi de doamna Takata nu au mai ţinut cursuri de foarte mult timp. După decesul doamnei Takata, în 1980, cei 22 de maeştri Reiki s-au întâlnit pentru a alege continuatoarea tradiţiei, care a fost numit ă Phillys Lei Furumoto. Ea a înfiinţat Reiki Alliance în acelaşi an. Barbara Ray Weber a păr ăsit Reiki Alliance şi a înfiinţat propria sa asociaţie denumită American International Reiki Association, iar metoda predată de ea a fost denumită “Real Reiki”, “Authentic Reiki” sau “Radiance Technique”.

USUI SHIKI RYOHO Este sistemul Reiki predat în occident de doamna Takata şi, după decesul acesteia, de către Reiki Alliance. Până în urmă cu doi ani (când ne-au parvenit noi informaţii privitoare la Reiki-ul Tradiţional Japonez) era considerat sistemul tradiţional de Reiki). Este cunoscut ca fiind sistemul de vindecare al lui Usui, sistemul Usui Reiki sau sistemul natural de vindecare al lui Usui, toate aceste denumiri fiind sinonime. În acest sistem nu sunt predate metodele spirituale japoneze şi modul de lucru cu acestea.

USUI REIKI RYOHO

Reprezintă metoda strict tradiţională transmisă de sensei Mikao Usui în anul 1920 aceasta fiind predată şi astăzi în Usui Shiki Reiki Gakkai. Este de menţionat că în Usui Reiki Gakkai sunt actualmente aproximativ 500 de membri, din care doar 6 au nivelul de Shinpiden. În momentul descoperirii sale metoda a fost denumită Usui Te Ate (Te = Mână, Ate = Metodă, deci metoda Usui de tratament cu mâna). Reiki reprezintă denumirea sistemului, iar nu a energiei utilizate.

USUI SHIKI REIKI RYOHO ŞI CARACTERISTICILE REIKI

Usui Shiki Reiki Ryoho este sistemul Reiki care se practică şi se predă actualmente cel mai mult pe glob, care combină învăţăturile şcolii Takata cu cele japoneze, provenite din Usui Reiki Gakkai. Acest sistem implică o combinaţie a celor două stiluri de Reiki, cel occidental şi cel oriental, practicat în Japonia. Deşi e o îmbinare a învăţăturilor spirituale ale celor două curente, este simplu, uşor de învăţat şi de aplicat în societatea modernă, flexibil, adaptabil oricărei situaţii, foarte practic, disponibil pentru toţi cei interesaţi şi furnizează rezultate şi efecte imediate, vizibile, deosebite. Nu necesită condiţii speciale, putându-se practica în faţa televizorului sau în timpul unei conversaţii. Sistemul poate fi însuşit şi utilizat de oricine, indiferent de rasă, religie, naţionalitate, sex sau vârstă. Este varianta pe care o predau şi eu în cadrul cursurilor pe care le susţin.

BENEFICIILE REIKI Iată mai jos, prezentate în mod succint, câteva din efectele şi beneficiile Reiki:

Ajută corpul să se autovindece

Elimină durerea

Reduce stresul, anxietatea, frustrarea

Echilibrează organele şi glandele

Oferă echilibru emoţional şi mental

Echilibrează sistemul nervos

Echilibrează energiile organismului

Accelerează procesele de vindecare prin stimularea sistemului imun

Detoxifică şi curăţă corpul, purifică totodată şi chakrele

Curăţă şi elimină blocajele energetice

Diminuază efectele secundare ale medicamentelor

Reducerea consumului de medicamente

Creşte conştiinţa spirituală

Dezvoltă compasiunea şi respectul pentru viaţă

Aduce o mare bucurie, pace interioară şi echilibru

Creşte intuiţia, creativitatea, gândirea logică, clară

Aduce exact ceea ce este necesar în viaţa practicantului în acel moment

Nu are efecte nocive sau dăunătoare

Nu creează dependenţă

APLICAŢIILE REIKI Reiki poate util într-o serie largă de situaţii, ca:

Managementul stresului

Protecţia împotriva răului

Realizarea scopurilor

Tratarea animalelor, plantelor, oamenilor şi a oricărei forme de viaţă

Asocierea cu alte modalităţi de tratament cum ar fi homeopatia, fitoterapia,

masajul. În schimb, nu se recomandă asocierea cu alte tipuri de tratament energetic!

