Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţii de diferenţiere fonematică ,,p”- “b”

Înlocuiţi pe “p” cu “b” şi invers:

par-
paie-
bară-
poală-
pun-
pompă-
brună-
corp-

Înlocuiţi spaţiile punctate cu ’’p’’sau ’’b’’:

…alon
…isică
…enar
…ăiat
ca…pac
cu…ptor
co…pil
ca…bană
com…ot
cior…ă
rom…
ca…
cui…
do…

Corectaţi greşelile din strofa următoare:

Fiind păiet băduri cutreieram


Şi mă culcam adesea lângă izvor,
Dar praţul drebt sup cab eu mi-l buneam
S-aud cum aba sună-ncetişor.