Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la informatică clasa 7

Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate.Cum să ne comportăm în spațiul virtual


Data____________

Numele, prenumele___________________

1. Continuați propozițiile astfel ca ele să fie adevărate:


a) Sistemul de calcul este ansamblu format 0123
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________.
b) Interfață om-mașină reprezintă totalitatea mijloacelor
____________________________________________________
___________________________________________________________.
c) Ferestrele ce asigură conversația dintre utilizator și program sunt
numite______________________________________________________________.
2. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate:
0123
a) Sistemul de operare include mijloace destinate comunicării om-mașină.
A F
b) Pentru fiecare calculator se elaborează un sistem individual de operare.
A F
c) În absența sistemului de operare utilizarea calculatorului devine anevoiasă și
ineficientă. A F
3. Selectați din listă obiectele ce apar în interfețele om-mașină:
01234
a) ecranul b) fereastra c) cursorul d) program
e) bara de lucrări f) mousul g) tastatura h) pictograma
4. Enumerați tipurile de ferestre ale interfețelor grafice.
012345
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Indică corespondența dintre noțiunile din coloana din stânga cu definițiile din
coloana din dreapta. 0123
1) Aplicație a) desen mic
însoțit de un text scurt.
2) Sistem de operare b) program
destinat prelucrării informației.
3) Pictograma c) totalitatea
mijloacelor ce asigură prelucrarea rapidă a informațiilor.
d) ansamblul de
programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului.
6. Definiți noțiunea de aplicație Notepad. 012
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Din lista ce urmează încercuiți variantele corecte:


Unde se poate găsi licența unui program? 01234

a) în procesor b) imprimată pe o bucată de hârtie separată c) pe monitor


d) pe eticheta discului magnetic e) imprimată pe Ghidul utilizatorului f) pe stik
g) inclusă în textul programului achiziționat

8. Descrie principalele infracțiuni informaționale 0 1 2 3 4 5 6


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 0 1- 2 3-4 5-7 8-11 12-16 17-20 21-24 25-27 28-30