Modelarea caracterului şi a personalităţii

Tratamentul total, complet şi complex al corpurilor energetice: fizic,

emoţional, mental şi spiritual Completarea tuturor tratamentelor medicale alopate Tratarea obiceiurilor dăunătoare şi patologiei de adicţie Tratamentul cauzei unei afecţiuni şi nu doar al simptomelor acesteia

ETICA PRACTICANTULUI DE REIKI Deoarece Reiki este un sistem care se bazează pe aplicarea mâinilor pe corpul

pacientului, o serie de reguli vor trebui să fie în atenţia practicantului de Reiki :

  • 1. Cereţi permisiunea pacientului înainte de a lucra pe el.

  • 2. Respectaţi confidenţialitatea pacientului. Orice informaţie pe care o obţineţi de

la acesta va fi considerată strict confidenţială şi nu va fi dezvăluită nimănui, sub nici un motiv.

  • 3. Nu promiteţi vindecarea, pentru că nu dumneavoastră o realizaţi, ci sursa de

energie (dumneavoastră fiind, în acest caz, doar un canal pentru energie).

  • 4. Nu diagnosticaţi. Reiki nu este un sistem sau o metodă de diagnosticare a

afecţiunilor, chiar dacă există procedee cunoscute de practicant în urma cărora acesta

poate stabili dezechilibrele energetice existente la un moment dat în corpul pacientului.

  • 5. Nu întrerupeţi un tratament medical.

  • 6. Nu dezbrăcaţi pacientul.

  • 7. Nu atingeţi zonele intime ale pacientului.

  • 8. Dacă lucraţi pe copii mici, căutaţi să aveţi o terţă persoană ca martor (aceasta

poate fi chiar unul dintre părinţi).

  • 9. Nu forţaţi pe nimeni să urmeze un tratament Reiki.

Cele 7 raze tainice fundamentale ale iniţierii spirituale

Noţiuni esoterice introductive despre raze (chakre)

Atât tradiţiile japoneze, chineze şi indiene, cât şi doctrinele înţelepciunii consideră că absolut tot ceea ce există sau cu alte cuvinte întreaga creaţie, poate fi considerată ca fiind o triadă. Pentru orice făptură totul se poate rezuma la 3 aspecte fundamentale. 1. aspectul de interioritate, subiectivitate, sau altfel spus conştiinţa activă ori latentă a respectivei făpturi; 2. aspectul de exterioritate, obiectivitate, sau altfel spus realitatea obiectivă exterioară a acelei făpturi; 3. aspectul de legătur ă, adaptare şi armonizare între primele două. Fiecare dintre primele 2 aspecte poate fi însă descompus în 3 elemente, energii sau tendinţe structurale de bază. În tradiţia secretă orientală se menţionează existenţa a 3 constituente esenţiale ale conştiinţei, subiectivităţii sau interiorităţii. Acestea sunt numite: Icha Shakti energia fundamentală a voinţei, Jnana Shakti energia fundamentală a cunoaşterii sau a înţelepciunii şi Criya Shakti, energia fundamentală a activităţii sau a creativităţii. În ceea ce priveşte realitatea exterioară, obiectivă aceasta este caracterizat ă de triada materie, energie, informaţie. Întreaga manifestare, sau altfel spus macrocosmosul nu este altceva decât proiecţia ideaţiei divine, atotputernice, în timp şi spaţiu. La o analiză atentă, vom regăsi cele 3 energii fundamentale ale lui DUMNEZEU TATĂL respectiv Icha Shakti, Jnana Shakti şi Criya Shakti şi în domeniul ocultat de spaţiu şi timp, de venire al obiectivităţii după cum urmează:

