Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor Taciu Doina


Şcoala Gimnazială nr.11
“Iorgu Iordan” Tecuci, jud. Galaţi

Şcoala Gimnazială nr.11“Iorgu Iordan” Teme şi obiective:


Clasa a V-a A 1. Podul de jos din culcat dorsal
Efectiv: 26 elevi - învǎţare cu accent pe aşezarea corectǎ a palmelor pe
sol şi întinderea braţelor
Data: 14 februarie.2011 2. Sǎritura la caprǎ în sprijin depǎrtat
Loc de desfǎşurare: - repetare cu accent pe întinderea genunchilor şi a
- Sala de educaţie fizicǎ vârfurilor picioarelor
Materiale şi instalaţii: 3. Forţa
- saltele - Dezvoltarea forţei abdominale şi a spatelui
- capră
- bǎnci de gimnasticǎ
- casetofon

Nr. Verigi şi Conţinut Dozare Formaţii de Obs.


crt. durata lucru şi indicaţii
metodice
1. Organizarea - Adunarea şi raportul
colectivului -Verificarea echipamentului şi a stǎrii Linie pe un rând
de elevi de sǎnǎtate
- Anunţarea temelor lecţiei
2. Pregǎtirea - Întoarcere la dreapta
organismului - Mers şerpuit printre bǎncile de 1x
pentru efort gimnasticǎ
- Mers pe vârfuri cu braţele sus 1x La începutul o-
- Mers pe cǎlcâie cu braţele la spate 1x rei 3 bǎnci de
- Alergare cu trecere peste capǎtul gimnasticǎ sunt
celor 3 bǎnci, întoarcere cu trecere aşezate paralel
din alergare peste celǎlalt capǎt al cu distanţe ega-
bǎncilor 1x le, pe mijlocul
- Mers pe bǎnci cu întoarcere 360 sǎlii pe un sin-
grade la mijlocul acestora 1x gur şir.
- Alergare uşoarǎ 2 ture
- Mers cu relaxare 1 turǎ
- Mers în cadenţǎ 1 turǎ

3. Influienţarea I
selectivǎ a Din stând: Coloană de
aparatului 1-8 alergare cu joc de gleznǎ pe loc 4x gimnasticǎ câte
locomotor II 4
Din stând depǎrtat cu mâinile pe şold:
1-8 rotarea capului lentǎ spre dreapta
1-8 rotarea capului lentǎ spre stânga
III 4x

1
Din stând depǎrtat:
1-4 ridicarea şi coborârea umerilor
5-6 ducerea umerilor printr-o rotare
cǎtre înaintre
7-8 ducerea umerilor printr-o rotare
cǎtre înapoi 4x
IV
Din stând depǎrtat cu braţele lateral:
1-4 rotarea braţelor înainte în jurul
axei lor
5-6 rotarea amplǎ a braţelor înapoi
1-4 rotarea braţelor înapoi în jurul 4x
axei lor
5-6 rotarea amplǎ a braţelor înapoi
V 4x
Din stând depǎrtat cu mâinile la
ceafǎ:
1-2 îndoire cu arcuire dreapta a
trunchiului
3-4 îndoire cu arcuire stânga a
trunchiului
5-6 rǎsucirea trunchiului cu arcuire
dreapta
7-8 rǎsucirea trunchiului cu arcuire
stânga 4x
VI
Din stând cu mâinile pe şold:
1-2 aplecare cu arcuire a trunchiului
3-4 extensia trunchiului cu arcuire
5-8 depǎrtat spre dreapta cu rotarea
trunchiului în aceeaşi parte
1-4 idem 1-4
5-8 depǎrtat spre stânga cu rotarea
trunchiului în aceeaşi direcţie 4x
VII
Din stând:
1-2 depǎrtarea picioarelor cu ducerea
braţelor sus şi arcuire
3-4 apropierea picioarelor, îndoirea
trunchiului cu atingerea solului cu
palmele şi arcuire 4x
VIII
Din stând depǎrtat cu mâinile pe şold:
1-2 fandare dreapta
3-4 fandare stânga
5-6 fandare cu întoarcere dreapta
7-8 fandare cu întoarcere stânga 4x
IX
Din stând cu mâinile pe şold:
1-4 sǎrituri ca mingea pe loc
5-8 sǎrituri cu întoarcere la stânga de
patru ori(câte o săritură pentru fiecare 4x

2
punct cardinal)
1-4 idem 1-4
5-8 idem 5-8 spre dreapta
X
1-2 inspiraţie cu ridicare pe vârfuri 4x
depărtând picioarele şi ducerea
braţelor sus
3-4 revenire cu expiraţie şi aplecarea
capului cu bǎrbia în piept
4. Podul de jos - Culcat facial cu braţele întinse pe
din culcat lângă cap; rulǎri pe abdomen 6x
dorsal (“barca”)
- Culcat dorsal cu picioarele îndoite,
palmele aşezate pe sol lângǎ cap;
coatele sus; ridicare lentǎ în pod cu 8x
ajutorul a doi colegi
- Ridicare în pod cu ajutor, menţinut
fǎrǎ ajutor şi coborâre în culcat cu 6x
ajutor
5. Sǎritura la - Cu mâinile pe caprǎ, de pe loc,
caprǎ bǎtaie, depǎrtarea picioarelor bine
întinse, fǎrǎ a lua mâinile de pe caprǎ 2x
- Cu trei paşi elan sǎriturǎ la caprǎ 3x
- Cu elan normal sǎritură la caprǎ în
sprijin depǎrtat 8x
6. Dezvoltarea - Culcat dorsal cu mâinile ţinute de
forţei gleznele colegului, ce se aflǎ în
picioare la capul subiectului,
ridicarea picioarelor întinse cǎtre
partener, aceasta având rolul de a-i
împinge cu putere picioarele cǎtre
înapoi; cel ce lucreazǎ nu are voie sǎ
atingǎ solul cu picioarele decât la 4x6
sfârşit
- Culcat facial ţinut de gleznǎ de 4x8
cǎtre partener, executarea de extensii
7. Revenirea - Alergare uşoarǎ cu mişcǎri de 2 ture Pe un singur şir,
organismului relaxare pe fond muzical
dupǎ efort - Mers cu mişcǎri specifice pentru
respiraţie activǎ 1 turǎ
8. Concluzii şi - Aprecieri adresate elevilor privind În linie pe un
recomandǎri comportamentul general din lecţie singur rând
- Teme pentru acasǎ
- Salutul

S-ar putea să vă placă și