Aspectul de materie sau aspectul material propriu zis al creaţiei este definit de tradiţia spirituală a orientului ca fiind TAMAS, tendinţa inerţială şi opacizantă. Aspectul de energie dinamică şi de mişcare este definit ca fiind RAJAS, tendinţa către mişcare, activitate şi efervescenţă. Aspectul de informaţie este definit ca fiind SATTVA, tendinţa ascendentă, imaterială, dar care conferă sens şi coerenţă întregii lumi materiale. Aşadar, întrucât există 3 aspecte esenţiale şi definitorii ale conştiinţei şi 3 constituenţi de bază ai existenţei obiective sau altfel spus ai obiectivităţii, împreună cu elementul forţa sau agentul de legătură şi armonizare reciprocă a lor, există 7 adevăruri fundamentale în ansamblul creaţiei lui DUMNEZEU. DUMNEZEU TATĂL, deşi UNIC, ETERN şi INDIVIZIBIL apare totuşi în procesul manifestării ca fiind alcătuit din 7 aspecte cardinale, întocmai precum lumina albă se descompune prin intermediul unei prisme, în 7 culori distincte, de la roşu până la violet. Atât în cadrul microcosmosului oricărei fiinţe umane, cât şi la nivel macrocosmic aceste 7 aspecte sunt reprezentate la modul esenţial de cei 7 centri secreţi de forţă, respectiv cele 6 Chakre (Muladhara Chakra, Swadhistana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Ajna Chakra) şi centrul suprem Shahasrara Chakra.

Într-adevăr, cei 7 centri secreţi de forţă pot fi grupaţi în felul următor:

Primii 3 (Muladhara Chakra, Swadhistana Chakra, Manipura Chakra) descriu mai curând aspectul de obiectivitate. Ultimii 3 (Vishuddha Chakra, Ajna Chakra şi centrul suprem de forţă Shahasrara Chakra) descriu mai curând aspectul de subiectivitate. Centrul secret de forţă median, Anahata Chakra unifică şi armonizează în fiinţă subiectivitatea cu obiectivitatea. Şi totuşi deşi în cadrul manifestării există o ierarhizare riguroasă şi foarte precisă a celor 7 centri secreţi de forţă, aşa cum sunt ei priviţi din perspectiva divină, cu toate acestea se consideră că ei sunt perfect egali ca importanţă, fiind fiecare, într-o egală măsură nişte aspecte primordiale. Prin urmare, se poate spune că cei 7 centri secreţi de forţă, reprezintă în realitate 7 “porţi” de acces distincte, specifice, care sunt aproape la fel de valoroase, ce permit accesul către DUMNEZEU, fiecare dintre ei, constituind în felul acesta o veritabilă cale iniţiatică fundamentală către transcendenţa divină. Tocmai din acest motiv căile iniţiatice fundamentale care sunt constituite de cei 7 centri secreţi de forţă au fost numite, în tradiţia ezoterică, cele 7 raze tainice ale iniţierii în misterele spirituale, fiecare dintre acestea conducând în final, însă, într-un mod specific la transcendenţa divină întocmai aşa cum, analogic vorbind, dacă urmăm către focar oricare dintre cele 7 raze, sau culori ale luminii, care sunt descompuse de o prismă, ajungem, în cele din urmă tot la lumina albă, indiferent pe care rază, sau culoare vom ascensiona. După cum ştim, fiecare fiinţă umană, a fost creată de DUMNEZEU, după chipul şi asemănarea sa, aşa cum se spune în Biblie. Prin urmare, fiinţa umană, deţine în mic, întocmai ca şi DUMNEZEU, care le deţine în mare, cele 7 principii, care o integrează, în realităţile fundamentale ale vieţii. Cu toate acestea, spre deosebire de DUMNEZEU, în cazul făpturii umane, aceste principii există în stare latentă, mai mult sau mai puţin şi sunt cel mai adesea dezvoltate inegal, putându-se totuşi evidenţia aproape întotdeauna, predominanţa unui anumit principiu, din cele 7 şi implicit se poate sesiza activarea preponderentă a unei anumite raze tainice a iniţierii. În fiecare caz în parte, despre aceasta se poate spune că ea este chiar raza tainică a iniţierii ce a fost trezită în cazul acelei fiinţe umane. În cele mai multe cazuri, aceasta este raza tainică, pe care fiinţa umană respectivă va merge până la capăt, pentru a atinge, în felul acesta suprema eliberare spirituală. În plus, fiecărei raze tainice a iniţierii îi este asociată o anumită conştiinţă divină corespondentă, sau cu alte cuvinte, o anumită persoană divină, care este numită în mod tradiţional, stăpânul acelei raze tainice a iniţierii. În cadrul tradiţiei secrete orientale, aceşti stăpâni ai razelor tainice ale iniţierii, ori altfel spus entităţile divine care conduc în mod gradat către DUMNEZEU, toate fiinţele care sunt integrate pe raza tainică a iniţierii pe care ele o guvernează sunt în mod unanim cunoscute ca fiind divinităţile fiecărui centru secret de forţă, respectiv Brahma în cazul lui Muladhara Chakra, Vishnu, în cazul lui Swadhistana Chakra, Ruddhra Shiva, în cazul lui Manipura Chakra, Ishvara, în cazul lui Anahata Chakra,

Saddha Shiva, în cazul lui Vishuddha Chakra, Halthanari Ishvara, în cazul lui Ajna Chakra şi DUMNEZEU TATĂL în cazul lui Shahasrara Chakra. Deşi toate fenomenele tattve-ice universale îşi exercită în mod specific atracţia lor asupra fiinţelor umane, fiecare om răspunde totuşi la aceste fenomene într-un anume mod care este filtrat de raza tainică iniţiatică a sa. În felul acesta respectiva rază tainică iniţiatică va deveni pentru el, în mod firesc, cel mai important ideal de urmat în viaţă şi ea va fi cea care îl va însufleţi în cel mai înalt grad. Astfel, în lumina acestor revelaţii, putem spune că există 7 moduri fundamentale de a ne raporta la DUMNEZEU. 3 dintre acestea îl caută pe DUMNEZEU în interior, acestea fiind căile spirituale care se află sub incidenţa primelor 3 raze tainice ale iniţierii. Alte 3 îl caută pe DUMNEZEU în exterior acestea fiind căile spirituale care se află sub incidenţa ultimelor 3 raze tainice ale iniţierii. Dincolo de acestea, există însă şi o modalitate singulară de a-l căuta simultan pe DUMNEZEU atât în interiorul cât şi în exteriorul nostru, aceasta fiind calea spirituală care se află sub incidenţa celei de-a patra raze tainice a inţierii. Formele de expresie şi de activitate care sunt specifice celor 7 tipuri fundamentale de iniţiere spirituală sunt complexe şi numeroase, însă ele se pot rezuma toate realizând o sinteză, în cadrul căreia ne putem raporta, mai ales, la atributele esenţiale ale celor 7 raze tainice ale iniţierii. Într-o astfel de descriere succintă iată care sunt aceste atribute:

Raza a 1-a mai este numită şi “Raza tainică a ordinii ceremoniale”. Aspectul divin predominant este Anam, sau creaţia fizică materială, care reprezintă o tainică hrană esenţială pentru conştiinţă. Energia divină predominantă este Brahma Shakti, energia subtilă divină a puterii realizatoare sau a creaţiei. Centrul subtil de forţă corespondent este Muladhara Chakra. Cuvântul cheie care în este asociat este perfecţiunea exprimată total, profund şi plenar în viaţa concretă. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa care este integrată pe această rază tainică este frumuseţea şi plenitudinea divină care sunt realizate în viaţa umană de zi cu zi. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este fiinţa în mod armonios creatoare, inspirată, care este capabilă să exprime, să evidenţieze cât mai bine pentru ceilalţi, frumuseţea şi puterea misterioasă a lui DUMNEZEU. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt creativitatea, tenacitatea, ceremoniile spirituale şi ritualurile care permit interconexarea fericită şi creatoare a acţiunilor noastre concrete, fizice, gesturi, cuvinte, atitudini, etc., cu sferele tainice de forţă şi cu energii benefice misterioase din macrocosmos. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice aici, este voinţa de a exprima în mod profund şi exemplar misterul şi splendoarea lui DUMNEZEU.

Raza a 2-a mai este numită şi “Raza tainică a devoţiunii şi dăruirii necondiţionate de sine”. Aspectul divin predominant este Prana, sau oceanul vieţii tainice universale. Energia divină predominantă este Vishnu Shakti, energia subtilă divină a conservării sau menţinerii. Centrul subtil de forţă corespondent este Swadhistana Chakra. Cuvântul cheie care în este asociat este devoţiune necondiţionată. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa care este integrată pe această rază tainică este binele divin suprem. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este cel sau cea care se dăruieşte aproape cu totul lui DUMNEZEU, ori unui înalt ideal spiritual sau fiinţei iubite. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt practicile şi ritualurile devoţionale, credinţa fermă, controlul perfect şi transcenderea dorinţelor. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice aici, este voinţa de a declanşa transformări spirituale în ceilalţi.

Raza a 3-a mai este numită şi “Raza cunoaşterii practice”, sau altfel spus a înţelepciunii concrete. Aspectul divin predominant este Maha Manas, sau mintea divină a lui DUMNEZEU. Energia divină predominantă este Ruddhra Shakti, sau energia subtilă divină a anihilării sau resorbţiei. Centrul subtil de forţă corespondent este Manipura Chakra. Cuvântul cheie care este asociat este cunoaşterea şi înţelepciunea practică. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa care este integrată pe această rază tainică este realizarea profundă şi totală a adevărului divin. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este fiinţa umană perseverentă şi plină de tenacitate care aspiră frenetic să atingă înţelepciunea divină în manifestările sale concrete sau altfel spus căutătorul spiritual neobosit. Modalităţile spirituale care sunt specifi ce aici sunt studiul atent şi sistematic, ştiinţa pură, experimentarea entuziastă a unei game foarte mari de tehnici şi procedee spirituale. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice în cazul acestei raze, este voinţa de a acţiona permanent în conformitate cu legea divină.

Raza a 4-a mai este numită şi “Raza tainică a graţiei plenar armonizatoare”. Aspectul divin predominant este Vishnana, sufletul divin universal atoate sublimator şi transformator. Energia divină predominantă este Viddhia Maya Shakti, energia subtil ă divină ce ne dezvăluie iluzia cosmică. Această energie este orientată în sensul eliberării fiinţei umane de toate limitările inerente existenţei, care este supusă devenirii.

Centrul subtil de forţă corespondent este Anahata Chakra. Cuvântul cheie care îi este asociat acestei raze este echilibrare, armonizare, adaptare, iubire. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa umană care este integrată pe această rază tainică este armonizarea totală, profundă şi perfectă printr-o iubire nesfârşită a tot ceea ce o înconjoară. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este în special fiinţa umană aducătoare de pace sau care îşi asumă rolul de mediator benefic. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt iubirea, sacrificiul, iertarea, abnegaţia, apelarea plină de fervoare a graţiei divine. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice în cazul acestei raze, este voinţa de a armoniza profund totul.

Raza a 5-a mai este numită şi “Raza tainică a intuiţiei spirituale”. Aspectul divin predominant este Anandha, sau pura beatitudine. Energia divină predominantă este Criya Shakti, energia subtilă divină a acţiunii realizatoare. Centrul subtil de forţă corespondent este Vishuddha Chakra. Cuvântul cheie care îi este asociat acestei raze este activitate creatoare, perseverentă, infailibilă şi perfectă. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa care este integrată pe această rază tainică este intuiţia spirituală, cheie magică a pătrunderii şi dezvăluirii tuturor misterelor macrocosmosului. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este căutătorul neobosit al adevărului divin manifestat în cadrul vieţii universale. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt puterea înalt purificatoare şi plenar realizatoare a înţelegerii totale şi profunde, realizarea “concretă” în cadrul vieţii de zi cu zi a misterului inefabil al Dumnezeirii. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice în cazul acestei raze, este voinţa de a evolua de a ne desăvârşi în mod gradat pe toate planurile.

Raza a 6-a mai este numită şi “Raza tainică a înţelepciunii pline de iubire”. Aspectul divin predominant este Cyt, sau pura conştiinţă. Energia divină predominantă este Jnana Shakti, energia subtilă divină a cunoaşterii. Centrul subtil de forţă corespondent este Ajna Chakra. Cuvântul cheie care îi este asociat este înţelepciune, cunoaştere perfect inteligentă, plină de iubire şi bun simţ. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa care este integrată pe această rază tainică este uniune profundă şi plenară sau altfel spus comuniune cu tot ceea ce există.

Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este înţeleptul care urmăreşte să-i ajute complet dezinteresat şi plin de iubire pe toţi cei care merită aceasta. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt realizarea plenară şi perfectă a idealului de Bodysattva discernământul spiritual, altruismul, asumarea conştientă a misiunii de ghid spiritual. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice în cazul acestei raze, este voinţa de a unifica în mod armonios totul.

Raza a 7-a mai este numită şi “Raza tainică a voinţei sau a puterii divine supreme”. Aspectul divin predominant este Sath, sau pura existenţă. Energia divină predominantă este Icha Shakti, energia subtil ă divină a voinţei. Centrul subtil de forţă corespondent este Sahashrara Chakra. Cuvântul cheie care îi este asociat este voinţă, care este în mod perfect şi în permanenţă la unison cu voinţa supremă divină a lui DUMNEZEU TATĂL. Aspectul ideal sublim către care aspiră fiinţa umană care este integrată pe această rază tainică este libertatea divină absolută. Tipologia umană care este corespunzătoare acestui ideal este fiinţa umană în mod armonios independentă, stăpână pe sine, mereu plină de iniţiativă şi care este înzestrată cu o voinţă blândă şi afectuoasă, aproape irezistibilă. Modalităţile spirituale care sunt specifice aici sunt detaşare, voinţă plenar realizatoare, tăcere atât interioară cât şi exterioară. Manifestarea specifică a voinţei divine atotputernice în cazul acestei raze, este voinţa de a transcede totul.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CHAKRE

Noţiunile despre raze (chakre) nu fac parte din învăţăturile originale practicate de sensei Usui, ele nu se întâlnesc în nici o ramură a Reiki-ului japonez, ci au fost adăugate de diverşi maeştri Reiki, după decesul doamnei Takata. Având provenienţă indiană, transmise prin hinduism şi budism, aceste informaţii se regăsesc în diverse ramuri ale Reiki, de exemplu în: Raku Kei Reiki, Reiki Usui şi Tibetan, Sacred Path Reiki, Shamballa Reiki. Cuvântul chakră (care provine din limba sanscrită însemnând roată) reprezintă o structură energetică situată în aura dumneavoastră care primeşte, prelucrează şi emite energie. În corpul uman există, conform scrierilor orientale, peste 49000 de astfel de chakre, dintre care 7 sunt considerate ca fiind principale. Chakrele sunt aliniate de-a lungul coloanei vertebrale şi a canalului central cunoscut sub numele de Sushumna. Energiile se deplasează în sus şi în jos cu ajutorul a două canale, situate de o parte şi de alta a canalului central, denumite Ida şi Pingala. Caduceul, vechiul simbol al

artelor de vindecare reflectă curgerea acestui flux energetic, precum şi echilibrul acesteia. Tradiţional, fiecare dintre aceste chakre are corespondent o anumită culoare, notă muzicală, sunet, regn, organe interne. Mai jos sunt prezentate succint câteva noţiuni despre cele 7 chakre principale. Chakra rădăcină (bazală) este localizată la baza şirei spinării (coccis). Îi este asociată adesea culoarea roşie şi elementul pământ, iar funcţiile ei includ: forţa vitală, supravieţuirea, conservarea de sine şi instinctele. Glandele şi organele asociate cu această chakră sunt: suprarenalele, rinichii , colonul, prostata, intestinul subţire. Silaba caracteristică este lam, iar nota muzicală - do. Guvernează vigoarea, ereditatea, securitatea , pasiunea, relaţia cu lumea fizică, durerea sau plăcerea fizică. Defineşte conceptul de “fiinţăşi “acceptare a fiinţei”. Pentru aromoterapie sunt recomandate uleiurile de mesteacăn, cedru, santal, cuişoare, chiparos, mir. Ca pietre preţioase sunt recomandate rubinul, cuarţul fumuriu, hematitul, jaspul, obsidianul. Dacă există echilibru la nivelul chakrei, atunci individul are profundă conexiune cu natura, încredere în legile acesteia. Dezechilibrul acestei chakre se manifestă prin frică, incapacitatea de a fi concentrat şi liniştit, pierderea interesului faţă de viaţă, resentimente.

Chakra ombilicală (sacrală) se afl ă partea inferioară a abdomenului, între coccis şi ombilic. Îi corespunde culoarea portocalie şi elementul apă. Funcţiile acestei chakre includ: procrearea, asimilarea alimentelor, forţa fizică şi vitalitatea, sexualitatea, relaţiile interpersonale. Glande şi organe asociate: ovare, testicule, prostată, organe genitale, splină, uter, vezică urinară, intestin gros, apendice, rinichi. Silaba sa este vam iar nota muzicală - re. Guvernează: creativitatea, frica, furia, percepţiile referitoare la hrană şi sex, fluxul de sentimente. Defineşte conceptul de „recreare a fiinţei“. Pentru aromoterapie sunt recomandate uleiurile de trandafir, iasomie, ylang - ylang, santal. Ca pietre sunt recomandate: coralul, carneolul, opalul. Când chakra este echilibrată, individul este deschis, prietenos, amabil, respectând pe cei din jurul său. Dezechilibrul acestei chakre se manifestă prin nesiguranţă, instabilitate sexuală şi emoţională (inclusiv manifestările de homosexualitate şi lesbianism), sau provoacă incapacitatea persoanei de a-şi exprima adevăratele sentimente.

Chakra plexului solar este localizată deasupra taliei şi sub piept. Este asociată culorii galben şi elementului foc. Funcţiile acestei chakre includ: vitalizarea sistemului nervos simpatic, a digestiei, a energiei vitale, reglarea metabolismului, coordonarea sentimentelor şi autocontrolul. Glandele şi organele asociate:

pancreasul, stomacul, intestinul subţire, ficatul, vezica biliară, sistemul nervos, diafragma şi muşchii. Silaba acestei chakre este ram, iar nota muzicală - mi. Pentru aromoterapie se recomandă uleiul de lavandă, rozmarin, mentă, muşeţel, lămâie, iar ca şi cristale: citrinul, pirita, ochiul de tigru, labradoritul şi topazul. Chakra echilibrată conferă individului sentimentul păcii interioare, acesta îi tolerează şi îi accept